hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - skrive ut på spesialpapir

Tabellen nedenfor viser spesialpapiret som er tilgjengelig i hver skuff.
Papirinnstillingen i skriveren og driveren må stemme for å kunne skrive ut uten papirkonfliktfeil.
Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager og velger (Bytt til avansert modus) > Enhetsinnstillinger.
Hvis skriveren støtter en skjerm, kan den angis ved hjelp av (Menyknappen) på kontrollpanelet.
Angi papirtypen fra vinduet Skriverinnstillinger > Papir-fanen > Papirtype, se Åpne skriverinnstillinger.
Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Etiketter som Papirtype.
merknad:
 • Når du bruker spesialpapir, anbefaler HP at du mater et stykke papir om gangen. Kontroller maksimal innmatingskapasitet for hver skuff, se Spesifikasjoner for utskriftspapir.
 • Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Kontroller skrivertypen, se Åpne utskriftsinnstillinger.
For å se papirvektene for hvert ark, kan du se Spesifikasjoner for utskriftspapir.
Typer
Skuff 1
Valgfri skuffa
Flerbruksskuff eller manuell dokumentmater
Vanlig
X
X
X
Tykt
X
X
X
Tykkere
X
Tynt
X
X
X
Bond
X
X
X
Farge
X
Kort
X
X
X
Etiketter
X
Transparent
X
Konvolutt
X
Forhåndstrykt
X
Bomull
X
Resirkulert
X
X
X
Arkiv
X
X
X
a. Dette er funksjonen som er tilgjengelig når en valgfri skuff er installert, se ulike Varianter-funksjonen.
X: Inkludert
Tom: Ikke tilgjengelig

Konvolutt

Vellykket utskrift på konvolutter er avhengig av kvaliteten på konvoluttene. For å skrive ut en konvolutt, plasserer du den som vist i figuren nedenfor:
Figur : Konvoluttmating
Hvis konvoluttene blir skrevet ut med krøller, folder eller svarte streker, åpne dekselet på baksiden, og prøv å skrive ut igjen. La det bakre dekselet være åpent under utskrift.
Når du velger Konvolutt fra vinduet Utskriftsinnstillinger, men de utskrevne bildene forsvinner fort, velger du Tykk konvolutt og prøver å skrive ut igjen. Dette kan imidlertid føre til litt støy når du skriver ut.
 • Når du velger konvolutter, bør du vurdere følgende faktorer:
  • Vekt: Må ikke overstige 90 g/m2, det kan føre til papirstopp.
  • Sammensetning: Må ligger flatt med mindre enn 6 mm krøll seg og bør ikke inneholde luft.
  • Tilstand: Ikke brettet, hakket eller skadet.
  • Temperatur: Må motstå varmen og trykket fra skriveren under bruk.
 • Bruk bare godt sammensatte konvolutter med skarpe og gode bretter.
 • Ikke bruk stemplede konvolutter.
 • Ikke bruk konvolutter med hasper, smekker, vinduer, innvendig kledning, selvklebende forsegling eller andre syntetiske materialer.
 • Ikke bruk skadde eller dårlig utførte konvolutter.
 • Pass på at sømmen på begge ender av konvolutten strekker seg helt til hjørnet på konvolutten.
   Figur : Sømmer
  1. Akseptabel
  2. Uakseptabel
 • Konvolutter med avtagbart limbånd eller mer enn én klaff som brettes over, må bruke lim som er kompatible med skriverens trykketemperatur i 0,1 sekund (ca. 170 °C). Ekstra klaffer og bånd kan føre til krølling, folder eller papirstopp, og kan til og med skade varmeelementet.
 • For best utskriftskvalitet, ikke plasser margene nærmere enn 15 mm fra kantene på konvolutten.
 • Ikke skriv ut på området der konvoluttens sømmer møtes.

Transparent

For å unngå skade på skriveren, bruk bare transparenter som er utviklet for bruk i laserskrivere.
Figur : Transparent
 • Må tåle skriverens trykketemperatur.
 • Plasser dem på et flatt underlag etter å ha fjernet dem fra skriveren.
 • Ikke la ubrukte transparenter ligge i papirskuffen for lenge. Støv og smuss kan hopes opp på dem, noe som medfører flekkete utskrift.
 • For å unngå flekker forårsaket av fingeravtrykk, må du håndtere dem forsiktig.
 • For å unngå bleking, må du ikke utsette utskrevne transparenter for langvarig sollys.
 • Kontroller at transparentene ikke er brettet, krøllet eller har ødelagte kanter.
 • Ikke bruk transparenter som skiller seg fra beskyttelsesarket.
 • For å hindre at transparenter henger fast i hverandre, må du ikke la utskrevne ark hope seg opp når de blir skrevet ut.

Etiketter

For å unngå skade på skriveren, bruk bare etiketter som er utviklet for bruk i laserskrivere.
Figur : Etiketter
 • Når du velger etiketter, bør du vurdere følgende faktorer:
  • Selvklebende: Må være må stabil i skriverens trykktemperatur. Kontroller skriverens spesifikasjoner for å se trykktemperaturen (ca. 170 °C).
  • Arrangering: Bruk bare etiketter som ikke har eksponerte beskyttelsesark mellom seg. Etikettene kan rives av ark som har åpninger mellom etikettene, noe som fører til alvorlige papirstopp.
  • Krøll: Må ligger flatt med mindre enn 13 mm krøll i hver retning.
  • Tilstand: Ikke bruk etiketter med bretter, bobler eller andre tegn på separasjon.
 • Kontroller at det ikke er eksponerte selvklebende materialer mellom etikettene. Eksponerte områder kan føre til at etikettene rives av under utskrift, noe som kan føre til papirstopp. Eksponerte limbånd kan også skade skriverkomponenter.
 • Ikke kjør et ark med etiketter gjennom skriveren mer enn én gang. Det selvklebende beskyttelsespapiret er laget for kjøring gjennom skriveren én gang.
 • Ikke bruk etiketter som er skilt fra beskyttelsespapiret eller som er brettet, boblete eller skadet på annen måte.

Kort og egendefinert papirstørrelse

Figur : Kort og egendefinert papir
 • I programmet angir du margene til minst 6,4 mm (0,25 tommer) bort fra kantene av materialet.

Forhåndstrykt papir

Når du legger i forhåndstrykt papir, legger du den trykte siden med forsiden opp med en kant som ikke er krøllet foran. Hvis du har problemer med papirmating, kan du snu papiret. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
Figur : Forsiden opp
 • Må skrives ut med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper eller frigjør skadelige utslipp når det utsettes for skriverens trykketemperatur i 0,1 sekund (ca. 170 °C).
 • Blekket på det forhåndstrykte papiret må ikke være brennbart eller påvirke skrivervalser på en negativ måte.
 • Før du legger i forhåndstrykt papir, må du kontrollere at blekket på papiret er tørt. Under trykkeprosessen kan vått blekk smittes av det forhåndstrykte papiret og redusere utskriftskvaliteten.

Glanset foto

 • Anbefalt: Glanset papir (Letter) for denne skriveren som HP Brochure Paper (bare produkt: Q6611A)
 • Anbefalt: Glanset papir (A4) for denne skriveren som HP Superior Paper 160 glanset (produkt: Q6616A).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...