hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-M4020 - forstå meldinger på skjermen

Meldinger vises på kontrollpanelskjermen for å vise skriverens status eller feil. Se tabellene nedenfor for å forstå meldingene og betydningen, og deretter løse problemet, hvis nødvendig.
merknad:
  • Løse feilen med veiledningen fra datamaskinens programvindu Status for utskrift, se Bruke Samsung Printer Status.
  • Hvis meldingen ikke er i tabellen, starter du enheten på nytt, og prøver å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte:
  • Søk etter innholdet på skjermmeldingen på støttesiden.
  • Enkelte meldinger vises kanskje ikke på skjermbildet, avhengig av alternativer eller modeller.
  • [feilnummer]: Viser feilnummeret.
  • [skufftype]: Viser skuffnummeret.
  • [medietype]: Viser medietypen.
  • [mediestørrelse]: Viser mediestørrelsen.

Meldinger knyttet til papirstopp

Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Fastkjørt papir nær utskuffen.
Det er fastkjørt papir i utskuffområdet.
Fjern det fastkjørte papiret, se I utskuffområdet.
Fastkjørt papir i dupleksenheten.
Papiret er fastkjørt under tosidig utskrift. Dette gjelder bare for skrivere med denne funksjonen.
Fjern det fastkjørte papiret, se I dupleksenhetsområdet.
Fastkjørt papir inne i skriveren.
Det er fastkjørt papir inne i skriveren.
Fjern det fastkjørte papiret, se Inni skriveren.
Fastkjørt papir i skuff 1.
Det er fastkjørt papir i skuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, se I skuff 1.
Fastkjørt papir i skuff 2.
Det er fastkjørt papir i ekstraskuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, se I ekstraskuffen.
Fastkjørt papir i flerfunksjonsskuffen.
Det er fastkjørt papir i flerfunksjonsskuffen.
Fjern det fastkjørte papiret, se I den manuelle materen / flerfunksjonsskuffen.

Tonerrelaterte meldinger

  forsiktig:
Samsung anbefaler ikke bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, slik som etterfylt eller bearbeidet toner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten til tonerkassetter som ikke er ekte Samsung. Service eller reparasjon som resultat av bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, dekkes ikke under skriverens garanti.
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Sett i toner.
En tonerkassett er ikke satt i.
Sett inn tonerkassetten på nytt.
En tonerkassett blir ikke funnet.
Sett inn tonerkassetten på nytt to eller tre ganger for å bekrefte at den sitter ordentlig. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Ikke fjernet beskyttelsesfilmen fra toneren.
Fjern beskyttelsesfilmen fra tonerkassetten.
Tonerkassett som ikke er kompatibel.
Den viste tonerkassetten passer ikke i skriveren.
Sett inn en ekte tonerkassett fra Samsung, se Bytte tonerkassetten.
Klargjør den nye blekkpatronen.
Det er lite toner igjen i den viste tonerkassetten. Nær beregnet levetid foren tonerkassett.
Klargjør en ny tonerkassett for bytting. Øk utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren, se Omfordele toner.
Skift blekkpatronen.
En tonerkassett har nådd beregnet levetida.
Velg Stopp eller Fortsett som det vises på kontrollpanelet. Hvis du velger Stopp, slutter skriveren å skrive ut. Hvis du velger Fortsett, skriver den ut, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres.
Skift ut tonerkassetten for best utskriftskvalitet når denne meldingen vises. Hvis du bruker tonerkassetten utover denne tilstanden, kan du føre til problemer med utskriftskvaliteten, se Skifte ut tonerkassetten.
a. Beregnet levetid for tonerkassett betyr forventet eller beregnet levetid for tonerkassetten. Dette indikerer gjennomsnittlig utskriftskapasitet, og er utviklet i samsvar med ISO/IEC 19798, se Tilgjengelige rekvisita. Antall sider kan påvirkes av bruksmiljø, prosentandelen for bildeområde, utskriftsintervall, medie og mediestørrelse. Det kan være toner igjen i kassetten selv når meldingen om bytte av kassett vises og skriveren har stoppet å skrive ut.

Meldinger knyttet til bildebehandlingsenheten

  forsiktig:
Samsung anbefaler ikke bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, slik som etterfylt eller bearbeidet toner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten til tonerkassetter som ikke er ekte Samsung. Service eller reparasjon som resultat av bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, dekkes ikke under skriverens garanti.
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Bildebehandlingsenhet er ikke satt inn.
En bildebehandlingsenhet er ikke satt inn.
Sett inn bildebehandlingsenheten på nytt.
En bildebehandlingsenhet blir ikke funnet.
Sett inn bildebehandlingsenheten på nytt to eller tre ganger for å bekrefte at den sitter ordentlig. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Ikke fjernet beskyttelsesfilmen fra toneren.
Fjern beskyttelsesfilmen fra bildebehandlingsenheten.
Bildebehandlingsenheten er ikke kompatibel.
Bildebehandlingsenheten passer ikke i skriveren.
Sett inn en ekte kassett fra Samsung, se Bytte bildebehandlingsenheten.
Klargjør den nye bildebehandlingsenheten.
Det er lite toner igjen i bildebehandlingsenheten. Nær beregnet levetid for tonerkassett.
Klargjør en ny bildebehandlingsenhet for bytting.
Sett inn den nye bildebehandlingsenheten.
En bildebehandlingsenhet har nådd beregnet levetid.
Velg Stopp eller Fortsett som det vises på kontrollpanelet. Hvis du velger Stopp, slutter skriveren å skrive ut. Hvis du velger Fortsett, skriver den ut, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres.
Når denne meldingen vises, må du skifte ut bildebehandlingsenheten for best mulig utskriftskvalitet. Hvis du bruker kassetten utover denne tilstanden, kan du føre til problemer med utskriftskvaliteten, se Skifte ut bildebehandlingsenheten.
Hvis skriveren slutter å skrive ut, bytter du bildebehandlingsenheten, se Skifte ut bildebehandlingsenheten.

Meldinger knyttet til skuff

Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Tomt for papir i [skuffnummer].
Det er tomt for papir i den viste skuffen.
Legg papir i skuffen, se Legge papir i skuffen.

Nettverksrelaterte meldinger

Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Nettverksproblem: IP-konflikt.
IP-adressen er brukt andre steder.
Kontroller IP-adressen eller hent en ny IP-adresse.
802.1x nettverksfeil.
Kunne ikke godkjenne.
Kontroller nettverksgodkjenningsprotokollen. Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis problemet vedvarer.

Diverse meldinger

Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Åpent deksel. Lukk det.
Dekselet er ikke festet riktig.
Trykk på dekselet til det klikker på plass.
Feil [feilnummer]. Sett i toner.
Tonerkassetten er installert på feil måte, eller kontakten er dårlig.
Sett inn den ekte tonerkassetten fra Samsung på nytt to eller tre ganger for å bekrefte at den sitter ordentlig. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Feil [feilnummer]. Slå av og på.
Skriverenheten kan ikke styres.
Start strømmen på nytt, og prøv å skrive ut igjen. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Feil [feilnummer]. Ring service.
Ikke riktig romtemperatur. Flytt enheten.
Skriveren er i et rom med feil romtemperatur.
Flytt skriveren til et rom med riktig romtemperatur.
Utskuff full, fjern papir.
Utskuffen er full.
Fjern papir fra utskuffen, skriveren gjenopptar utskriften. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Bytt varmeelement snart.
Levetiden til varmeelementet vil være utløpt snart.
Bytt ut varmeelementet med et nytt. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Sett inn det nye varmeelementet.
Levetiden til varmeelementet vil være utløpt.
Bytte ut valsen for skuff 1.
Levetiden til matervalsen vil utløpe snart.
Bytt ut matervalsen med en ny. Kontakt HPs kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Bytte ut valsen for skuff 2.
Levetiden til matervalsen vil utløpe snart.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...