hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - Legge i originaler

Dette dokumentet viser deg hvordan du bruker skannerglasset eller dokumentmateren for å laste en original for kopiering, skanne og sende en faks.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan variere fra din maskin, avhengig av alternativer og modeller. Sjekk maskintypen din.

På skannerglasset

Bruk instruksjonene til å laste et originalt dokument på skannerglasset.
 1. Løft opp og åpne toneroppsamlerenhet (DSDF).
  Figur : Åpne toneroppsamlerenheten (DSDF)
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Plasser originalen på skannerglasset
 3. Lukk DSDF.
  merknad:
  • Hvis DSDF er åpen under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
  • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
  • Hvis du kopierer en side fra en bok eller et blad, løft DSDF til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukk lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerlokket åpent.
    forsiktig:
  • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
  • Vær oppmerksom på hvor du plassere hendene. DSDF kan falle ned på hendene dine og skade dem.
  • Ikke se direkte på lyset fra i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I dokumentmateren

Ved hjelp av toneroppsamlerenheten (DSDF), kan du laste opp til 50 papirark (60 til 90 g/m2, 16 til 24 pund brevpapir) for en jobb.
Bruk instruksjonene til å laste et originalt dokument på skannerglasset.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papirbunken
 2. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg originalen i dokumentmaterens innskuff
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirbreddeskinnene
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...