hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Forbedre utskriftskvaliteten

Innføring
Skriveren har kanskje av og til utskriftskvalitetsproblemer, for eksempel striper eller falming, manglende svart eller andre farger, uklar eller utydelig tekst og blekkstreker eller -flekker. Prøv følgende løsninger i vist rekkefølge. Hvis en av løsningene løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
  merknad:
Hvis problemet oppstår bare på kopier, kan du se Forbedre kopibildekvaliteten.
Kontrollere kassettstatusen
Det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten hvis du bruker en kassett som nærmer seg slutten av den beregnede levetiden. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere beregnet gjenværende levetid for kassettene, og hvis aktuelt, statusen for andre utskiftbare deler.
Trinn én: Kontrollere kontrollpanelet
 1. Kontroller kontrollpanelet for å se om det vises noen meldinger eller ikoner for advarsel . Velg ikonet for å vise meldingen. Skift ut kassetten hvis meldingen angir at en kassett må byttes eller nesten er tom.
    merknad:
  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om kassettstatusen før du bytter ut kassetten, fortsetter du til neste trinn.
Trinn to: Kontrollere rekvisitastatus
 1. Velg Rapporter på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Velg menyen Konfig.-/statussider, og velg deretter Statusside for rekvisita.
 3. Velg Vis for å vise rapporten på kontrollpanelet, eller velg Skriv ut for å skrive ut siden.
 4. Se statussiden for rekvisita for å sjekke beregnet gjenværende levetid i prosent for kassettene, og hvis aktuelt, statusen for andre utskiftbare deler.
  • Statussiden for rekvisita viser når det er svært lite igjen i en rekvisitaenhet. Når den laveste terskelverdien er nådd for en HP-rekvisitaenhet, opphører HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for enheten.
  • Kassetten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
  • Hvis du fastslår at du må bytte en kassett eller en annen utskiftbar del, viser statussiden for rekvisita en liste over originale HP-delenumre.
Oppdater skriverens fastvare
Prøv å oppgradere skriverfastvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.hp.com/support og velger alternativet Hent programvare og drivere. Følg deretter instruksjonene for å navigere til fastvarenedlastingen for skriveren.
Endre innstillingen for utskriftskvalitet
Følg denne fremgangsmåten for å endre innstillingen for utskriftskvalitet på skriverens kontrollpanel.
  merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/Skriv ut eller Skriv ut
  • Standard utskriftsalternativer
  • Kvalitetsnivå
 3. Velg ønsket kvalitetsnivå: Generell kontor, Profesjonell eller Presentasjon.
Skrive ut fra et annet program
Prøv å skrive ut fra et annet brukerprogram. Hvis siden skrives ut riktig, ligger årsaken til problemet i programmet du skrev ut fra.
Kontrollere innstillinger for papir og kvalitet
Kontroller skriverdriverinnstillingene for papir og kvalitet i programmet du skriver ut fra, for eksempel Microsoft® Word.
Windows
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren, og klikk på Egenskaper- eller Innstillinger-knappen.
 3. Klikk på fanen Papir/kvalitet.
 4. Velg papirtypen som best beskriver papiret ditt, fra alternativene for Papirtype.
 5. Velg innstillingen for kvalitet eller oppløsning som passer for utskriftsjobben, fra alternativene for Utskriftskvalitet.
 6. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. Klikk på Skriv ut eller OK i dialogboksen Skriv ut for å skrive ut jobben.
macOS
 1. Klikk på Fil-menyen og deretter på Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du skriveren.
 3. I rullegardinlisten rett under Retning velger du Papir/kvalitet.
 4. Velg papirtypen som best beskriver papiret ditt, fra alternativene for Medietype.
 5. Velg innstillingen for kvalitet eller oppløsning som passer for utskriftsjobben, fra alternativene for Utskriftskvalitet.
 6. Klikk på Skriv ut.
Kontrollere innstillinger for gråtone og svart
Kontroller skriverdriverinnstillingene for gråtone og svart når du skriver ut til en fargeskriver og de utskrevne sidene er i gråtone eller svart når farge var forventet.
Windows
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren, og klikk på Egenskaper- eller Innstillinger-knappen.
 3. Kontroller at alternativet Skriv ut i gråtoner er slått av. Alternativet for gråtone kan vises i fanen Utskriftssnarveier og fanen Farge, avhengig av skriveren.
 4. Kontroller at alternativet Skriv ut all tekst som svart er slått av i fanen Avansert.
 5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. Klikk på Skriv ut eller OK i dialogboksen Skriv ut for å skrive ut jobben.
macOS
 1. Klikk på Fil-menyen og deretter på Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du skriveren.
 3. Velg Farge i rullegardinlisten rett under Retning.
 4. Kontroller at alternativet Skriv ut i gråtoner er slått av.
 5. Velg trekanten ved siden av Avansert for å utvide alternativene. Kontroller at innstillingene for Tekst, Grafikkog Foto ikke er satt til Bare svart.
 6. Klikk på Skriv ut.
Justere fargeinnstillinger (Windows)
Når du skriver ut fra et program, kan du følge denne fremgangsmåten hvis fargene på den utskrevne siden ikke samsvarer med fargene på skjermen, eller hvis fargene på den utskrevne siden ikke er tilfredsstillende.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg skriveren, og klikk på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. I fanen Avansert eller fanen Farge fjerner du merket for HP EasyColor.
 4. I fanen Farge velger du et fargetema fra rullegardinlisten Fargetemaer.
  • Standard (sRGB): Dette temaet gjør at skriveren skriver ut RGB-data i råenhetsmodus. Administrer fargene fra programmet eller operativsystemet for å få en riktig fargegjengivelse når du bruker dette temaet.
  • Skarp (sRGB): Skriveren øker fargemetningen i mellomtonene. Bruk dette temaet til å skrive ut forretningsgrafikk.
  • Bilde (sRGB): Skriveren tolker RGB-farge som om det ble skrevet ut som et fotografi ved hjelp av et digitalt minilaboratorium. Skriveren gjengir dypere og mer mettede farger på en annen måte enn med temaet Standard (sRBG). Bruk dette temaet til å skrive ut fotografier.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Bruk dette temaet til å skrive ut digitale fotografier som bruker Adobe RGB-fargerom i stedet for sRGB. Deaktiver fargebehandlingen i programmet når du bruker dette temaet.
  • None (Ingen): Ikke noe fargetema er i bruk.
  • Egendefinert profil: Velg dette alternativet hvis du vil bruke en egendefinert profil for inndata, slik at du kan få god kontroll over fargeutskriften (for eksempel hvis du vil emulere en bestemt skriver). Last ned egendefinerte profiler på www.hp.com.
 5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. I dialogboksen Skriv ut klikker du på Skriv ut eller OK for å skrive ut jobben.
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet
Følg denne fremgangsmåten for å undersøke papiret du bruker, og skriverens fysiske miljø.
Trinn 1: Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner
Noen problemer med utskriftskvaliteten skyldes bruk av papir som ikke oppfyller HPs spesifikasjoner. Slike problemer kan være krøllete papir, lys eller falmet utskrift, blekkflekker eller flekker og misdannede tegn. Følg disse retningslinjene når du velger papir:
 • Bruk alltid papir av en type og vekt som støttes av denne skriveren.
 • Bruk papir av god kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer, stifter eller bøyde eller brettede kanter.
 • Bruk papir som ikke allerede er brukt til utskrift.
 • Bruk papir som ikke inneholder metallisk materiale, for eksempel glitter.
 • Bruk papir som er beregnet for HP PageWide-skrivere. Ikke bruk papir som bare er beregnet på laserskrivere.
 • Ikke bruk for grovt papir. Glattere papir gir generelt bedre utskriftskvalitet.
  merknad:
For denne skriveren anbefaler HP på det sterkeste bruk av papir med ColorLok®-logoen, basert på interne HP-tester på et bredt utvalg av vanlig papir. For detaljer kan du gå til: www.hp.com/go/printpermanence.
Trinn 2: Kontrollere miljøet
Miljøet kan ha en direkte påvirkning på utskriftskvaliteten, og er en vanlig årsak til problemer med utskriftskvaliteten eller papirmating. Prøv følgende løsninger:
 • Flytt skriveren vekk fra plasseringer der det er trekk, for eksempel ventiler eller åpne vinduer eller dører.
 • Sørg for at skriveren ikke utsettes for temperaturer eller nivåer av luftfuktighet som ligger utenfor skriverens spesifikasjoner.
 • Ikke plasser skriveren på et innelukket område, for eksempel inne i et skap.
 • Plasser skriveren på et stødig, flatt underlag.
 • Fjern alt som blokkerer for luftventilene på skriveren. Skriveren trenger god luftflyt på alle sider, inkludert toppen.
 • Beskytt skriveren mot luftpartikler, støv, damp, fett eller andre elementer som kan etterlate rester inne i skriveren.
Inspiser kassetten visuelt
Følg denne fremgangsmåten for å inspisere hver kassett.
  forsiktig:
Pass på ikke å berøre de gullfargede metallkontaktene på kanten av kassetten. Fingeravtrykk på metallkontaktene kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
Figur : Ikke berør kontakten
 1. Ta kassetten ut av skriveren og kontroller at det ikke er noe smuss i kassettbanen.
 2. Kontroller at du bruker en original HP-kassett. En original HP-kassett har ordet "HP" eller HP-logoen på seg. Hvis du vil ha mer informasjon om identifisering av HP-rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 3. Studer de gullfargede metallkontaktene på kassetten.
  • Hvis du ser riper eller annen skade på metallkontaktene, bytter du ut kassetten.
  • Hvis det ser ut som metallkontaktene ikke er skadet, trykker du patronen forsiktig tilbake i sporet til den smekker på plass. Skriv ut noen få sider for å se om problemet er løst.
Hvis du finner ut at du må bytte ut en kassett, ser du på kassetten eller skriver ut rekvisitastatussiden for å finne delenummeret til den korrekte, originale HP-kassetten.
Etterfylte eller refabrikkerte kassetter
HP anbefaler ikke bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. Ettersom de ikke er HP-produkter, kan ikke HP påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten. Hvis du bruker en etterfylt eller refabrikkert kassett og ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, kan du bytte ut kassetten med en original HP-kassett.
  merknad:
Hvis du bytter ut en ikke-HP-kassett med en original HP-kassett, vil skrivehodet fortsatt inneholde ikke-HP-blekk. Utskriftsproblemet kan vedvare til skrivehodet er tomt for det blekket og forsynes med blekk fra den nylig installerte, originale HP-kassetten. Tømming av alt blekk krever kanskje utskrift av flere tusen sider med normal tekst.
Rengjøre skriveren
Under utskriftsprosessen kan papir- og støvpartikler akkumuleres inne i skriveren og forårsake kvalitetsproblemer, for eksempel flekker, streker, linjer eller repeterte merker. Begynn med å skrive ut utskriftskvalitetsrapporten, og fortsett deretter til den passende renseprosessen.
Skrive ut og tolke utskriftskvalitetsrapporten
Utskriftskvalitetsrapporten er en side som skrives ut og viser felt for farger fra hver kassett. Rapporten kan hjelpe deg med å identifisere utskriftskvalitetsproblemer.
Figur : Eksempel på utskriftskvalitetsrapport
 1. Legg i vanlig Letter- eller A4-papir.
 2. Velg Kundestøtteverktøy på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 3. Åpne disse menyene:
  • Feilsøking
  • Utskriftskvalitetssider
  • Utskriftskvalitetsrapport
 4. Velg Skriv ut for å skrive ut siden.
 5. Undersøk fargestripene i rapporten. Hvert felt har tre forskjellige nyanser, men fargen bør variere minimalt i de ulike feltene.
  • Hvis ett eller flere fargefelt viser striper, går du til Rengjør skrivehodet.
  • Hvis fargefeltene viser lite eller ingen striper, men blekket er flekkete, kan du gå til Rengjør valsene.
Rengjøre skrivehodet
Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre skrivehodet hvis utskriftskvalitetsrapporten viser striper.
 1. Velg Kundestøtteverktøy på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Vedlikehold
  • Kalibrering/rensing
  • Skrivehoderengjøring
 3. Velg Start for å begynne rengjøringen, og deretter følger du instruksjonene på skjermen.
    merknad:
  Det finnes sekvensielle rengjøringsnivåer. Når hvert nivå er fullført, skrives det ut en utskriftskvalitetsrapport. Hvis det vises striper i noen av fargefeltene, fortsetter du med neste rengjøringsnivå. Hvis problemet er løst, velger du Avbryt.
    merknad:
  Nummerer alle sidene i utskriftskvalitetsrapporten for å spore forbedring av utskriftskvaliteten.
Rengjøre valsene
Hvis utskriftskvalitetsrapporten viser flekker, følger du denne fremgangsmåten for å rengjøre valsene.
Trinn én: Bare flerfunksjonsskrivere – rengjør dokumentmatervalsene
 1. Velg Kundestøtteverktøy på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Vedlikehold
  • Kalibrering/rensing
  • Rengjøre dokumentmatervalser
 3. Velg Rengjør nå for å begynne rengjøringen, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Trinn to: Løse flekkproblem
 1. Velg Kundestøtteverktøy på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Vedlikehold
  • Kalibrering/rensing
  • Løs flekkproblem
 3. Velg Start for å starte rengjøringsprosessen.
  Denne prosessen tar opptil tre minutter ettersom en side mates inn sakte gjennom skriveren. Ta vare på denne siden for ytterligere vurdering av utskriftskvaliteten.
Prøve en annen skriverdriver
Prøv å bruke en annen skriverdriver når du skriver ut fra et program og de utskrevne sidene har uventede linjer i grafikken, tekst som mangler, bilder som mangler, feil formatering eller skrifter som er byttet ut.
Last ned og installer en av følgende drivere fra HPs nettsted: support.hp.com/drivers.
HP PCL.6-driver
Denne produktspesifikke skriverdriveren gjelder for Windows XP 32-biters, Vista 32-biters og Server 2008 32-biters operativsystem. Ikke alle funksjoner eller sidestørrelser støttes.
HP PCL 6-driver
Denne produktspesifikke skriverdriveren gjelder for operativsystemene Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 64-biters, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 og Server 2016.
HP PCL-6 V4-driver
Denne produktspesifikke skriverdriveren gjelder for operativsystemene Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 64-biters, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 og Server 2016.
HP UPD PS-driver
 • anbefales for utskrifter med Adobe®-programvare eller med annen programvare som bruker mye grafikk
 • gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift
HP UPD PCL 6
 • anbefales for utskrift i alle Windows-miljøer
 • gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og skriverfunksjonsstøtten for de fleste brukere
 • utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for best hastighet i Windows-miljøer
 • er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...