hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - legge papir i skuffen

Oversikt over skuff

Juster papirskinnene for å endre størrelsen.
  Figur : Oversikt over skuff
 1. Låsebryter
 2. Indikator for papirkapasitet
 3. Papirlengdeskinne
 4. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Standardskuff og dobbel kassettmater (ekstrautstyr)

Legg materialet som normalt brukes for de fleste utskriftsjobbene i standardskuffen. Standardskuffen har plass til maksimalt 1040 ark av vanlig papir. En dobbel kassettmater (ekstrautstyr) kan kjøpes og festes under standardskuffen for å få plass til ytterligere 1040 ark med vanlig papir.
merknad:
 • Standardskuffen inneholder to skuffer. (Skuff 1, skuff 2)
 • Den doble kassettmateren inneholder to skuffer. (Skuff 3, skuff 4)
 • Fremgangsmåten for å legge i papir er den samme for skuff 1, skuff 2, skuff 3 og skuff 4.
  forsiktig:
Bruk av fotopapir eller glanset papir kan føre til problemer som krever reparasjoner. Slike reparasjonen dekkes ikke av garantien eller serviceavtaler.
 1. Klem på låsespaken på håndtaket, og trekk skuffen ut.
  Figur : Trekk skuffen ut
 2. Klem på papirlengdeskinne, og dra den til enden av skuffen.
   Figur : Lengdeskinne
  1. Papirlengdeskinne
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og dra den til enden av skuffen.
   Figur : Breddeskinne
  1. Papirbreddeskinne
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøye og vifte
 5. Legg i papiret med utskriftssiden opp.
  Figur : Legg i papir
  merknad:
  Ikke overfyll skuffen: det kan føre til fastkjørt papir. Kontroller at papiret er lavere enn indikatorene for maks. papirkapasitet i skuffen.
   Figur : Ikke overfyll skuffen
  1. Indikator for papirkapasitet
 6. Justere papirlengdeskinnen til ønsket papirlengde.
  Figur : Juster lengdeskinnen
 7. Når du har lagt papir i skuffen, tar du tak i papirbreddeskinnen og skyver den mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Ikke trykk skinnen for tett inntil kanten på papiret: skinnen kan bøye papiret.
  Figur : Juster breddeskinnen
  merknad:
  • Ikke skyv papirskinnen for langt slik at mediet bøyes.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Skuffebredde
 8. Fest papirlengdeskinnen med låsebryteren. Frigjør låsebryteren for å legge i en annen papirstørrelse.
   Figur : Låsebryter for skuff
  1. Låsebryter
 9. Sett skuffen tilbake i maskinen. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument. For informasjon om hvordan du angir papirtype og størrelse på kontrollpanelet, kan du se Innstillinger for skuff.
merknad:
 • Hvis du har problemer med papirmating, kan du kontrollere om papiret oppfyller mediespesifikasjonene, se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale. Prøv deretter å legge ett ark om gangen i flerfunksjonsskuffen, se Flerfunksjonsskuff.
 • Standardskuffen og den doble kassettmateren (ekstrautstyr) kan oppdage forskjellige papirstørrelser automatisk, se Mediestørrelser oppdages automatisk. Kontroller om papirstørrelsen og -typen i skuffen er registrert eller ikke. Hvis du vil angi papirstørrelsen og -typen, eller hvis skriveren ikke registrerer dem, kan du angi størrelsen og typen direkte i bekreftelsesvinduet.

Flerfunksjonsskuff

Flerfunksjonsskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Dette er nyttig for enkeltsideutskrift på farget papir.

Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av av utskriftsmaterialet om gangen i flerfunksjonsskuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuff. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg utskriftsmateriale med forsiden ned med den øvre kanten inn mot flerfunksjonsskuffen først og deretter midt i skuffen.
 • Legg alltid i det spesifiserte utskriftsmaterialet for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer, se Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i flerfunksjonsskuffen.
 1. Åpne flerfunksjonsskuffen, og trekk ut utvidelsen om nødvendig.
   Figur : Åpne flerfunksjonsskuffen
  1. Flerfunksjonsskuff
  2. Skuffeforlenger
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøye og vifte
 3. Legg papiret i skuffen med siden det skal skrives ut på, ned.
  Figur : Legg i papir
  merknad:
  Ikke overfyll skuffen: det kan føre til fastkjørt papir. Kontroller at papiret er lavere enn indikatorene for maks. papirkapasitet i skuffen.
   Figur : Ikke legg i for mye
  1. Indikator for papirkapasitet
 4. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuff og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Justere papirskinnene
 5. Når du skriver ut et dokument, angi papirtype og størrelse for flerfunksjonsskuffen, se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale. For informasjon om hvordan du angir papirtype og størrelse på kontrollpanelet, kan du se Innstillinger for skuff.

Mediestørrelse registreres automatisk

Denne skriveren kan registrere forskjellige papirstørrelser automatisk. Se følgende tabell:
Størrelsea (vanlig)
Standardskuff 1, 2
Dobbel kassettmater (ekstrautstyr)
Dupleksutskrift
Letter SEFb
X
X
X
Letter LEFc
X
X
X
Ledger
X (bare skuff 2)
X
X
Legal SEF
X
Executive SEF
X
Executive LEF
X
Statement SEF
X
X
X
A3 SEF
X (bare skuff 2)
X
X
A4 LEF
X
X
X
A5 SEF
X
X
X
A5 LEF
B4 LEF
X
X
X
JIS B5 SEF
X
X
X
JIS B5 LEF
X
A6 SEF
ISO B5 SEF
X
ISO B5 LEF
Folio SEF
X
X
X
Oficio SEF
X
8K SEF
X
16K SEF
X
16K LEF
X
a. Denne skriveren kan oppdage papir i lignende størrelser som de oppførte papirstørrelsene.
b. SEF betyr mating på kortsiden.
c. LEF betyr mating på langsiden.
X: Støttet
Tom: Støttes ikke

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...