hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Installere minne-DIMM

Installere minne-DIMM

Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer den valgfrie minne-DIMM-en.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Figur : Antistatisk advarsel
 1. Ta minne-DIMM-modulen ut av esken og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen.
  Figur : Innhold i esken
  merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå skriveren av, og koble deretter fra strømledningen.
  Figur : Slå av skriveren, og koble fra strømledningen
 3. Koble fra USB-kabelen eller nettverkskabelen.
  Figur : Koble fra USB-kabelen eller nettverkskabelen
 4. Åpne dekselet til formateringskortet, fjern det forsiktig, og sett det til side.
  Åpne dekselet til formateringskortet
  Ta av dekselet til formateringsenheten
 5. Fjern de to vingeskruene på det indre dekselet til formateringskortet.
  Figur : Fjern vingeskruene og dekselet til formateringskortet
 6. Ta av det indre dekselet til formateringskortet.
  Figur : Ta av det indre dekselet til formateringskortet
 7. Sett kontaktdelen av DIMM-modulen inn i holderen. Kontroller at DIMM-modulen er satt ordentlig inn i kontakten.
  Figur : Sett inn DIMM i holderen
 8. Drei den nederste kanten på DIMM-komponenten mot holderen (bilde 1) og kontroller deretter at de to låsearmene klikker på plass (bilde 2).
  Figur : Sørg for at DIMM-modulene klikker på plass
 9. Sett på plass det indre dekselet til formateringskortet igjen.
  Figur : Sett på plass det indre dekselet til formateringskortet igjen
 10. Skru til de to vingeskruene på det indre dekselet til formateringskortet igjen.
  Figur : Skru til de to vingeskruene igjen
 11. Sett på plass dekselet til formateringskortet igjen, og kontroller at det smekker på plass.
  Sett på plass dekselet til formateringskortet igjen
  Lukk dekselet til formateringskortet
 12. Koble til USB-kabelen eller nettverkskabelen igjen.
  Figur : Koble til USB-kabelen eller nettverkskabelen igjen
 13. Koble til strømkabelen, og trykk deretter på strømknappen for å slå på skriveren.
  Figur : Koble til strømledningen, og slå på skriveren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...