hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - nyttige menyinnstillinger

Åpne menyen

  1. Velg en av knappene Copy (Kopi), Fax (Faks) eller Scan (Skann) på kontrollpanelet, alt etter hvilken funksjon som skal brukes.
  2. Velg (Menu) (Meny) til den aktuelle menyen vises på linjen nederst på skjermen, og trykk på OK.
  3. Trykk på venstre eller høyre pil til det ønskede menyelementet vises, og trykk på OK.
  4. Hvis innstillingselementet har undermenyer, gjentar du trinn 3.
  5. Trykk på OK for å lagre utvalget.
  6. Trykk på (Stop/Clear) (Stopp/Slett) for å gå tilbake til klarmodus.
Enheter
Alternativer
Kopieringsfunksjon
Originalstørrelse
Forminsk/forstørr
Mørkhet
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normal, Mørk +1 – Mørk +5, Lys + 5 – Lys +1)
Type original
Text, Text/Photo, Photo, Magazine (Tekst, tekst/foto, foto, magasin)
Sortering
On, Off (På, av)
Oppsett
Normal, 2-Up, 4-Up, ID Copy (Normal, 2 sider per ark, 4 sider per ark, ID-kopiering)
Adjust Background (Juster bakgrunn)
Off, Auto, Enhance Level 1, Enhance Level 2, Erase Level 1–Erase Level 4 (Av, Auto, forbedringsnivå 1, forbedringsnivå 2, slettenivå 1 – slettenivå 4)
Kopieringsoppsett
Change Default (Endre standard)
Original Size, Copies, Reduce/Enlarge, Darkness, Original Type, Collation (Originalstørrelse, Kopier, Forminskning/forstørring, Mørkhet, Type original, Sortering)
Faksfunksjona
Mørkhet
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normal, Mørk +1 – Mørk +5, Lys + 5 – Lys +1)
Oppløsning
Standard, Fine, Super Fine, Photo Fax (Standard, fin, superfin, fotofaks)
Originalstørrelse
Multi Send (Masseutsend)
Delay Send (Send utsatt)
Send Forward (Videresend)
Forward to Fax, Forward to Email (Videresend til faks/e-post)
Receive Forward (Videresend mottatt)
Forward to Fax, Forward to PC, Forward to Email, Forward & Print (Videresend til faks, Videresend til PC, Videresend til e-post, Videresend og skriv ut)
Secure Receive (Sikkert mottak)
Off, On, Print (Av, På, Skriv ut)
Avbryt jobb
Faksoppsetta
Sending
Redial Times, Redial Term, Prefix Dial, ECM Mode, Modem Speed, Fax Confirmation, Image TCR, Dial Modeb (Antall nye oppringingsforsøk, Gjenoppringingsperiode, Prefiks, ECM-modus, Modemhastighet, Faksbekreftelse, Bilde-TCR, Oppringingsmodus)
Mottak
Receive Mode, Ring to Answer, Stamp Receive Name, Receive Start Code, Auto Reduction, Discard Size, Junk Fax Setup, DRPD Mode (Mottaksmodus, Antall ring før svar, Stemple mottaksnavn, Motta startkode, Automatisk forminskning, Forkast størrelse, Oppsett for søppelfaks, DRDP-modus)b
Change Default (Endre standard)
Darkness, Resolution, Original Size (Mørkhet, Oppløsning, Originalstørrelse)
Smart Fax Diagnostic (Smart faks-diagnostikk)
Auto Configuration, Start Now, Initialize (Auto-konfigurasjon, Start nå, Initialiser)
Manuell TX/RX
On, Off (På, av)
a. kun modellene C48xFN og C48xFW.
b. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land/regioner.
Enheter
Alternativer
Skannefunksjona
USB-funksjon
Original Size, Original Type, Resolution, Color Mode, File Format, Darkness (Originalstørrelse, Type original, Oppløsning, Fargemodus, Filformat, Mørkhet)
E-postfunksjonb
Original Size, Original Type, Resolution, Color Mode, Darkness (Originalstørrelse, Type original, Oppløsning, Fargemodus, Mørkhet)
Samsung Cloudb
Original Size, Original Type, Resolution, Color Mode, Darkness (Originalstørrelse, Type original, Oppløsning, Fargemodus, Mørkhet)
Scan Setup (Skanneoppsett)a
Change Default (Endre standard)
USB-standard, e-post standardb, Samsung Cloudb
Utskriftsoppsett
Retning
Portrait, Landscape (Stående, Liggende)
Kopier
[1 – 999]
Oppløsning
Standard, High Resolution (Standard, høy oppløsning)
Clear Text (Fjern tekst)
Off, Minimum, Medium, Maximum (Av, minimum, middels, maksimum)
Edge Enhance (Kantforbedring)
Off, Normal, Maximum (Av, normal, maksimum)
Trapping (Overtrykking)
Off, Normal, Maximum (Av, normal, maksimum)
Screen (lysningseffekt)
Normal, Enhanced, Detailed (Normal, forbedret, detaljert)
Auto CR
LF, LF + CR
Skip Blank Pages (Utelat tomme sider)
On, Off (På, av)
Emulering
Emuleringstype, oppsett
a. kun modellene C48xW, C48xFN og C48xFW.
b. kun modellene C48xFN og C48xFW.
Enheter
Alternativer
Systemoppsett
Skriveroppsett
Printer ID (Skriver-ID)b, Fax Number (Faksnummer)b, Date & Time (Dato og klokkeslett)b, Clock Mode (Klokkemodus)b, Language, Default Mode (Språk, Standardmodus)b, Power Save, Auto Power Off (Strømsparing, Automatisk avslåing)c, Wakeup Event, System Timeout, Job Timeout, Altitude Adjustment, Humidity, Auto Continue, Paper Substitute, Eco Settings (Reaktiveringshendelse, Systemtidsavbrudd, Jobbtidsavbrudd, Høydejustering, Fuktighet, Auto-fortsett, Papirerstatting, Øko-innstillinger)
Papiroppsett
Paper Size, Paper Type, Margin (Papirstørrelse, papirtype, marg)
Sound/Volume (Lyd/volum)b
Key Sound, Alarm Sound, Speaker, Ringer (Tastelyd, alarmlyd, høyttaler, ringelyd)
Rapport
Configuration, Demo Page, Network Configuration (Konfigurasjon, Demoside, Nettverkskonfigurasjon)a, Supplies Information, Usage Counter, Fax Received (Rekvisitainformasjon, Bruksteller, Mottatt faks)b, Fax Sent (Sendt faks)b, Scheduled Jobs (Planlagte jobber)b, Fax Confirmation (Faksbekreftelse)b, Email Sent (Sendt e-post)b, Junk Fax (Søppelfaks)b, PCL Font, PS Font, Address Book (PCL-font, PS-font, Adressebok)b
Vedlikehold
CLR Empty Message (Fjern tom melding)d, Supplies Life, Image Manager, Custom Color, TonerLow Alert, ImgU.Low Alert, Serial Number (Levetid for rekvisita, Bildebehandling, Tilpasset farge, Varsel om lite toner, Varsel om lite ImgU, Serienummer)
Nettverka
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, statisk
TCP/IP (IPv6)
IPv6-protokoll, DHCPv6-konfig.
Ethernet
Ethernet-port, Ethernet-hastighet
Wi-Fie
Wi-Fi On/Off, Wi-Fi Settings, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Signal, Wi-Fi Default (Wi-Fi på/av, Wi-Fi-innstillinger, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-signal, Wi-Fi-standard)
Protocol Manager (Protokolladministrator)
HTTP, SCP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Nettverkskonfigurasjon
Clear Settings (Slett innstillinger)
a. kun modellene C48xW, C48xFN og C48xFW.
b. kun modellene C48xFN og C48xFW.
c: kun modellene C48x og C48xW.
d. Dette alternativet vises kun når det er lite toner igjen i kassetten.
e. kun modellene 48xW og C48xFW.

Før du leser de følgende avsnittene

Dette avsnittet forklarer alle tilgjengelige funksjoner for modellene i denne serien, slik at brukeren enkelt kan forstå funksjonene. Brukeren kan se hvilke funksjoner som finnes for hver modell i den grunnleggende veiledningen. Se Menyoversikt. Følgende tips gjelder for bruk av de følgende avsnittene:
  • Kontrollpanelet gir tilgang til ulike menyer for konfigurering av skriveren eller bruke skriverfunksjonene. Disse menyene kan nås ved å trykke på (Meny).
  • Enkelte menyer vises kanskje ikke på skjermbildet, avhengig av funksjon eller modell. Hvis de ikke vises, gjelder de ikke for din skriver.
  • Denne funksjonen gjelder ikke for modeller som ikke har (Menu) på kontrollpanelet. Se Oversikt over kontrollpanelet.
  • Enkelte menynavn kan være forskjellige på skriveren, avhengig av funksjon eller modell.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...