hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - legge papir i skuffen

Oversikt over skuff

  Figur : Papirskuff
 1. Forlengelseshendel for skuff
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
 4. Merke for papirgrense
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Endre skuffstørrelse

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.

For å endre størrelsen til A4 eller Letter

Skuffen er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. Brukere må justere hendelen og papirbreddeskinnen på riktig måte.
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Fjern eventuelt papir fra skuffen.
 2. Hvis du vil endre størrelsen til Letter, tar du tak i hendelen på baksiden av skuffen og roterer den med klokken.
  Figur : Hendel
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av hendelen.
  Figur : Breddeskinne
merknad:
Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeskinnen mot venstre, og dreier hendelen mot klokken. Hvis brukeren bruker makt på hendelen, kan det skade skuffen.

Å endre størrelsen til Legal (LGL)

Trykk på knappen som vist og trekk ut skuffen.
Figur : Legal

Legge papir i skuffen

Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen, se Frontvisning.

Skuff 1 og tilleggsskuff

 • Fremgangsmåten er den samme for alle ekstraskuffer.
 • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
 • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
  Figur : Justering av breddeskinner
 • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
  Figur : Krøllet ark
 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, åpen
 2. Juster papirbredden og lengdeskinnene.
  Figur : Papirskinner
 3. Bøy og vift papiret.
  Figur : Bøye og vifte
 4. Legg i papiret.
  Figur : Legg i papir
 5. Juster papirbredde og lengdeskinnene slik at de passer til papiret.
   Figur : Justere papirskinnene
  1. Breddeskinne
  2. Lengdeskinne
 6. Skyv inn papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, lukk
Når du skriver ut et dokument, angir du papirtype og -størrelse for skuffen, se Innstillinger for skuff.

Flerfunksjonsskuff

Flerfunksjonsskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Se Spesifikasjoner for utskriftspapir.
Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen:
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i flerfunksjonsskuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuff. Dette gjelder også andre typer utskriftspapir.
 • For å unngå papirstopp, ikke trekk ut papirskuffen mens utskrift pågår fra flerbruksskuffen da dette vil stanse utskriften. Kontroller at papirskuffen er satt inn.
 • Legg alltid det angitte utskriftspapiret slik at du unngår papirstopp og problemer med utskriftskvaliteten, se Spesifikasjoner for utskriftspapir.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i flerfunksjonsskuffen.
merknad:
 • Brukeren må følge hjelpelinjene for innlasting ved utskrift med spesialpapir. Se Skrive ut på spesialpapir.
 • Når papirene overlapper når du skriver ut med flerfunksjonsskuff, åpner du skuff 1 og fjerner overlappende papir. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
 1. Åpne flerfunksjonsskuffen, og trekk ut skuffeforlengelsen.
   Figur : Flerfunksjonsskuff, åpen
  1. Flerfunksjonsskuffens dør
  2. Skuffeforlengelse
 2. Sett inn papir i flerfunksjonsskuffen.
  Figur : Legg i papir
 3. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuff og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Papirbreddeskinne
Angi du papirtype og -størrelse for flerfunksjonsskuffen når du skriver ut et dokument. For informasjon om hvordan du angir papirtype og størrelse på kontrollpanelet, kan du se Innstillinger for skuff.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...