hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung MFP-skrivere - faksfunksjoner

merknad:
 • Faksfunksjonen støttes ikke for følgende skrivermodeller:
  • C48xFN/C48xFW-serien, kun.
  • M207x-serien
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • SCX-465x/465xN/4021S/4321NS/4621NS-serien
 • For grunnleggende faksfunksjoner kan du se "Grunnleggende faksing" i skriverens brukerhåndbok.

Automatisk ny oppringing

Når nummeret du har ringt er opptatt, eller du ikke får svar når du sender en faks, ringer faksen nummeret igjen automatisk. Tiden det tar før det ringes på nytt avhenger av standardinnstillingene fra fabrikk.
Når skjermen viser Vil du ringe på nytt?, trykker du på (Start) for å ringe nummeret på nytt uten å vente. Hvis du vil avbryte automatisk ny oppringing, trykker du på (Stopp/fjern).
Hvis du vil endre tidsintervallet mellom gjenoppringinger og antall gjenoppringingsforsøk, gjør du følgende:
1
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Sende på kontrollpanelet.
2
Velg Gjenoppringingstider eller Gjenoppringingstermer, slik du ønsker.
3
Velg alternativet du ønsker.

Ringe faksnummeret på nytt

1
Trykk på (Ring på nytt/pause)-knappen på kontrollpanelet.
2
Velg faksnummeret du ønsker.
Ti nylig sendte faksnumre, med ti mottatte anrops-ID-er, vises.
3
Når originaldokumentet legges i dokumentmateren, begynner enheten automatisk å sende faksen.
Hvis du legger et originaldokument på skannerglasset, velger du Ja for å legge til enda en side. Legg i et annet originaldokument, og trykk på OK. Når du er ferdig, velger du Nei når Enda en side? vises.

Bekrefte en overføring

Når den siste siden av originaldokumentet har blitt sendt, går enheten tilbake til klar-modus.
Hvis noe går galt under sending av faksen, vises en feilmelding på skjermen. Hvis du får en feilmelding, trykker du på (Stopp/fjern eller Avbryt) for å fjerne meldingen og prøver å sende faksen igjen.
merknad:
Du kan konfigurere faksenheten til å skrive ut en bekreftelsesrapport automatisk hver gang en fakssending er fullført. Gjør ett av følgende, avhengig av skriver/faks-enheten din:
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Sending > Faksbekreftelse på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Sending > Send rapport på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Systemoppsett > Rapport > Faksbekreftelse på kontrollpanelet.

Sende en faks fra datamaskinen

merknad:
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modellen eller valgfrie varer, i konfigurasjonen (se “Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
Du kan sende en faks fra datamaskinen uten å gå til faksenheten.
Kontroller at faksenheten og datamaskinen er koblet til samme nettverk.
Sende en faks (Windows)
For å sende en faks fra datamaskinen, må programmet Samsung Network PC Fax være installert. Dette programmet installeres når du installerer skriverdriveren.
merknad:
Hvis du ønsker mer informasjon om Samsung Network PC Fax, klikker du på Hjelp ().
1
Åpne dokumentet som skal sendes.
2
Velg Skriv ut fra Fil-menyen.
Vinduet Skriv ut vises. Det kan se litt annerledes ut avhengig av programmet ditt.
3
Velg Samsung Network PC Fax fra vinduet Skriv ut .
4
Klikk på Skriv ut eller OK.
5
Angi mottakerens faksnummer og angi alternativer, hvis nødvendig.
6
Klikk på Send.
Kontrollere listen over sendte fakser (Windows)
Du kan kontrollere listen over sendte fakser fra datamaskinen.
Fra Start-menyen klikker du på Programmer eller Alle programmer > Samsung-skrivere > Faksoverføringshistorikk. Deretter vises et vindu med en liste over sendte fakser.
merknad:
Hvis du ønsker mer informasjon om Faksoverføringshistorikk, klikker du på Hjelp ().

Utsette en faksoverføring

Du kan konfigurere faksenheten til å sende en faks på et senere tidspunkt når du ikke er til stede. Du kan ikke sende en fargefaks med denne funksjonen.
1
Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren (se "Legge i originaldokumenter" i skriverens brukerhåndbok).
2
Velg (Faks) på kontrollpanelet.
3
Juster oppløsningen og mørkheten slik at det passer faksbehovene dine (se “Justere dokumentinnstillingene” som vises senere i dette dokumentet).
4
Trykk på (Meny) > Faksfunksjon > Utsett sending på kontrollpanelet.
Eller velg Faks > Utsatt sending > Til.
5
Angi nummeret til mottakermaskinen, og trykk på OK.
6
Skjermen ber deg om å angi et annet faksnummer for å sende dokumentet.
7
Hvis du vil angi flere faksnumre, trykker du på OK når Ja fremheves, og gjentar trinn 5.
merknad:
 • Du kan legge til opptil 10 mål.
 • Når du har angitt et gruppenummer, kan du ikke angi enda et gruppenummer.
8
Angi navnet på jobben og klokkeslettet når du ønsker å sende faksen.
merknad:
Hvis du anga et tidspunkt som ligger før gjeldende tidspunkt, sendes faksen på det tidspunktet dagen etter.
9
Originaldokumentet skannes til minnet før overføring.
Maskinen går tilbake til klar-modus. Skjermen minner deg på at du er i klar-modus, og at en utsatt faks er konfigurert.
merknad:
Du kan se listen over utsatte faksjobber.
Trykk på (Meny) > Systemoppsett > Rapport > Planlagte jobber på kontrollpanelet.
Legge til dokumenter i en reservert faks
1
Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren (se "Legge i originaldokumenter" i skriverens brukerhåndbok).
2
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Legge til side i kontrollpanelet.
3
Velg faksjobben og trykk på OK.
Når du er ferdig, velger du Nei når Enda en side? vises. Faksenheten skanner originaldokumentet til minnet.
4
Trykk på (Stopp/fjern eller Avbryt) for gå tilbake til klar-modus.
Avbryte en reservert faksjobb
1
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Avbryt jobb på kontrollpanelet.
2
Velg faksjobben du ønsker, og trykk deretter på OK.
3
Trykk på OK når Ja fremheves.
Den valgte faksen slettes fra minnet.
4
Trykk på (Stopp/fjern) for å gå tilbake til klar-modus.

Sende en prioritert faks

Denne funksjonen brukes når en faks med høy prioritet må sendes før reserverte operasjoner. Originaldokumentet skannes til minnet og sendes umiddelbart når den gjeldende operasjonen er fullført.
1
Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren (se "Legge i originaldokumenter" i skriverens brukerhåndbok).
2
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Prioritetssending på kontrollpanelet.
Eller velg Faks > Prioritetssending > Til.
3
Angi målfaksnummeret, og trykk på OK.
4
Angi et jobbnavn, og trykk på OK.
5
Hvis du legger et originaldokument på skannerglasset, velger du Ja for å legge til enda en side. Legg i et annet originaldokument, og trykk på OK.
Når du er ferdig, velger du Nei når Enda en side? vises.
Faksenheten begynner å skanne og sender en faks til målet.

Videresende en sendt faks til et annet mål

Du kan konfigurere faksenheten til å videresende en sendt faks til andre mål via faks, e-post eller en server. Hvis du befinner deg utenfor kontoret, men må motta faksen, kan denne funksjonen være nyttig.
merknad:
 • Selv om du har sendt eller mottatt en fargefaks, videresendes dataene i gråtoner.
 • Alternativer for Videresending er kanskje ikke tilgjengelig avhengig skriver/faksmodellen, eller valgfrie varer som er installert (se “Variantfunksjon” i skriverens brukerhåndbok).
 • Når du videresender en faks ved hjelp av e-post, må du først konfigurere e-postserveren og IP-adresse i SyncThru-webtjenesten (se “Bruke SyncThru-webtjenesten” i skriverens brukerhåndbok).
1
Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren (se "Legge i originaldokumenter" i skriverens brukerhåndbok).
2
Velg ett av følgende alternativer for å videresende en sendt faks til et annet mål:
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Videresend > Videresend til faks > på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Videresend > Videresend til e-post > på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Videresending > Faks > Videresend > på kontrollpanelet.
3
Angi målets faksnummeret, e-postadresse eller serveradresse, og trykk på OK.
4
Trykk på (Stopp/fjern eller Avbryt) for gå tilbake til klar-modus.
Etterfølgende sendte fakser vil videresendes til den angitte faksen.

Videresending av en mottatt faks

Du kan konfigurere faksenheten til å videresende en mottatt faks til et annet mål via faks, e-post eller en server. Hvis du befinner deg utenfor kontoret, men må motta faksen, kan denne funksjonen være nyttig.
merknad:
 • Selv om du har sendt eller mottatt en fargefaks, videresendes dataene i gråtoner.
 • Alternativer for Videresending er kanskje ikke tilgjengelig avhengig skriver/faksmodellen, eller valgfrie varer som er installert (se “Variantfunksjon” i skriverens brukerhåndbok).
1
Bruk én av følgende alternativer for å videresende en mottatt faks til et annet mål:
 • Trykk på (Faks) > (Menyen) > Faksfunksjon > Mottatt Videresending > Videresend til faks > eller Videresending på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Menyen) > Faksfunksjon > Mottatt Videresending > Videresend til e-post > eller Videresending på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Menyen) > Faksfunksjon > Mottatt Videresending > Videresend til PC > eller Videresending på kontrollpanelet.
2
Hvis du vil konfigurere faksenheten til å skrive ut en faks når videresending av faks er fullført, velger du Videresend og skriv ut.
3
Angi målets faksnummer, e-postadresse eller PC-adresse, og trykk på OK.
4
Angi starttid og sluttid, og trykk på OK.
5
Trykk på (Stopp/fjern eller Avbryt) for gå tilbake til klar-modus.
Etterfølgende mottatte fakser vil videresendes til den angitte faksen.

Motta en faks i datamaskinen

merknad:
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av skriver/faksmodellen, eller valgfrie varer som er installert (se Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis du vil bruke denne funksjonen, kan du angi alternativet på kontrollpanelet ved hjelp av én av disse alternativene:
  • Trykk på (Faks) > (Menyen) > Faksfunksjon > Mottatt Videresending > Videresend til PC > Videresending eller på kontrollpanelet.
  • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Videresending > PC > på kontrollpanelet.
  • Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Neste > Faksoppsett > Videresending > PC > .
1
Åpne Samsung Easy Printer Manager.
2
Velg riktig skriver/faksenhet fra Liste over skrivere.
3
Velg menyen Faks til PC-innstillinger.
4
Bruk Aktivere faksmottak fra enheten for å endre følgende faksinnstillinger.
 • Bildetype: Konverter mottatte fakser til PDF eller TIFF.
 • Lagringssted: Velg hvor du vil lagre de konverterte faksene.
 • Prefiks: Velg prefiks.
 • Skriv ut mottatt faks: Angitt til å skrive ut informasjon for den mottatte faksen etter mottak av faks.
 • Varsle meg når fullført: Angitt til å vise popup-vinduet for å varsle ved mottak av faks.
 • Åpne med standardprogram: Etter mottak av faks, kan du åpne den med standardprogrammet.
 • Ingen: Etter å ha mottatt en faks, varsler ikke faksenheten brukeren eller åpner programmet.
5
Trykk på Lagre > OK.

Endre mottaksmodus

1
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Mottak > Mottaksmodus på kontrollpanelet.
Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Neste > Standardinnstilling > Faksstandard > Vanlig > Mottaksmodus.
2
Velg alternativet du ønsker:
 • Faks: Besvarer en innkommende faks og går umiddelbart til modus for faksmottak.
 • Tel: Mottar en faks ved å trykke på (Oppringing med røret på) og deretter (Start)-knappen.
 • Svar/faks: Brukes når en telefonsvarer er koblet til faksenheten. Faksmaskinen svarer på et innkommende anrop, og anroperen kan etterlate en melding på telefonsvareren. Hvis faksmaskinen registrerer en fakssummetone på linjen, bytter maskinen automatisk til faksmodus for å motta faksen.
  merknad:
  For å bruke Svar/faks-modus må du koble en telefonsvarer til EXT-kontakten på baksiden av faksenheten.
 • DRPD: Du kan motta et anrop ved hjelp av funksjonen Distinctive Ring Pattern Detection (Registrering av distinktivt ringemønster). Distinktivt ringemønster er en telefonselskapstjeneste som gjør det mulig for en bruker å bruke én enkelt telefonlinje til å svare på flere ulike telefonnumre. For mer informasjon kan du se "Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus” som kommer senere i dette dokumentet.
  merknad:
  DRPD-innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av land/region.
3
Trykk på OK.
4
Trykk på (Stopp/fjern eller Avbryt) for gå tilbake til klar-modus.

Motta manuelt i Tel-modus

Du kan motta et faksanrop ved å trykke på (Oppringing med røret på), og deretter trykke (Start) når du hører en fakssummetone.
Hvis faksenheten har et håndsett, du kan svare på anrop ved hjelp av håndsettet (se “Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).

Motta i telefonsvarer/faks-modus

Hvis du vil bruke denne modusen, må du koble en telefonsvarer til EXT-kontakten på baksiden av faksenheten. Hvis anroperen legger igjen en melding, lagrer telefonsvareren meldingen. Hvis faksenheten oppdager en fakssummetone på linjen, starter den automatisk å motta faksen.
merknad:
 • Hvis du har angitt faksenheten til denne modusen, og telefonsvareren er slått av, eller ingen telefonsvarer er koblet til EXT-kontakten, går faksenheten automatisk i faksmodus etter et forhåndsdefinert antall ringesignaler.
 • Hvis telefonsvareren har en brukervalgt ringeteller, kan du konfigurere telefonsvarer til å svare på innkommende anrop etter 1 ringesignal.
 • Hvis faksenheten er i Tel-modus, kobler du fra eller slår Av telefonsvareren fra faksenheten. Hvis ikke, vil den utgående meldingen fra telefonsvareren forstyrre telefonsamtalen.

Motta fakser med en ekstratelefon

Når du bruker en ekstratelefon koblet til EXT-kontakten, kan du motta en faks fra noen du snakker med på ekstratelefon, uten å gå til faksenheten.
Når du mottar en samtale på ekstratelefonen og du hører fakstoner, trykker du på tastene *9* på ekstratelefonen. Faksenheten mottar faksen.
*9* er den eksterne mottakskoden som er forhåndsinnstilt på fabrikken for faksenheten. Den første og siste stjernen er fast, men du kan endre det midterste nummeret til nummeret du ønsker.
merknad:
Mens du er snakker på telefonen koblet til EXT-kontoen, er ikke kopierings- og skannefunksjonene tilgjengelige.

Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus

merknad:
Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av land/region.
Funksjonen Registrering av distinktivt ringemønster (DRPD) er en telefonselskapstjeneste som gjør det mulig for en bruker å bruke én enkelt telefonlinje til å svare på flere ulike telefonnumre. Denne funksjonen brukes ofte av svartjenester som svarer på telefoner fra mange ulike klienter og som har behov for å vite hvilket nummer som ringer for å kunne svare på anropet på riktig måte.
1
Velg (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Mottar > DRPD-modus > Venteringemønster på kontrollpanelet.
Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Neste > Standardinnstilling > Faksstandard > Vanlig > Mottaksmodus > DRPD.
2
Ring faksnummeret ditt fra en annen telefon.
3
Når faksenheten begynner å ringe, ikke svar på anropet. Det må ringes flere ganger for at faksenheten skal lære mønsteret.
Når faksenheten har lært ringemønsteret, viser skjermen Fullført DRPD-oppsett. Hvis konfigurering av DRPD mislykkes, vises Feil med DRPD-ringemønster .
4
Trykk på OK når Feil med DRPD-ringemønster vises, og start på nytt fra trinn 2.
merknad:
 • DRPD må konfigureres på nytt hvis du tilordner faksnummeret på nytt, eller hvis du kobler faksenheten til en annen telefonlinje..
 • Etter at DRPD har blitt konfigurert, ringer du faksnummeret ditt igjen for å bekrefte at faksenheten svarer med en fakssummetone. Deretter ringer du til et annet nummer som er tilordnet den samme linjen for å bekrefte at samtalen videresendes til ekstratelefonen, eller telefonsvareren, som er koblet til EXT-kontakten.

Motta i modusen Sikkert mottak

merknad:
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av skriver/faksmodellen, eller valgfrie varer som er installert (se Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
Du må kanskje å forhindre at de mottatte faksene blir tilgjengelige for uautorisert personer. Slå på Sikkert mottak, da vil alle innkommende fakser gå inn i minnet. Du kan skrive ut innkommende fakser ved å angi et passord som du definerer.
merknad:
For å bruke Sikkert mottak, må du aktivere menyen på følgende måte: (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Sikkert mottak på kontrollpanelet.
Eller velg Oppsett > Maskin oppsett > Neste > Faksoppsett > Sikkert mottak.
Skrive ut mottatte fakser
1
Velg (Faks) > (Meny) > Faksfunksjon > Sikkert mottak > Skriv ut på kontrollpanelet.
Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Neste > Faksoppsett > Sikkert mottak > Skriv ut.
2
Angi et firesifret passord (som du definerte tidligere for faksenheten), og trykk deretter på OK.
3
Maskinen skriver ut alle fakser som er lagret i minnet.

Skrive ut fakser på begge sider av arket

merknad:
 • Enkelte menyer vises kanskje ikke på skjermen, avhengig av alternativer eller modeller. Hvis de ikke vises, er de ikke gjeldende for din faksenhet.
 • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av skriver/faksmodellen, eller valgfrie varer som er installert (se Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
1
Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren (se "Legge i originaldokumenter" i skriverens brukerhåndbok).
2
Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Mottar > Tosidig utskrift på kontrollpanelet.
 • Av: Skrives ut i normal modus.
 • Langside: Skriver ut sider skal leses som en bok.
 • Kortside: Skriver ut sider til kan leses ved å bla som en notatblokk.
3
Trykk på OK.
4
Trykk på (Stopp/fjern) for å gå tilbake til klar-modus.

Motta fakser i minnet

Ettersom skriveren/faksenheten er en multitaskingsenhet, kan den motta fakser samtidig som den kopierer eller skriver ut. Hvis du motta en faks mens du kopierer eller skrive ut, lagrer maskinen innkommende fakser i minnet. Deretter, så snart du er ferdig med kopiering eller utskrift, skriver maskinen automatisk ut faksen.
merknad:
Hvis en faks er mottatt og skrives ut, kan ikke andre kopierings- og utskriftsjobber behandles samtidig.

Skrive ut rapport om sendt faks automatisk

Du kan konfigurere faksenheten til å skrive ut en rapport med detaljert informasjon om de 50 siste kommunikasjonsoperasjonene, inkludert tidspunkter og datoer.
1
Velg ett av følgende alternativer for å skrive ut en rapport om sendt faks:
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Faksoppsett > Automatisk rapport > på kontrollpanelet.
 • Trykk på (Faks) > (Meny) > Systemoppsett > Rapport > Faks sendt på kontrollpanelet.
2
Trykk på (Stopp/fjern eller Avbryt) for gå tilbake til klar-modus.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...