hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Skanne fra en nettverkstilkoblet skriver

Dette dokumentet forklarer hvordan du kan skanne et bilde på skriveren og sende det til en nettverkstilkoblet datamaskin.

Skanne fra en nettverkstilkoblet skriver

Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen.
Bruk denne fremgangsmåten for å skanne et dokument.
 1. Kontroller at skriveren og datamaskinen er koblet til et nettverk.
  merknad:
  Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du Advanced Setting (Avansert innstilling), Scan to PC Settings (Skann til PC-innstillinger) i Samsung Easy Printer Manager, og deretter setter du alternativet Scan activation (Skanneaktivering) til Enable (Aktiver). Dette alternativet er deaktivert.
 2. Legg deretter originaldokumentene med forsiden opp i RADF, eller legg et enkeltdokument med forsiden ned mot skannerglasset og lukk RADF.
 3. Trykk på Scan to PC (Skann til PC) på skjermen.
  Figur : Startskjermbilde
 4. Merk navnet på datamaskinen og trykk på OK. Hvis skriveren ber om et passord, angir du passordet ved hjelp av det numeriske tastaturet på kontrollpanelet.
 5. Trykk applikasjonsprogrammet du vil bruke, og trykk på Select (Velg).
  Standardinnstillingen er My Documents (Mine dokumenter).
 6. Angi skannekvaliteten ved hjelp av Resolution (Oppløsning) i kategorien Basic (Grunnleggende).
 7. Angi størrelsen på originaldokumentet i kategorien Advanced (Avansert). Hvis du ikke er sikker på den opprinnelige størrelsen, kan du velge Auto (Automatisk).
 8. Angi fargemodusen i kategorien Image (Bilde).
 9. Angi filformat du vil lagre bildet i, i kategorien Output (Utskrift).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...