hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Legg papir i skuff 2

Innføring

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 2 og i de valgfrie 550-arks skuffene. Disse skuffene kan ta opptil 550 ark med papir på 75 g/m2.
  forsiktig:
Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn. Hold hender unna papirskuffene når de lukkes. Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.
merknad:
Du legger papir i de valgfrie 550-arks skuffene på samme måte som i skuff 2. Bare skuff 2 vises her.

Legge papir i skuff 2 og 550-arks skuffene

 1. Åpne skuffen.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på de blå justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken, uten å bøye den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir retning på papiret, kan du se Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene.
  merknad:
  Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  merknad:
  Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.
  Figur : Legg inn papir
 4. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 5. Konfigurasjonsmeldingen for skuffene vises på skriverens kontrollpanel.
 6. Velg OK-knappen for å godta størrelsen og typen som er registrert, eller velg Endre-knappen for å velge en annen papirstørrelse eller -type.
  For papir med egendefinert størrelse angir du X- og Y-målene for papiret når meldingen vises på skriverens kontrollpanel.
  Figur : X- og Y-mål

Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene

Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Slik legger du i papir
Brevhode eller forhåndstrykt
Stående
Ensidig utskrift
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden ned
Øverste del av arket til venstre i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden ned
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden opp
Øverste del av arket til høyre i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden opp
Øverste del av arket bakerst i skuffen
Liggende
Ensidig utskrift
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden ned
Øverste del av arket bakerst i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden ned
Øverste del av arket til venstre i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden opp
Øverste del av arket bakerst i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden opp
Øverste del av arket til høyre i skuffen
Hullark
Stående
Ensidig utskrift
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden ned
Hull bakerst i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden ned
Hull til høyre i skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Forsiden opp
Hull bakerst i skuffen
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)
Forsiden opp
Hull til venstre i skuffen, med toppen av skjemaet på baksiden av skriveren

Bruk Alternativ brevhodemodus

Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.

Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut eller Skriv ut
  • Administrer skuffer
  • Alternativ brevhodemodus
 3. Velg .

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...