hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP DeskJet, ENVY 5000-skrivere - "Papirstopp"-feil

Dette dokumentet er for HP DeskJet Ink Advantage 5075, ENVY 5020, 5030 og 5032 All-in-One-skrivere.
Under en utskriftsjobb stopper skriveren mating av papir og en Papirstopp feil vises på skriverens kontrollpanel. Dette indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.
  merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.
Trinn 1: Fjern fastkjørt papir fra skriveren
Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
Du trenger en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Lommelykt
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 2: Kontroller at vognen beveger seg fritt
For å sørge for at det ikke er noen fremmedlegemer eller papirbiter i skriveren, flytt vognen gjennom hele bredden av skriveren.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Ta forsiktig tak i håndtakene på hver side av skriveren, og åpne blekkpatrondekselet til det klikker på plass.
  Vognen beveger seg litt til venstre.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Å åpne blekkpatrondekselet.
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
    advarsel:
  Koble fra strømledningen før du tar deg inn i skriveren for å unngå skade eller elektrisk sjokk.
 5. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern løst papir eller hindringer du finner.
 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og skyv den deretter til høyre side.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukking av blekkpatrondekselet
  Lukke blekkpatrondekselet.
 10. Trekk ut utskuffen, og hev deretter utskuff-forlengeren.
  Figur : Trekk ut utskuffen og trekk ut forlengeren på utskuffen
  Trekk ut utskuffen og trekk ut forlengeren på utskuffen
 11. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 3: Bruk automatiserte verktøy for å rengjøre blekkflekker
Rengjøring av blekkflekker kan bidra til å fjerne papirstopp og optimalisere utskriftskvaliteten.
 1. Last inn brettet med vanlig hvitt papir.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen, og trykker deretter på Oppsett.
 3. Trykk på Verktøy.
 4. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter Rengjør sideflekker.
  Skriveren mater sakte ut et blankt ark.
 5. Vent til skriveren løser ut den tomme siden.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Rengjør papirmatevalsene
Støv, papirfibre og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 5: Tilbakestill skriveren
Noen ganger vises det en melding om papirstopp, selv om det ikke er fastkjørt papir i skriveren (falsk papirstopp). Tilbakestill skriveren, for å prøve å fjerne feilen med falsk papirstopp, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gjennomgå en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...