hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Velkommen Samsung Skriver kunder

  Trenger du støtte til Samsung-skriveren? HP er her for å hjelpe! Lær mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ENVY Pro 7100 skrivere - Svart blekk som ikke skrives ut og andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet gjelder skriverne HP All-in-One ENVY 7120, 7130, 7134, 7155 og 7164.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere autentisiten av blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Besøk HP SureSupply for å kontrollere blekk- eller tonerpatronkompatibilitet eller kjøpe nye patroner og andre rekvisita.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Velg land/område hvis nødvendig.
  Figur : Land/region-velger
  Velg land/region
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille nye rekvisita eller kontroller patronkompatibilitet med skriveren.
Ekte HP-patroner og rekvisita kan også kjøpes fra andre forhandlere.
  merknad:
Røff håndtering i butikken eller under installering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten med nylig installerte blekkpatroner. Hvis du ser utskriftsproblemer med nylig installerte blekkpatroner, vent noen timer mens den automatiske servicerutinen fullføres og prøv deretter å skrive ut på nytt.
Hvis det å installere ekte HP blekkpatroner løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.
Trinn 2: Se etter blekkflekker på baksiden av utskriftene
Hvis det er blekkflekker på baksiden av utskriftene, kan du bruke et automatisert verktøy for å løse problemet.
 1. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Dashboard, og trykk deretter på Oppsett ikon .
 3. Sveip opp på skjermen, trykk Vedlikehold for skriveren, og trykk deretter på Rens flekker.
  Skriveren mater ut én side sakte. Skriveren kan lage litt lyd i ca. ett minutt.
 4. Vent til siden er skrevet ut før du fjerner den.
Prøv å skrive ut etter rengjøring av blekkflekker. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 3: Kontroller at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben
Å bruke feil papir for utskriftsjobben kan føre til vridning, linjer eller striper. Se i følgende retningslinjer for å kontrollere at papiret du bruker er egnet. Hvis det ikke er det, må du legge i riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange typer papir har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og andre spesialmedier. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen har baksiden en logo for papirprodusenten.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Legg bare rent papir uten bretter eller krøller i produktet.
  Figur : Ikke bruk krøllete papir
  Bilde: Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   Figur : Vanlig papir med ColorLok-teknologi er anbefalt for tekstutskrift
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Noen medier kan ikke absorbere blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
Forsøk å skrive ut på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Kontroller utskriftsinnstillingene
Kontrollere og sørge for at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben. Les avsnittet som beskriver operativsystemet ditt.
Etter du har endret de nødvendige utskriftsinnstillingene, kan du prøve å skrive ut på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 5: Kontrollere de beregnede blekknivåene
Lave blekknivåer kan påvirke utskriftskvaliteten. Bytt ut eventuelle blekkpatroner som har lite blekk eller er tom.
  merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Dashboard, og trykk deretter på Blekk-ikonet .
Kontrollpanelet viser de beregnede blekknivåene. Mengden av farge vises i en kolonne som representerer hvor mye blekk som er igjen på blekkpatronen av den fargen.
Figur : Beregnede blekknivåer
Beregnede blekknivåer
Trinn 6: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme
Skift ut blekkpatroner som er tomme eller har svært lite blekk og prøv deretter å skrive ut på nytt.
  forsiktig:
For å unngå problemer med utskriftskvalitet og uttørkede blekkpatroner, ikke la blekkpatroner være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter.
 1. Slå på skriveren.
 2. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 3. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Å åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Å åpne blekkpatrondekselet
 4. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 5. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å frigjøre den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Fjerne blekkpatronen
  Fjern blekkpatronen
 6. Ta den nye blekkpatronen ut av pakken. Vær forsiktig så du bare berører den svarte plasten på blekkpatronen.
  Figur : Holde blekkpatronen etter sidene
  Holde blekkpatronen etter sidene.
 7. Fjern teipen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestape på kontaktene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjerne plasttapen
  Fjern teipen
 8. Hold patronen på sidene med kontaktene vendt mot skriveren, og sett blekkpatronen inn i sporet og trykk den forsiktig inn til den smekker på plass.
    merknad:
  Installer fargeblekkpatronen til venstre, og den svarte blekkpatronen til høyre.
  Figur : Smekke blekkpatronen på plass
  Smekke blekkpatronen på plass
 9. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte ut den andre blekkpatronen hvis det trengs.
 10. Lukk blekkpatrondekselet.
  Skriveren starter en initialiseringsprosess. Det er vanlig at skriveren lager lyder når denne prosessen pågår. Når prosessen er ferdig skriver skriveren ut en justeringsside.
Etter å ha byttet ut blekkpatroner som er tomme eller har lite blekk, prøv deretter å skrive ut på nytt. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 8: Sjekk fargeblokkene for feil
Sjekk fargeblokkene på diagnosesiden for utskriftskvalitet for å påse at fargeblokkene ikke viser hvite linjer, ikke er falmet eller mangler.
Figur : Fargeblokker uten feil
Eksempel på fargeblokker uten feil
Trinn 9: Rengjør blekkpatronene
Bruk det automatiske verktøyet for å rengjøre skrivehodet.
  merknad:
Hvis du vil unngå problemer som krever rengjøring av skriverhodet, må du alltid slå av skriveren med av/på -knappen
 1. På skriverens kontrollpanel, sveip ned på skjermen for å åpne instrumentbord, og trykk deretter på Oppsett-ikonet.
 2. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 3. Trykk Rengjør blekkpatroner, og trykk deretter Fortsett.
  Diagnoseside for utskriftskvalitet skrives ut.
 4. Undersøk diagnosesiden for utskriftskvalitet.
  • Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel, klikk på Rengjør igjen for å fortsette til neste rengjøringsnivå. Gjenta denne fremgangsmåten for det tredje rengjøringstrinnet, hvis det trengs.
     merknad:
   Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter før du utfører begge rengjøringsnivåene igjen.
  • Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, klikker du Ferdig. Du kan stoppe feilsøkingen.
Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 10: Undersøk justeringslinjene og den grønne fargeblokken for feil
Undersøk justeringslinjer og grønn blokk på testsiden du skrev ut i forrige trinn. Kontroller at linjene er rette og sammenhengende, og at det er ingen mørke linjer eller hvite hull i den grønne fargeblokken.
Figur : Justeringslinjer uten noen feil
Justeringslinjer uten noen feil
Figur : Grønn fargeblokk uten noen feil
 Grønn fargeblokk uten noen feil
 • Hvis du ikke ser noen defekter på rapporten, betyr det at utskriftsmekanismen og blekkpatronene fungerer som de skal. Hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende, kan du prøve disse generelle retningslinjene for utskriftskvalitet. Du trenger ikke å fortsette med feilsøkingstrinnene i dette dokumentet.
  • Sørg for at bildet som du skriver ut, har tilstrekkelig oppløsning. Bilder som er forstørret, kan se uklare ut.
  • Hvis problemet er nær kanten på utskriften, kan du bruke utskriftsinnstillingene til å rotere bildet 180 grader. Det er ikke sikkert at problemet vises i den andre enden av utskriften.
  • Unngå å la ubeskyttede blekkpatroner være utenfor skriveren i lange perioder.
  • Bruk alltid av/på-knappen til å slå skriveren av. Dette beskytter blekkpatronene mot eksponering for luft.
 • Hvis noen av justeringslinjene ikke er rette og sammenhengende, eller den grønne fargeblokken har mørke linjer eller hvite hull, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 11: Juster skriveren
Bruk et automatisert verktøy til å justere blekkpatronene.
 1. På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Dashboard, og trykk deretter på Oppsett ikon .
 2. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 3. Trykk Justere blekkpatroner, og trykk deretter Fortsett.
  Skriveren skriver ut en justeringsside.
Når du har justert blekkpatronene, kan du prøve å skrive ut. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 12: Slik rengjør du området rundt blekkdysene manuelt
Ikke utfør disse trinnene med mindre diagnoseside for utskriftskvalitet eller utskriften spesifikt viser striper eller flekker. Hvis du ikke ser striper eller flekker, går du til trinnet for å bytte ut problemblekkpatronen.
Hvis du ser striper eller flekker på utskriftene, rengjør området rundt blekkdysene.
Figur : Eksempel på flekker i tekst
 Eksempel på flekker i tekst
Figur : Eksempel på tekst med striper
 Eksempel på tekst med striper
 1. Du trenger følgende:
  • En ren, lofri klut eller en ren, tørr bomullspinne
  • Destillert vann eller flaskevann
     forsiktig:
   Ikke bruk vann fra springen. Det kan inneholde urenheter som kan skade skrivehodet.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 4. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å frigjøre den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Fjerne blekkpatronen
  Trykk ned for å ta ut blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke ta ut begge blekkpatronene samtidig. Ta ut og rengjør én blekkpatron om gangen. Ikke la en blekkpatron være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter.
 5. Hold blekkpatronen etter sidene.
  Figur : Holde blekkpatronen etter sidene
  Holde blekkpatronen etter sidene.
 6. Fukt en ren, lofri klut eller bomullspinne med flasketappet eller destillert vann.
 7. Rengjør hodet og kantene rundt blekkdysene med kluten eller bomullspinnen.
    forsiktig:
  Ikke rengjør dyseplaten.
   Figur : Rengjøre området rundt blekkdysene
   Rengjøre området rundt blekkdysene
  1. Dyseplate - må ikke rengjøres
  2. Området rundt blekkdysen - rengjør
  3. Blekkpatronkontakter - ikke rengjør
 8. Vent ti minutter til det rengjorte området tørker før du fortsetter.
 9. Hold patronen på sidene med kontaktene vendt mot skriveren, og sett blekkpatronen inn i sporet og trykk den forsiktig inn til den smekker på plass.
  Figur : Smekke blekkpatronen på plass
  Smekke blekkpatronen på plass
 10. Gjenta disse trinnene for å rengjøre rundt dysene på den andre blekkpatronen.
 11. Lukk blekkpatrondekselet.
Prøv å skrive ut. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Trinn 13: Bytt ut problemblekkpatronen
Skift ut den defekte blekkpatronen hvis du oppdaget feil på diagnosesiden for utskriftskvalitet og de foregående fremgangsmåtene ikke løste problemet, selv om det ikke er lite blekk i blekkpatronen. Den defekte blekkpatronen er den som skrev ut feil på diagnosesiden for utskriftskvalitet, som beskrevet tidligere i dette dokumentet.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
 1. Slå på skriveren.
 2. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 3. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Å åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Å åpne blekkpatrondekselet
 4. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 5. Trykk blekkpatronen forsiktig ned for å frigjøre den, og trekk den deretter ut av sporet.
  Figur : Fjerne blekkpatronen
  Fjern blekkpatronen
 6. Ta den nye blekkpatronen ut av pakken. Vær forsiktig så du bare berører den svarte plasten på blekkpatronen.
  Figur : Holde blekkpatronen etter sidene
  Holde blekkpatronen etter sidene.
 7. Fjern teipen.
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestape på kontaktene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjerne plasttapen
  Fjern teipen
 8. Hold patronen på sidene med kontaktene vendt mot skriveren, og sett blekkpatronen inn i sporet og trykk den forsiktig inn til den smekker på plass.
    merknad:
  Installer fargeblekkpatronen til venstre, og den svarte blekkpatronen til høyre.
  Figur : Smekke blekkpatronen på plass
  Smekke blekkpatronen på plass
 9. Gjenta denne fremgangsmåten for å skifte ut den andre blekkpatronen hvis det trengs.
 10. Lukk blekkpatrondekselet.
  Skriveren starter en initialiseringsprosess. Det er vanlig at skriveren lager lyder når denne prosessen pågår. Når prosessen er ferdig skriver skriveren ut en justeringsside.
Prøv å skrive ut. Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, fortsett til neste trinn.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
  merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...