hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - nyttige menyinnstillinger

Åpne menyen

  1. Velg en av knappene Fax (Faks), Copy (Kopi) eller Scan (Skann) på kontrollpanelet, alt etter hvilken funksjon som skal brukes.
  2. Velg (Menu) inntil den aktuelle menyen vises på linjen nederst på skjermen, og trykk deretter på OK.
  3. Trykk på pilene til det ønskede menyelementet vises, og trykk deretter på OK.
  4. Hvis innstillingselementet har undermenyer, gjentar du trinn 3.
  5. Trykk på OK for å lagre utvalget.
  6. Trykk på (Stop/Clear) (Stopp/Slett) for å gå tilbake til klarmodus.
Enheter
Alternativer
Faksfunksjon (M207xF-serien, M207xFW-serien)
Mørkhet
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normal, Mørk +1 – Mørk +5, Lys + 5 – Lys +1)
Oppløsning
Standard, fin, superfin, fotofaks, fargefaks
Originalstørrelse
Multi Send (Masseutsend)
Delay Send (Send utsatt)
Priority Send (Send prioritert)
Send Forward (Videresend)
Forward to fax (Videresend til faks)
Recieve Forward (Videresend mottatt)
Forward to fax, Forward to PC, Forward & Print (Videresend til faks, Videresend til PC, Videresend og skriv ut)
Secure Recieve (Sikkert mottak)
Off, On, Print (Av, På, Skriv ut)
Add Page (Legg til side)
Avbryt jobb
Fakskonfigurering (M207xF-serien, M207xFW-serien)
Sending
Redial Times, Redial Term, Prefix Dial, ECM Mode, Fax Confirm, Image TCR, Dial Mode (Antall nye oppringingsforsøk, Gjenoppringingsperiode, Prefiks, CM-modus, Faksbekreftelse, Bilde-TCR, Oppringingsmodus)a
Mottak
Receive Mode, Ring to Answer, Stamp RCV Name, RCV Start Code, Auto Reduction, Discard Size, Junk Fax Setup, DRPD Mode (Mottaksmodus, Antall ring før svar, Stemple mottaksnavn, Motta startkode, Automatisk forminskning, Forkast størrelse, Oppsett for uønsket faks, DRDP-modus)a
Change Default (Endre standard)
Resolution, Darkness, Original Size, Manual TX/RX (Oppløsning, mørkhet, originalstørrelse, manuell TX/RX)
Manuell TX/RX
On, Off (På, av)
Kopieringsfunksjon
Originalstørrelse
Forminsk/forstørr
Mørkhet
Normal, Dark+1–Dark+5, Light+5–Light+1 (Normal, Mørk +1 – Mørk +5, Lys + 5 – Lys +1)
Type original
Text, Text/Photo, Photo (Tekst, tekst/foto, foto)
Sortering
On, Off (På, av)
Oppsett
Normal, 2-Up, 4-Up, ID Copy (Normal, 2 sider per ark, 4 sider per ark, ID-kopiering)
Adjust Background (Juster bakgrunn)
Off, Auto, Enhance Level 1, Enhance Level 2, Erase Level 1–Erase Level 4 (Av, Auto, forbedringsnivå 1, forbedringsnivå 2, slettenivå 1 – slettenivå 4)
Kopieringsoppsett
Change Default (Endre standard)
Original Size, Copies, Reduce/Enlarge, Darkness, Original Type, Collation (Originalstørrelse, Kopier, Forminskning/forstørring, Mørkhet, Type original, Sortering)
Systemoppsett
Skriveroppsett
Printer ID, Fax Number, Date & Time, Clock Mode, Language, Default Mode, Power Save, Auto Power Off, Wakeup Event, System Timeout, Job Timeout, Altitude Adjustment, Auto Continue (Skriver-ID, Faksnummer, Dato og klokkeslett, Klokkemodus, Språk, Standardmodus, Strømsparing, Automatisk avslåing, Reaktiveringshendelse, Systemtidsavbrudd, Jobbtidsavbrudd, Høydejustering, Auto-fortsett)b, Paper Substitute (Papirerstatting)b, Toner Save, Eco Settings (Tonersparing, Øko-innstillinger)
Papiroppsett
Paper Size, Paper Type, Margin (Papirstørrelse, papirtype, marg)
Sound/Volume (Lyd/volum)
Key Sound, Alarm Sound, Speaker, Ringer (Tastelyd, alarmlyd, høyttaler, ringelyd)
Rapport
Configuration, Demo Page, Supplies Info, Usage Counter, Fax Received, Fax Sent, Schedule Jobs, Fax Confirm, Junk Fax, Address Book (Konfigurasjon, demoside, rekvisitainformasjon, bruksteller, faks mottatt, faks utsendt, planlegg jobber, faksbekreftelse, søppelfaks, adressebok)
Vedlikehold
CLR Empty Message (Fjern tom melding)c, Supplies Life, Image Manager, Toner Low Alert, Serial Number (Levetid for rekvisita, Bildebehandling, Varsel om lite toner, Serienummer)
Nettverkc (M207xF-serien, M207xFW-serien)
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, statisk
TCP/IP (IPv6)
IPv6-protokoll, DHCPv6-konfig.
Ethernet
Ethernet-port, Ethernet-hastighet
Wi-Fi
Wi-Fi PÅ/AV, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-signal, WLAN-standard
Protocol Manager (Protokolladministrator)
HTTP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Nettverkskonfigurasjon
Clear Settings (Slett innstillinger)
a. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av land/region.
b. Dette alternativet vises kun hvis Paper Mismatch (Ikke samsvarende papir) er aktivert.
c. Dette alternativet vises kun når det er lite toner igjen i kassetten.

Før du leser de følgende avsnittene

Dette avsnittet forklarer alle tilgjengelige funksjoner for modellene i denne serien, slik at brukeren enkelt kan forstå funksjonene. Brukerne kan se hvilke funksjoner som finnes for hver modell i den grunnleggende veiledningen, se Menyoversikt. Følgende tips gjelder for bruk av de følgende avsnittene:
  • Kontrollpanelet gir tilgang til ulike menyer for konfigurering av skriveren eller bruke skriverfunksjonene. Disse menyene kan nås ved å trykke på (Meny).
  • Enkelte menyer vises kanskje ikke på skjermbildet, avhengig av funksjon eller modell. Hvis de ikke vises, gjelder de ikke for din skriver.
  • Denne funksjonen gjelder ikke for modeller som ikke har (Meny) på kontrollpanelet. Se Oversikt over kontrollpanelet.
  • Enkelte menynavn kan være forskjellige på skriveren, avhengig av funksjon eller modell.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...