hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserskrivere - Mac-skanning

Mac OS X har et Image Capture-program som du kan bruke til å skanne dokumenter.

Skanne fra en USB-tilkoblet skriver

1
Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått .
2
Plasser et enkeltdokument med skriften ned på skannerglasset, og lukke dokumentmateren. Eller legg originaldokumentene med forsiden opp i dokumentmateren (se “Legge i originaldokumenter” i skriverens brukerhåndbok).
3
Start Programmer, og klikk deretter på Image Capture.
merknad:
Hvis meldingen Ingen Image Capture-enheter er tilkoblet vises, kobler du fra USB-kabelen og kobler den til igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du se på hjelpen for Image Capture.
4
Velg alternativet du ønsker.
5
Skann og lagre det skannede bildet.
merknad:
Hvis skanning ikke fungerer i Image Capture, kan du oppdatere Mac OS til den nyeste versjonen.

Skanning fra en nettverkstilkoblet skriver

merknad:
Disse instruksjonene gjelder bare for nettverksskrivere og trådløse skrivere (se “Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
1
Kontroller at skriveren er koblet til et nettverk og slått .
2
Plasser et enkeltdokument med skriften ned på skannerglasset, og lukke dokumentmateren. Eller legg originaldokumentene med forsiden opp i dokumentmateren (se “Legge i originaldokumenter” i skriverens brukerhåndbok).
3
Start Programmer, og klikk på Image Capture.
4
I henhold til OS, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 • For 10.4:
  1. Klikk på Enheter > Bla gjennom enheter på menylinjen.
  2. Velg skriveren din i alternativet for Twain-enheter. Kontroller at det er merket av i avmerkingsboksen for Bruk TWAIN-programvare .
  3. Klikk på Koble til.
   Hvis en melding vises, klikker du på Endre port... for å velge port, eller hvis TWAIN UI vises, klikk på Endre port... fra fanen Foretrukket, og velg deretter en ny port.
 • For 10.5:
  1. Klikk på Enheter > Bla gjennom enheter på menylinjen.
  2. Kontroller at det er merket av i avmerkingsboksen for Tilkoblet ved siden av skriveren din i Bonjour-enheter.
  3. Hvis du vil skanne ved hjelp av TWAIN, kan du se trinnene for Mac OS X 10.4.
 • For 10.6 – 10.9: Velg skriveren din under DELT.
5
Angi skannealternativene på dette programmet.
6
Skann og lagre det skannede bildet.
merknad:
 • Hvis skanning ikke fungerer i Image Capture, kan du oppdatere Mac OS til den nyeste versjonen. (Image Capture fungerer riktig i Mac OS X 10.4.7, eller nyere.)
 • For mer informasjon, kan du se hjelpen for Image Capture.
 • Du kan også skanne ved hjelp av TWAIN-kompatibel programvare, for eksempel Adobe Photoshop.
 • Du kan skanne med hvilket som helst av disse programmene:
  • Samsung Easy Document Creator-programvare. Åpne mappen Programmer > Samsung -mappen > Samsung Easy Document Creator.
  • Samsung Scan Assistant-programvare. Åpne mappen Programmer > Samsung -mappen > Samsung Scan Assistant.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...