hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060 - Forstå skjermmeldingene

Meldinger vises på kontrollpanelskjermen for å vise skriverens status eller feil. Se tabellene nedenfor for å forstå meldingene og betydningen, og deretter løse problemet, hvis nødvendig.
merknad:
 • Feilen kan løses med veiledning fra datamaskinens programvindu for skriverstatus, se Bruke Samsung Printer Status.
 • Hvis meldingen ikke er i tabellen, starter du enheten på nytt, og prøver å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte:
 • Når du ringer support, gi servicerepresentant innholdet i skjermmeldingen.
 • Enkelte meldinger vises kanskje ikke på skjermbildet, avhengig av alternativer eller modeller.
 • [feilnummer]: Viser feilnummeret.
 • [skuffnummer]: Viser skuffnummeret.
 • [medietype]: Viser fargen på toner.
 • [mediestørrelse]: Viser mediestørrelsen.
 • [farge]: Viser fargen på toner.
 • [enhetstype]: Indikerer enhetstype.
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Kontroller om det finnes papirrester i papirbanen
Det er et problem i papirbanen.
Fjern papirrester i papirbanen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Leverte ikke nok toner. Fjern forseglingsteipen av tonerkassett eller rist den. Ring service hvis problemet vedvarer.
Maskinen finner ikke en tonerkassett. Eller forseglingstapen ble ikke fjernet fra tonerkassetten.
Fjern forseglingstapen fra tonerkassetten. Se Hurtigveiledning for installasjon.
Når du bytter blekkpatroner, anbefaler vi at du bruker ekte Samsung-tonerkassetter. Samsung kan nekte å utføre garantitjenester på produkter hvor ikke-ekte Samsung-tonerkassetter som er etterfylt eller bearbeidet har blitt brukt.
Den viste tonerkassetten passer ikke for din maskin.
Sett inn en ekte tonerkassett fra Samsung, se Bytte tonerkassetten.
Deksel åpent. Lukk det.
Dekselet foran eller bak er ikke ordentlig låst.
Trykk på dekselet til det klikker på plass.
Ved slutten av levetiden bytter du til en ny [farge] tonerkassett
Den indikerte tonerkassetten har nådd beregnet levetida.
 • Du kan velge Stopp eller Fortsett som det vises på kontrollpanelet. Hvis du velger Stopp, slutter skriveren å skrive ut. Hvis du velger Fortsett, skriver den ut, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres.
 • Skift ut tonerkassetten for best utskriftskvalitet når denne meldingen vises. Hvis du bruker tonerkassetten utover denne tilstanden, kan du føre til problemer med utskriftskvaliteten, se Skifte ut tonerkassetten.
[Farge} toner er lav
Det er lite toner igjen i den viste tonerkassettena
Klargjør en ny tonerkassett for bytting. Du kan øke utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren, se Omfordele toner.
Feil i motorsystem [feilnummer]. Slå av og på.
Det er et problem i motorsystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Motorfeil [feilnummer]. Ring service hvis problemet vedvarer.
Viftefeil: [feilnummer]. Slå av og på. Ring service hvis problemet vedvarer.
Det er et problem i viftesystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Feil i varmeelement [feilnummer]. Slå av og på.
Det er et problem med varmeelementet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt: HPs kundestøtte.
Feil i varmeelementenhet [feilnummer]. Slå av og på.
HDD-systemfeil [feilnummer]: Slå av og på. Ring service hvis problemet vedvarer
Det er et problem i harddisken.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
HDD-systemfeil [feilnummer]: Ring service
HDD-feil [feilnummer]: Sjekk brukerveiledningen
Inndata-systemfeil [feilnummer]: Kontroller [skuffnummer]-tilkoblingen.
Det er et problem i skuffen.
Åpne og lukk skuffen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Inndata-systemfeil [feilnummer]. Trekk [skuffnummer] ut og sett den inn.
Det er et problem i skuffen.
Åpne og lukk skuffen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Inndata-systemfeil [feilnummer]: Kontroller [skuffnummer]-tilkoblingen.
Det er et problem i lampen.
Åpne dekselet og lukk det. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Legg [Letter]-, [Plain]-papir i manual
Papirstørrelse som er spesifisert i skriveregenskaper, samsvarer ikke med papiret du legger i.
Legg riktig papir i skuffen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
LSU-feil: [feilnummer]. Slå av og på. Ring service hvis problemet vedvarer.
Det er et problem i LSU
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Motorfeil: [feilnummer]. Slå av og på. Ring service hvis problemet vedvarer.
Det er et problem i motorsystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
MSOK-feil: [feilmelding]: Ring for service og bytt MSOK
Det er et problem i motorsystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte: HPs kundestøtte.
Papirstopp av originaldokument foran skanneren
Originaldokumentene er fastkjørt i dokumentmateren for tosidig skanning.
Fjern det fastkjørte papiret, se Fastkjørt originaldokument foran skanneren.
Papirstopp av originaldokument i skanneren
Originaldokumentene er fastkjørt i dokumentmateren for tosidig skanning.
Fjern det fastkjørte papiret, se Fastkjørt originaldokument i skanneren.
Utskuffen er full av papir. Fjern utskrevet papir.
Utskuffen er full.
Fjern utskrifter fra utskuffen, så skriveren kan fortsette med utskriften.
Alle skuffer er tomme for papir. Legg i papir.
Det er tomt for papir i alle skuffene.
Legg papir i skuffen.
Tom for papir i [skuffnummer]. Legg i papir.
Det er tomt for papir i skuffen.
Legg papir i skuffen.
Tomt for papir i flerfunksjonsskuffen. Legg i papir.
Det er tomt for papir i flerfunksjonsskuffen.
Legg i papir i flerfunksjonsskuffen.
Lite papir igjen i [skuffnummer]. Legg i papir.
Det er lite papir igjen i skuffen.
Legg papir i skuffen.
Feil papir i skuff [nummer]. Feil papir i MP-skuffen
Papirstørrelse som er spesifisert i skriveregenskaper, samsvarer ikke med papiret i skuffen.
Legg papir i skuffen.
Papirstopp nederst i dupleksbanen
Papiret er fastkjørt under tosidig utskrift.
Fjern det fastkjørte papiret, se I dupleksenhetsområdet.
Fastkjørt papir i dupleksbanen
Papirstopp øverst i dupleksbanen
Papirstopp ved utmatingen.
Det er fastkjørt papir i utskuffområdet.
Fjern fastkjørt papir, se Ved utmateren.
Papirstopp inne i maskinen
Det er papirstopp inne i maskinen.
Fjern fastkjørt papir, se I skuff 1 eller Valgfri skuff eller Inne i maskinen.
Fastkjørt papir i skuff 1
Papiret er fastkjørt i mateområdet i skuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, se i skuff 1.
Fastkjørt papir i skuff 2
Det er fastkjørt papir i ekstraskuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, se I ekstraskuffen.
Fastkjørt papir i skuff 3
Fastkjørt papir i skuff 4
Fastkjørt papir i flerfunksjonsskuffen
Papiret er fastkjørt i mateområdet i skuffen.
Fjern fastkjørt papir, se I flerfunksjonsskuffen.
Klargjør det nye varmeelementet
Nær beregnet levetida for varmeelementet.
Bytt ut varmeelementet med et nytt. Kontakt servicerepresentanter.
Bytt det nye varmeelementet
Varmeelementet har nådd beregnet levetid.
Bytt varmeelementet med et ekte Samsung-varmeelement, ring service.
Klargjør ny bildeoverføringsbelteenhet
Nær beregnet levetid for overføringsbelte.
Bytt ut overføringsbeltet med et nytt. Kontakt servicerepresentanter.
Bytt ut med ny bildeoverføringsbelteenhet
Overføringsbeltet har nådd beregnet levetid
Bytt ut overføringsbeltet med et nytt. Kontakt servicerepresentanter.
Installer bildeoverføringsbelteenhet
Overføringsbeltet er ikke installert
Installer et ekte overføringsbelte fra Samsung. Kontakt servicerepresentanter.
Bildeoverføringsbelteenheten er ikke kompatibel. Sjekk brukerveiledningen.
Overføringsbeltet til maskinen er ikke for maskinen.
Installer en ekte Samsung-del designet for maskinen. Kontakt servicerepresentanter.
Bytt ut med overføringsvalse
Overføringsvalse har nådd beregnet levetid
Bytt overføringsvalsen med en ekte Samsung-overføringsvalse, ring service.
Bytt med ny matervalse for [nummer]
Matervalsen til skuff har nådd beregnet levetid.
Bytt ut matervalsen med en ekte Samsun-matervalse.
Bytt ut med ny [nummer] reversvalse for skuff
Reversvalsen til skuff har nådd beregnet levetid.
Bytt ut reversvalsen til skuffen med en ny. Kontakt servicerepresentanter.
Bytte ut med ny DSDF-reversvalse
Den tosidige dokumentmaterens (DSDF) reversvalse har nådd beregnet levetid.
Bytte den tosidige dokumentmaterens (DSDF) reversvalse med en ny. Kontakt servicerepresentanter.
Feil i skannesystem: [feilnummer]. Slå av og på.
Det er et problem i skannesystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Sensorfeil: [feilnummer]. Slå av og på. Ring service hvis problemet vedvarer.
Det er et problem i sensorsystemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Romtemperaturen er ikke egnet for bruk av denne innstillingen. Juster romtemperaturen
Maskinen er i et rom med feil romtemperatur.
Juster romtemperaturen, se Spesifikasjoner.
[Farge] Feil ved tonerkassett: [feilnummer]. Ring service.
Det er et problem i tonerkassetten.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
[Farge] tonerkassett er ikke satt i. Sett inn kassetten.
En tonerkassett er ikke satt i.
Sett inn tonerkassetten på nytt.
[Farge] tonerkassett er ikke kompatibel. Sjekk brukerveiledningen.
Bildebehandlingsenheten du har installert er ikke for maskinen din.
Installer en ekte Samsung-bildebehandlingsenhet laget for maskinen din, se Tilgjengelig rekvisita.
Øverste deksel på skanneren er åpen
Det tosidige dokumentmaterdekselet er ikke ordentlig låst.
Trykk på dekselet til det klikker på plass.
Skuffeil: [feilnummer]. Kontroller skufftilkoblingen
Skuffen er ikke ordentlig tilkoblet.
Sett skuffen inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Skuffeil [feilnummer]. Trekk skuff [nummer] ut og sett den inn. Ring service hvis problemet vedvarer
Skuffen er ikke ordentlig tilkoblet.
Sett skuffen inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Skuff [nummer] er ikke installert. Sett på plass skuffen
Skuffen er ikke riktig installert.
Sett skuffen inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Skuff[nummer]-kassetten er trukket ut. Sett den inn ordentlig
Skuffen er ikke ordentlig lukket.
Lukk skuffen til den klikker på plass.
Skuff[nummer]-dekselet er åpent. Lukk det
Skuffdekselet er ikke ordentlig låst.
Lukk skuffdekselet til det klikker på plass.
UI-systemfeil: [feilnummer].
Det er et problem i UI-systemet.
Slå maskinen av og deretter på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Skuffeil: [feilnummer]. Kontroller skufftilkoblingen
Skuffen er ikke ordentlig tilkoblet.
Sett skuffen inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Skuffeil [feilnummer]. Trekk skuff [nummer] ut og sett den inn. Ring service hvis problemet vedvarer
Skuffen er ikke ordentlig tilkoblet.
Sett skuffen inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
TR-feil: [feilnummer]. Installer overføringsvalsen på nytt
Overføringsvalsen er ikke installert.
Monter overføringsvalsen. Hvis den allerede er installert, kan du prøve å installere overføringsvalsen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
Beholderen for toneravfall er nesten full. Bytt med en ny
Levetiden på avfallstonerbeholderen er utløpt, og skriveren vil slutte å skrive ut inntil en ny avfallstonerbeholder installeres i skriveren.
Bytte til en ekte Samsung avfallstonerbeholder.
Tanken for toneravfall er full. Bytt med en ny
Beholderen for toneravfall er full.
Bytt beholderen for toneravfall.
Tank for toneravfall er ikke installert. Sett den i
Beholderen for toneravfall er ikke installert.
Installer beholderen for toneravfall. Hvis den allerede er installert, kan du prøve å installere beholderen for toneravfall på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
IPv4-adressen som er tilordnet trådløst LAN, konflikter med den til et annet system. Kontroller den
IPv4-adressen benyttes et annet sted (trådløst LAN).
Sjekk IPv4-adressen eller innhent en ny IP-adresse.
IPv6-adressen som er tilordnet trådløst LAN, konflikter med den til et annet system. Kontroller den
IPv6-adressen benyttes et annet sted (trådløst LAN).
Sjekk IPv6-adressen eller innhent en ny IP-adresse.
Denne IP-adressen konflikter med den til et annet system. Kontroller den
IP-adressen er brukt andre steder.
Kontroller IP-adressen eller hent en ny IP-adresse.
Nettverkskabel frakoblet. Kontroller den
Maskinen er ikke koblet til med en nettverkskabel.
Koble maskinen til nettverket ved hjelp av en nettverkskabel.
Feil: #S6-3113 Ring service
Nettverksfunksjonen fungerer ikke på grunn av en feil i det kablede nettverkets PHY-brikke.
Start strømmen på nytt, og prøv å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
802.1x-autentisering mislyktes. Ta kontakt med systemadministrator
Kunne ikke godkjenne.
Kontroller nettverksgodkjenningsprotokollen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe til service.
a. Beregnet levetid for tonerkassett betyr forventet eller beregnet levetid for tonerkassett. Dette indikerer gjennomsnittlig kapasitet for utskrifter og er utviklet i samsvar med ISO/IEC 19752. Antall sider kan påvirkes av bruksmiljø, utskriftsintervall, andel bildeområde, medietype og mediestørrelse.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...