hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071, SL-M2885 - Grunnleggende kopiering

Grunnleggende kopiering

 1. Velg (Kopier) >(Meny) > Kopifunksjon på kontrollpanelet, eller velg (Meny) > Kopifunksjon på kontrollpanelet.
 2. Legg i ett dokument. Se Legge i originaldokumenter.
  Figur : Kopimaskin
 3. Hvis du vil tilpasse kopieringsinnstillingene, inkludert Reduser/Forstørr, Mørkhet, Originaldokument og mer ved hjelp av knappene på kontrollpanelet, kan du se Endre innstillinger for hver kopi.
 4. Angi om nødvendig antall eksemplarer ved hjelp av pilen eller det numeriske tastaturet.
 5. Trykk på (Start).
merknad:
Hvis du vil avbryte kopieringsjobben, trykker du på (Stopp/Fjern)-knappen. Dermed stopper kopieringen.

Endre innstillingene for hver kopi

Skriveren formidler standardinnstillinger for kopiering slik at brukere raskt og enkelt kan ta en kopi. Hvis brukere imidlertid vil endre alternativene for hver kopi, må kopieringsfunksjonsknappene på kontrollpanelet brukes.
 • Hvis brukere trykker på (Stopp/Fjern) under angivelse av kopieringsalternativene, annulleres alle alternativene som er angitt for den gjeldende kopieringsjobben, og de returneres til sin standardstatus. Eller, de returnerer automatisk til sin standardstatus etter at skriveren har fullført kopieringen som pågår.
 • Åpning av menyer kan variere fra modell til modell. Se Åpne menyene.
 • Det kan være nødvendig å trykke på OK for å gå til menyer på lavere nivåer for noen modeller.

Mørkhet

Hvis et originaldokument inneholder svak merking og mørke bilder, kan brukere justere lysstyrken for å lage en kopi som er enklere å lese.
 1. Velg (Kopier) >(Meny) > Kopifunksjon > Mørkhet på kontrollpanelet, eller velg Mørkhet på kontrollpanelet.
 2. Velg riktig alternativ, og trykk deretter på OK. Eksempel: Lys +5 vil være lysest, mens Mørk +5 vil være mørkest.
 3. Trykk på (Stopp/Fjern)-knappen for å returnere til Klar-modus.

Originaldokument

Innstillingen for originaldokument som brukes til å forbedre kopikvaliteten ved å velge dokumentet for den gjeldende kopieringsjobben.
 1. Velg (Kopier) >(Meny) > Kopifunksjon > Type originaldokument på kontrollpanelet, eller velg (Meny) > Kopifunksjon > Type originaldokument på kontrollpanelet.
 2. Velg riktig alternativ, og trykk deretter på OK.
  • Tekst: Bruk for originaldokumenter som inneholder hovedsakelig tekst.
  • Tekst/foto: Brukes for originaldokumenter med kombinert tekst og bilder.
   merknad:
   Hvis tekst i utskriften er uklar, velger du Tekst for å gjøre teksten klarere.
  • Foto: Bruk når originaldokumentene er fotografier.
  • Kart: Bruk dette når originaldokumentene er kart.
 3. Trykk på (Stopp/Fjern)-knappen for å returnere til Klar-modus.

Forminsket eller forstørret kopi

Brukere kan forminske eller forstørre størrelsen på et kopiert bilde fra 25 % til 400 % fra dokumentmateren eller skannerglasset.
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modell eller valgfritt tilbehør. Se Variety function (diverse funksjoner).
 • Hvis skriveren er satt til Økomodus, er ikke funksjonene for forminskning og forstørring tilgjengelige.

Slik velger du blant de forhåndsdefinerte kopistørrelsene

 1. Velg (Kopier) >(Meny) > Kopifunksjon > Forminsk/Forstørr på kontrollpanelet, eller velg (Meny) > Kopifunksjon > Forminsk/Forstørr på kontrollpanelet.
 2. Velg riktig alternativ, og trykk deretter på OK.
 3. Trykk på (Stopp/Fjern)-knappen for å returnere til Klar-modus.

Slik skalerer du kopien ved å angi skaleringsfrekvensen direkte

 1. Velg (Kopier) >(Meny) > Kopifunksjon > Forminsk/Forstørr > Egendefinert på kontrollpanelet, eller velg (Meny) > Kopifunksjon > Forminsk/Forstørr > Egendefinert på kontrollpanelet.
 2. Angi riktig kopistørrelse ved hjelp av det numeriske tastaturet.
 3. Trykk på OK for å lagre valget.
 4. Trykk på (Stopp/Fjern)-knappen for å returnere til Klar-modus.
  merknad:
  Når brukere tar en forminsket kopi, kan det hende at svarte linjer vises nederst på kopien.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...