hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - utskrift på spesialpapir

Følgende tabell viser tilgjengelig spesialpapir for hver skuff.
Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for å skrive ut uten feilmeldingen Papir samsvarer ikke.
For å endre papirinnstillingen som er angitt i skriveren fra SyncThru™-webtjenesten, klikk Informasjon > Gjeldende innstillinger > Skriverinformasjon > System > Innskuffer. Se kategorien Innstillinger, eller brukere kan angi det fra kontrollpanelet.
Angi deretter papirtypen fra vinduet Utskriftsinnstillinger> Papir > Papirtype, se Åpne utskriftsinnstillinger. Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Etiketter som Papirtype.
merknad:
Vi anbefaler at du mater ett ark om gangen når du bruker spesialpapir. Kontroller maksimal innskuffkapasitet for hver skuff, se Spesifikasjoner for utskriftspapir.
Typer
Skuff 1
Ekstraskuff
Flerfunksjonsskuff
Vanlig
X
X
X
Tykt
X
X
X
Tykkere
X
Tynt
X
X
X
Bomull
X
X
X
Farge
X
X
X
Forhåndstrykt
X
X
X
Resirkulert
X
X
X
Konvolutt
X
X
X
Etiketter
X
X
X
Kort
X
X
X
Bond
X
X
X
Arkiv
X
X
X
Brevhode
X
X
X
Hullet
X
X
X
Støttes: X
Støttes ikke: Tom
merknad:
Papirtypene vises i Skriverinnstillinger. Denne typen papirtype lar brukerne angi papirtypen som skal legges i skuffen. Denne innstillingen vises i listen, slik at brukerne kan velge den. Dette vil la brukerne få den beste kvalitetsutskriften. Hvis det ikke angis, kan det hende at ønsket utskriftskvalitet ikke oppnås.

Konvolutt

Vellykket utskrift på konvolutter er avhengig av kvaliteten på konvoluttene. For å skrive ut en konvolutt, plasser den som vist i figuren nedenfor.
Figur : Konvolutt
 • Når du velger konvolutter, bør du vurdere følgende faktorer:
  • Vekt: Må ikke overstige 90 g/m2, for å unngå papirstopp.
  • Sammensetning: Må ligge flatt med mindre enn 6 mm krøll, og må ikke inneholde luft.
  • Tilstand: Må ikke være brettet, hakket eller skadet.
  • Temperatur: Må motstå varmen og trykket fra skriveren under bruk.
 • Bruk bare godt sammensatte konvolutter med skarpe og gode bretter.
 • Ikke bruk stemplede konvolutter.
 • Ikke bruk konvolutter med hasper, smekker, vinduer, innvendig kledning, selvklebende forsegling eller andre syntetiske materialer.
 • Ikke bruk skadde eller dårlig utførte konvolutter.
 • Pass på at sømmen på begge ender av konvolutten strekker seg helt til hjørnet på konvolutten.
   Figur : Sømmer
  1. Akseptabel
  2. Uakseptabel
 • Konvolutter med avtakbart limbånd eller mer enn én klaff som brettes over, må bruke lim som er kompatible med skriverens trykketemperatur på ca. 170 °C i ca. 0,1 sekund. Ekstra klaffer og bånd kan føre til krølling, folder eller papirstopp, og kan til og med skade varmeelementet.
 • For best utskriftskvalitet, ikke plasser margene nærmere enn 15 mm fra kantene på konvolutten.
 • Ikke skriv ut på området der konvoluttens sømmer møtes.

Etiketter

For å unngå skade på skriveren, bruk bare etiketter som er utviklet for bruk i laserskrivere.
Figur : Etiketter
 • Når du velger etiketter, må du tenke på følgende faktorer:
  • Selvklebende: Må være stabilt ved skriverens fikseringstemperatur på ca. 170 °C.
  • Sortering: Bruk bare etiketter som ikke har eksponerte beskyttelsesark mellom seg. Etikettene kan rives av ark som har åpninger mellom etikettene, noe som fører til alvorlige papirstopp.
  • Krøll: Må ligger flatt med mindre enn 13 mm krøll i hver retning.
  • Tilstand: Ikke bruk etiketter med bretter, bobler eller andre tegn på separasjon.
 • Kontroller at det ikke er eksponerte selvklebende materialer mellom etikettene. Eksponerte områder kan føre til at etikettene rives av under utskrift, noe som kan føre til papirstopp. Eksponerte limbånd kan også skade skriverkomponenter.
 • Ikke kjør et ark med etiketter gjennom skriveren mer enn én gang. Det selvklebende beskyttelsesarket er laget for kjøring gjennom skriveren én gang.
 • Ikke bruk etiketter som er skilt fra beskyttelsespapiret eller som er brettet, boblete eller skadet på annen måte.

Kort og egendefinert papirstørrelse

Figur : Kort og egendefinert papirstørrelse
 • Ikke skriv ut på papir som er mindre enn 98 mm bredt eller 148 mm langt.
 • I programmet angir du margene til minst 6,4 mm (0,25 tommer) bort fra kantene av materialet.

Forhåndstrykt papir

Når du legger i forhåndstrykt papir, må det ligge med forsiden opp med en kant som ikke er bøyd foran. Snu arket dersom du opplever problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
Figur : Forhåndstrykt papir
 • Må skrives ut med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper eller frigjør skadelige utslipp når det utsettes for skriverens trykketemperatur i 0,1 sekund (ca. 170 °C).
 • Blekket på det forhåndstrykte papiret må ikke være brennbart eller påvirke skrivervalser på en negativ måte.
 • Før du legger i forhåndstrykt papir, må du kontrollere at blekket på papiret er tørt. Under trykkeprosessen kan vått blekk smittes av det forhåndstrykte papiret og redusere utskriftskvaliteten.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...