hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro 7720 skrivere - Svart blekk som ikke skrives ut og andre problemer med utskriftskvalitet

Dette dokumentet er for HP OfficeJet 7720 All-in-One bredformatskriver.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med stripete eller falmede utskriftene, farget eller svart blekk som ikke skriver ut, dokumenter med uskarp eller uklar tekst, blekkstriper eller søl, og mange andre skriverkvalitetsproblemer.
Lave blekknivåer skal som regel ikke påvirke utskriftskvaliteten. Skriveren din slutter og viser en melding når blekknivåene blir for lave. Skriveren kan imidlertid fortsatt utføre en begrenset utskriftsmengde i "alternativ utskriftsmodus" med lavt blekknivå. I alternativ utskriftsmodus vil de sorte nyansene kanskje ikke være like sorte, eller utskriftene kan skrives ut i gråskala (gråtoner uten farge). Hvis utskriften i alternativ utskriftsmodus ikke er akseptabel, kan du bytte ut blekkpatroner som har lite blekk.
merknad:
Røff håndtering i butikken eller under installering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten med nylig installerte blekkpatroner. Hvis du ser utskriftsproblemer med nylig installerte blekkpatroner, vent noen timer mens den automatiske servicerutinen fullføres og prøv deretter å skrive ut på nytt.

Trinn 1: Bruk ekte HP-blekkpatroner

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
Hvis det å installere ekte HP blekkpatroner løste problemet, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen.

Trinn 2: Kontroller at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben

Kontroller at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben. Hvis det ikke er det, må du legge i riktig papirtype.
 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange typer papir har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og andre spesialmedier. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.
 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Legg bare rent papir uten bretter eller krøller i produktet.
  Ikke bruk krøllete papir
 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.
  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.
   ColorLok-logoen
  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.
  • Noen medier kan ikke absorbere blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.
 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.
 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller utskriftsinnstillingene

Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.
merknad:
Utskriftsinnstillinger varierer etter operativsystem og programvare.

Trinn 4: Kontrollere de beregnede blekknivåene

Kontroller de beregnede blekknivåene. Hvis en blekkpatron er tom, kan skriveren skrive ut en stund i gråtoner eller komposittsvart, avhengig av hvilken blekkpatron som er tom. Hvis en fargeblekkpatron er tom, skriver skriveren ut i gråtoner med svart blekk. Hvis den svarte blekkpatronen er tom, skriver skriveren ut komposittsvart ved hjelp av fargeblekk. Komposittsvart er kanskje ikke like mørkt som vanlige utskrifter.
merknad:
Advarsler og indikatorer om blekknivåer viser bare anslag for planleggingsformål. Når en lampe varsler om lite blekk, bør du ha en ny blekkpatron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før du blir bedt om det.
På skriverens kontrollpanel, dra ned fra øverst av skjermen for å åpne Dashbord, og berør Ikon-nivåindikatoren ikon .
Kontrollpanelet viser de beregnede blekknivåene. Mengden av farge vises i en kolonne som representerer hvor mye blekk som er igjen på blekkpatronen av den fargen.
Figur : Eksempel på visning av blekknivå
Eksempel på visning av blekknivå.

Trinn 5: Skift ut blekkpatroner som er tomme eller snart tomme

Skift ut blekkpatroner som er tomme eller har svært lite blekk og prøv deretter å skrive ut på nytt. Hopp over dette trinnet hvis alle blekkpatronene viser riktig blekknivåer.
merknad:
For å unngå problemer med utskriftskvalitet og uttørkede blekkpatroner, ikke la blekkpatroner være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter.
 1. Slå på skriveren.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Trykk inn fronten av blekkpatronen for å løsne den, og dra den deretter mot deg for å fjerne den.
  Figur : Fjerning av blekkpatronen fra sporet
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet.
 5. Ta den nye blekkpatronen ut av pakken.
 6. Skyv den nye blekkpatronen inn i sporet, og trykk den deretter forsiktig ned til den klikker på plass.
    forsiktig:
  Ikke løft sperrehåndtaket på vognen når du skal sette inn blekkpatronene. Det kan føre til at blekkpatronene blir sittende feil, og dette kan skade utskriftsmekanismen og føre til utskriftsproblemer.
  Figur : Innsetting av blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sett patronen i det fargekodede sporet
 7. Gjenta disse trinnene for å installere alle de nye blekkpatronene.
 8. Kontroller at ingen blekkpatroner stikker lengre ut enn resten. Hvis en blekkpatron stikker ut, skyv den til den klikker på plass.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukking av blekkpatrondekselet
  Lukking av blekkpatrondekselet
Prøv å skrive ut. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 6: Skriv ut en diagnoseside for utskriftskvalitet

Skriv ut en diagnostikkrapport for utskriftskvalitet og evaluer resultatene.
 1. Legg vanlig hvitt papir i papirskuffen.
 2. På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Dashboard, og trykk deretter på Oppsett ikon .
 3. Sveip opp på skjermen, trykk Rapporter og deretter Utskriftskvalitetsrapport.
  Diagnoseside for utskriftskvalitet skrives ut.
  Figur : Eksempel på en diagnoseside for utskriftskvalitet
  Bilde: Eksempel på en diagnoseside for utskriftskvalitet

Trinn 7: Undersøk testmønster 1

Evaluer testmønster 1 for å sikre at linjene er rette og sammenhengende.
Figur : Testmønster 1
Bilde: Testmønster 1.
 • Hvis linjene i testmønster 1 er rette og sammenhengende, går du til neste trinn for å undersøke fargeblokkene for defekter.
 • Hvis linjene i testmønster 1 ikke er rette og sammenhengende, går du til neste trinn for å evaluere testmønsteret.

Trinn 8: Justere skrivehodet

Justering av skrivehodet kan løse feil med testmønster 1.
 1. På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Dashboard, og trykk deretter på Oppsett ikon .
 2. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 3. Trykk Juster skrivehodet, og trykk deretter Fortsett.
  En justeringsside skrives ut.
  Figur : Eksempel på en innstillingsside
  Bilde: Eksempel på en innstillingsside

Trinn 9: Skriv ut en ny diagnoseside for utskriftskvalitet

Skriv ut en ny diagnoseside for utskriftskvalitet for å undersøke linjene i testmønster 1 igjen.
 • Hvis linjene i testmønster 1 ikke er rette og sammenhengende, går du til trinnet for å bestille et nytt skrivehode.
 • Hvis linjene i testmønster 1 er rette og sammenhengende, går du til neste trinn.

Trinn 10: Sjekk fargeblokkene for feil

Sjekk fargeblokkene på diagnosesiden for utskriftskvalitet for å påse at fargeblokkene ikke viser hvite linjer, ikke er falmet eller mangler.
Figur : Fargeblokker med hvite linjer i en fargelinje
Bilde: Testmønster 2 med hvite linjer i en fargelinje.
Figur : Fargeblokker med en manglende fargeblokk
Bilde: Testmønster 2 med en manglende fargeblokk.
 • Hvis fargeblokkene ikke viser hvite linjer, og ikke er falmet eller manglende, trenger du ikke å fortsette med feilsøkingen.
 • Hvis noen av fargeblokkene viser hvite linjer, er falmet eller mangler helt, fortsett til neste trinn.

Trinn 11: Rengjør skrivehodet

Hvis skrivehodet er helt tett, må du kanskje rengjøre skrivehodet flere ganger for å gjenopprette utskriftskvaliteten. Bruk det automatiserte verktøyet fra skriverens kontrollpanel for å rengjøre skrivehodet.
  forsiktig:
Slå aldri av skriveren når blekkpatronene ikke er installert. For å unngå problemer som krever rengjøring av skrivehodet, eller som kan skade blekksystemet, må du alltid bytte blekkpatroner så snart som mulig, og skru alltid av skriveren med strømknappen.
 1. På skriverens kontrollpanel sveip ned på skjermen for å åpne Instrumentbord, og trykk deretter på Oppsett-ikonet .
 2. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter på Vedlikehold av skriver.
 3. Trykk Rengjør skrivehodet, og trykk deretter Fortsett.
  En testside skrives ut.
  Eksempel på rengjøringstestside for skrivehodet
 4. Eksempel på en testside.
  • Hvis utskriftskvaliteten er uakseptabel, klikk på Rengjør igjen for å fortsette til neste rengjøringsnivå. Gjenta denne fremgangsmåten for det tredje rengjøringstrinnet, hvis det trengs.
   merknad:
   Hvis skrivehodet er veldig tett, trengs det kanskje enda en runde med rengjøring. Hvis det er tilfelle, vent 30 minutter før du utfører alle tre rengjøringsnivåene igjen.
  • Hvis utskriftskvaliteten er akseptabel, klikker du Ferdig.

Trinn 12: Skriv ut en ny diagnoseside for utskriftskvalitet

Skriv ut en ny diagnoseside for utskriftskvalitet for å undersøke fargeblokkene i testmønster 2 igjen.
 • Hvis det ikke er noen feil i testmønster 2, trenger du ikke å fortsette med feilsøkingen.
 • Hvis det fortsatt er feil i testmønster 2 etter at du har utført en ny rengjøringssyklus av skriverhodet, kan du prøve å rengjøre skrivehodet en tredje gang, eller hoppe til neste trinn.

Trinn 13: Bestille et nytt skrivehode

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, kan du prøve å bytte ut skrivehodet.
  forsiktig:
Vent til du har et nytt skrivehode tilgjengelig, før du tar ut blekkpatronene. HP anbefaler at du ikke lar blekkpatronene være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Det kan skade både skriveren og blekkpatronene.
Hvis du har en defekt blekkpatron eller et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. For å sjekke garantien på dine produkter, kan du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og se gjennom den begrensede garantien for dine produkter.
Hvis garantien på skriverhodet er utløpt, kan du kjøpe et nytt skriverhode på Internett.
 1. Gå til HP Parts Store (på engelsk), og velg ditt land/region og språk-kombinasjon, hvis du blir bedt om det.
 2. I Finn din del søke-boksen, skriv inn M0H91A, og trykk deretter på Enter.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å bestille montering av skrivehodet.
Når du har det nye skrivehodet, kan du gå til Skifte ut skrivehodet.
Hvis bytting av skrivehodet ikke løser problemet, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 14: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis blekkassetter, skrivehode eller skriver byttes under garanti, vil støtterepresentanten be om en eksempelutskrift. Hvis skriveren returneres til HP, må eksempelutskriften returneres med skriveren. Plasser prøven i utskuffen når du pakker skriveren for frakt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...