hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank 450-skrivere - svart blekk eller fargeblekk skriver ikke ut og andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet er for trådløse HP Smart Tank 450, 455 og 457-skrivere.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.
  forsiktig:
Når du utfører de følgende trinnene, må du unngå å åpne skrivehodesperren.

Trinn 1: Bruk ekte HP-skrivehoder og blekk

HP anbefaler at du bruker originalt HP-blekk. HP kan ikke garantere kvaliteten og påliteligheten til blekk som ikke er fra HP. Hvis du ikke bruker ekte HP-blekk og HP-skriverhoder, vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemene du har med utskriftskvalitet.
Kjøp nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
merknad:
Bruk av blekk som ikke er fra HP, vil ødelegge ekte HP-blekk som legges til senere. Fordi blekk forblir på skrivehodet når blekket skiftes, kan skittent blekk være i systemet og påvirke utskriftskvaliteten.
Hvis du bruker ekte HP-skrivehoder og -blekk, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Kontroller blekknivåene

Lave blekknivåer kan påvirke utskriftskvaliteten.
  forsiktig:
Skade på skriveren som et resultat av feil fylling av blekktankene eller bruk av blekk som ikke er fra HP er ikke dekket av garantien.
Ikke la blekknivåene falle under minimum fyllelinje ved utskrift. Svært lave blekknivåer kan resultere i redusert utskriftskvalitet eller skade på blekksystemet.
 1. Visuelt kontroller skriverens blekknivåer ved hjelp av blekktank-vinduet.
 2. Legg til blekk til enhver tank hvor nivået er under eller i nærheten av minimum fyllelinje.
    forsiktig:
  Ikke la blekknivåene falle under minimum fyllelinje ved utskrift. Svært lave blekknivåer kan føre til redusert utskriftskvalitet.
   Bilde: Fylte blekktanker
  1. Maksimum fyllelinje
  2. Minimum fyllelinje

Trinn 3: Kontroller at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben

Bruk følgende retningslinjer for å kontrollere at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben. Hvis det ikke er det, legger du i riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange papirtyper har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og konvolutter. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Bruk kun rent, ikke-krøllete papir.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Det kan hende at noen papirtyper ikke absorberer blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10–20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
Etter å ha kontrollert papiret kan du prøve å skrive ut igjen. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Kontroller utskriftsinnstillingene

Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.
merknad:
Utskriftsinnstillinger varierer etter operativsystem og programvareprogram.
Etter å ha kontrollert utskriftsinnstillingene kan du prøve å skrive ut igjen. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Forsøk å skrive ut på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Se etter blekkflekker på baksiden av utskriftene

Hvis det er blekkflekker på baksiden av utskriftene, kan du bruke et automatisert verktøy for å løse problemet.
 1. Legg papir i innskuffen.
 2. Trykk på og hold inne av/på-knappen, trykk på Avbryt-knappen tre ganger, trykk på Start fargekopiering-knappen åtte ganger, og slipp deretter av/på-knappen.
  Skriveren mater ut én side sakte. Skriveren kan lage litt lyd i ca. ett minutt.
 3. Vent til siden skytes ut fra skriveren før du fjerner den.
 4. Eksempel på en testside.
  Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.

Trinn 7: Kjør skrivehoderengjøringsverktøyet med HP-programvaren

HP tilbyr et automatisert skrivehode-rengjøringsverktøy som kan rense skriverhodedysene.
  forsiktig:
Rengjør skrivehodene bare når det er nødvendig. Unødig rengjøring forkorter levetiden til skriverhodene og sløser med blekk.
For å beskytte skrivehodene mot å tørke ut må du alltid slå av skriveren med av/på-knappen.
Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.

Trinn 8: Juster skrivehodene ved hjelp av HP-programvaren

Bruk HP-skriverprogramvaren for å justere skrivehodene.
Forsøk å skrive ut på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.

Trinn 9: Skift ut skriverhodet

Hvis du har fulgt alle trinnene i dette dokumentet og skriveren produserer utskrifter med problemer med utskriftskvaliteten, må du skifte ut begge skriverhodene.
Kontakt HP for å skifte ut begge skriverhodene. Hvis du allerede har nye erstatnings-skrivehoder som er tilgjengelige, kan du gå til Bytte skrivehoder for mer informasjon.
Kontakt HP for service i stillehavsregionen i Asia
Hvis du har fullført alle trinnene og fremdeles opplever problemer med skriveren, kan du ha behov for ytterligere hjelp fra HP. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å se tilgjengelige servicealternativer. 
Kontakt HP for service for alle land/regioner unntatt stillehavsregionen i Asia
Hvis du har fullført alle de foregående trinnene, og skriveren fortsatt har et problem, reparer produktet. Sjekk produktgarantien for å finne ut om produktet fortsatt er dekket av garantien, og gå deretter til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for skrivere uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...