hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Bytte ut kassettene

Innføring

Følgende informasjon inneholder opplysninger om skriverkassettene og fremgangsmåte for hvordan du bytter dem ut.

Kassettinformasjon

Denne skriveren viser når kassetten har lite igjen, svært lite igjen og når den er tom.
Skriveren bruker fire farger og har én kassett for hver farge: gul (Y), cyan (C), magenta (M) og svart (K).
Ikke ta blekkpatronen ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Hindre skade på kassetten ved å la være å ta på de gullfargede metallkontaktene kassetten.
Illustrasjonen nedenfor viser kassettkomponentene.
  Figur : Kassettdeler
 1. Metallkontakt. Pass på ikke å berøre de gullfargede metallkontaktene på kassetten. Fingeravtrykk på kontaktene kan skade kassetten.
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter eller kontrollere hvilke tonerkassetter som er kompatible med skriveren, kan du gå til HP SureSupply via koblingen www.hp.com/go/suresupply. Bla til bunnen av siden, og kontroller at land/område er riktig.
merknad:
Kassetter med høy kapasitet inneholder mer pigment enn standardkassetter slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte kassetter, i kassettboksen.

Ta ut og sette inn nye tonerkassetter

 1. Åpne kassettdekselet.
  Figur : Åpne kassettdekselet
 2. Trykk den gamle kassetten inn for å løse den ut.
  Figur : Trykk kassetten inn
 3. Ta tak i kanten på den gamle kassetten, og trekk den rett utover for å ta den ut.
  Figur : Ta ut kassetten
 4. Ta kassetten ut av pakken.
  Figur : Ny kassett
 5. Pass på ikke å berøre de gullfargede metallkontaktene på kassetten. Fingeravtrykk på kontaktene kan skade kassetten.
  Figur : Unngå å berøre kontaktene
 6. Sett inn den nye blekkpatronen i skriveren. Sørg for at kassetten smekker på plass.
  Figur : Sett inn blekkpatronen
 7. Lukk kassettdekselet.
  Figur : Lukk kassettdekselet
 8. Legg den brukte kassetten i esken som den nye kassetten ble levert i. Se den vedlagte resirkuleringsveiledningen for å få informasjon om resirkulering.
  HP hjelper deg med å resirkulere originale HP-kassetter – det er enkelt og gratis med HP Planet Partners-programmet, tilgjengelig i mer enn 50 land/regioner over hele verden1).
  Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte HP-kassetter på www.hp.com/recycle.
1) Tilgjengeligheten til programmet varierer. Se www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...