hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Legge papir i skuff 1 (flerfunksjonsskuff)

Innføring

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 1. Skuffen kan ta opptil 100 ark med papir på 75 g/m2 eller 14 konvolutter.
  forsiktig:
Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn. Hold hender unna papirskuffene når de lukkes. Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.
  forsiktig:
For å unngå fastkjøring må det ikke legges i eller fjernes papir fra skuff 1 under utskrift.

Legg i skuff 1

 1. Åpne skuff 1.
  Figur : Åpne skuff 1
  merknad:
  Hvis du vil skrive ut på langt papir, for eksempel Legal-størrelse, trekker du ut forlengeren for skuff 1.
 2. Juster papirbredden på skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Legg papir i skuffen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir retning på papiret, kan du se Papirretning for skuff 1.
  Figur : Legg inn papir
 4. Juster breddeskinnene slik at de så vidt berører papirbunken uten å bøye papiret.
  Figur : Juster skinnene

Papirretning for skuff 1

Papirretning for skuff 1
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Slik legger du i papir
Brevhode eller forhåndstrykt
Stående
Ensidig utskrift
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forsiden ned
Nedre kant mates først inn i skriveren
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forsiden ned
Venstre side av forhåndstrykt bilde mates først inn i skriveren
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forsiden opp
Øvre kant mates først inn i skriveren
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forsiden opp
Høyre side av forhåndstrykt bilde mates først inn i skriveren
Liggende
Ensidig utskrift
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7
4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (disse er smalere enn 5 tommer og må derfor mates med kortsiden først)
Forsiden ned
Venstre side av forhåndstrykt bilde mates først inn i skriveren
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7
4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (disse er smalere enn 5 tommer og må derfor mates med kortsiden først)
Forsiden opp
Høyre side av det forhåndstrykte bildet mates først inn i skriveren
Ensidig utskrift
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Forsiden ned
Nedre kant mates først inn i skriveren
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Forsiden opp
Øvre kant mates først inn i skriveren
Hullark
Stående
Ensidig utskrift
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, A6, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, japansk postkort
Forsiden ned
Hull mot baksiden av skriveren
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, A6, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, japansk postkort
Forsiden opp
Hull mot baksiden av skriveren
Liggende
Ensidig utskrift
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Forsiden ned
Hull bort fra skriveren
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, Dobbelt japansk postkort, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Forsiden opp
Hull mot skriveren

Bruk Alternativ brevhodemodus

Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.

Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut eller Skriv ut
  • Administrer skuffer
  • Alternativ brevhodemodus
 3. Velg .

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...