hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - Kopiering av ID-kort

Skriveren kan skrive ut tosidige originaldokumenter på ett ark. Skriveren skriver ut én side av originaldokumentet på den øvre halvdelen av papiret, og den andre siden på den nedre halvdelen uten å redusere størrelsen på originaldokumentet. Denne funksjonen er nyttig ved kopiering av et lite element, for eksempel et visittkort.
 • Originaldokumentet må være plassert på skannerglasset for å bruke denne funksjonen.
 • Hvis skriveren er satt til Økomodus, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.
Avhengig av modellen, kan fremgangsmåten variere.
 1. Trykk på ID-kopi på kontrollpanelet, eller velg (meny) > Kopifunksjon > Oppsett > ID-kopi på kontrollpanelet.
 2. Legg forsiden av et originaldokument vendt ned mot skannerglasset der pilene indikerer, og lukk deretter skannerlokket.
  merknad:
  For å få et bedre bilde, lukker du skannerlokket og trykker det forsiktig ned på plass.
  Figur : Skanne forside
 3. Place Front Side, Press [Start] (Plasser forside, trykk på [Start]) vises på skjermen.
 4. Trykk på (Start). Skriveren begynner å skanne forsiden og viser Place Rear Side, Press [Start] (Plasser bakside, trykk på [Start]).
 5. Snu originaldokumentet og legg det på skannerglasset der pilene indikerer, og lukk deretter skannerlokket.
  Figur : Skanne bakside
 6. Trykk på (Start).
  Figur : Utskrift
  • Hvis brukere ikke trykker på (Start)-knappen, blir bare forsiden kopiert.
  • Hvis originaldokumentet er større enn utskriftsområdet, kan det hende noen deler ikke skrives ut.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...