hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Legge papir i 4 000-arks høykapasitetsinnskuffen (HCI-skuff)

Innføring

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i høykapasitetsinnskuffen, som kan leveres som tilleggsutstyr til alle modeller. De to skuffene kan ta opptil 4 000 ark med papir på 75 g/m2.
  forsiktig:
Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn. Hold hender unna papirskuffene når de lukkes. Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.

Legge papir i 4 000-arks høykapasitetsinnskuffen (HCI-skuff)

 1. Åpne skuffen.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster skinnen for papirstørrelse til riktig posisjon for papiret.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den.
  merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
  Figur : Legg inn papir
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 5. Konfigurasjonsmeldingen for skuffene vises på skriverens kontrollpanel.
 6. Velg OK-knappen for å godta størrelsen og typen som er registrert, eller velg Endre-knappen for å velge en annen papirstørrelse eller -type.

Papirretning for HCI

Papirretning for HCI
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Slik legger du i papir
Brevhode eller forhåndstrykt
Stående
Ensidig utskrift
A4, Letter
Forsiden ned
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
A4, Letter
Forsiden opp
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Liggende
Ensidig utskrift
A4, Letter
Forsiden ned
Øverste del av arket til venstre i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
A4, Letter
Forsiden opp
Øverste del av arket til høyre i skuffen
Hullark
Liggende
Ensidig utskrift
A4, Letter
Forsiden ned
Hull til venstre i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
A4, Letter
Forsiden opp
Hull til høyre i skuffen, med toppen av skjemaet til høyre

Bruk Alternativ brevhodemodus

Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.

Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut eller Skriv ut
  • Administrer skuffer
  • Alternativ brevhodemodus
 3. Velg .

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...