hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro 7720 skrivere - "Papirstopp ved vogn"- feil

Dette dokumentet er for HP OfficeJet Pro 7720 bredformatskriver.
Vognen, som holder blekkpatronene, kjører seg fast i skriveren, og en feilmelding for Papirstopp ved vogn vises på kontrollpanelet. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Du trenger en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt

Videooversikt

Denne videoen viser hvordan du fikser en vognstopp i OfficeJet Pro 7720 Wide Format-skrivere.

Trinn 1: Fjern fastkjørt papir fra skriveren

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn igjen

Feilaktig plassering eller montering av blekkpatronene kan føre til at skriveren varsler om papirstopp ved vognen. For å kontrollere at blekkpatronene er riktig installert, fjern og sett inn igjen blekkpatronene, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Åpne blekkpatrondekselet
 2. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 3. Skyv inn på forsiden av blekkpatronen for å løsne den, og trekk den mot deg for å fjerne den fra sporet.
  Figur : Fjerning av blekkpatronen fra sporet
  Fjerning av blekkpatronen fra sporet
 4. Sett blekkpatronen tilbake i sporet, og trykk den deretter forsiktig fremover til den klikker på plass.
    forsiktig:
  Ikke løft sperrehåndtaket på vognen når du skal sette inn blekkpatronene. Det kan føre til at blekkpatronene blir sittende feil, og dette kan skade utskriftsmekanismen og føre til utskriftsproblemer.
  Figur : Innsetting av blekkpatronen inn i sporet
  Innsetting av blekkpatronen inn i sporet
 5. Gjenta disse trinnene for den andre blekkpatronene.
 6. Lukk blekkpatrondekselet.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller vognbanen for fastkjørt papir

Hvis papir forhindrer skrivehodet, eller hvis skrivehodet ikke sitter som det skal, kan det føre til feilmelding. Fjern skrivehodet, undersøk vognbanen, og sett deretter inn skrivehodet igjen.
 1. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Åpne blekkpatrondekselet
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen og eventuelle andre kabler.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatingsmekanismen uten risiko for elektriske støt.
 4. Løft sperrehåndtaket på blekkvognen for å låse opp skrivehodet.
  Figur : Løfte sperrehåndtaket på blekkvognen
  Løfte sperrehåndtaket på blekkvognen
 5. Hold på sidene av skrivehodet uten å ta ut blekkpatronene, og løft skrivehodet ut og trekk det mot deg.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
  Figur : Fjerne skrivehodet
  Fjerne skrivehodet
   Figur : Dyser og elektriske kontakter
   Dyser og elektriske kontakter
  1. Dyser
  2. Elektriske kontakter
 6. Plasser skrivehodet opp-ned på et papirark.
    forsiktig:
  Kontroller vognbanen umiddelbart, og sett deretter inn skrivehodet igjen så snart vognområdet er ryddet for papir eller hindringer. Å la skrivehodet være ute av skriveren for en lengre periode kan føre til skade på skrivehodet eller skriveren.
  Figur : Eksempel på et skrivehode opp-ned på et papirark
  Eksempel på et skrivehode opp-ned på et papirark
 7. Bruk en lommelykt for å lete etter og fjerne papir eller hindringer i vognområdet.
  Figur : Kontroll for fastkjørt papir i vognbanen
  Kontroll for fastkjørt papir i vognbanen
 8. Hold skrivehodet på begge sider med de elektriske kontaktene mot baksiden av produktet, og sett deretter inn skrivehodet i sporet.
  Figur : Innsetting av skriverhodet
  Innsetting av skriverhodet
 9. Rist lett på skriverhodet til venstre og høyre for å sørge for at skriverhodet plasseres godt i vognen.
 10. Senk sperrehåndtaket på vognen til det smekker på plass.
  Figur : Senke sperrehåndtaket på vognen
  Senke sperrehåndtaket på vognen
 11. Kontroller hver blekkpatron slik at ingen stikker lengre ut enn de andre blekkpatronene. Hvis en blekkpatron stikker ut, skyv den til den klikker på plass.
 12. Lukk blekkpatrondekselet.
 13. Koble til strømledningen igjen og de andre kablene på baksiden av skriveren, og deretter slå på skriveren.
 14. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Koble skriveren direkte til en stikkontakt

Koble skriveren direkte til i en stikkontakt for å sikre at strømkilden fungerer som den skal.
 1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
 3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
 4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Tilbakestill skriveren

Å tilbakestille skriveren kan fjerne papirstopp ved vognblokkeringsfeil.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
  merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
 9. Vent til skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 6: Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...