hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - Bruke Box

Dokumenter og bilder som skrives ut, skannes, lastes ned og sendes fra datamaskiner kan bli lagret i Box. Box er plassert på skriverens harddisk (HDD), som betyr at dokumentene lagres på harddisken. Du kan opprette et passord for et bestemt lagret dokument, slik at uautoriserte brukere ikke har tilgang til det.
Du kan også skrive ut lagrede dokumenter ved hjelp av en rekke skriverfunksjoner, og sende dokumenter til flere mål som e-post, server eller faks. Du kan angi et lagret dokument, og du kan bruke funksjonen Stored Document (Lagret dokument) med SyncThru™ Web Service.
merknad:
 • Hvis viktige data er lagret i Box, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer disse regelmessig. Samsung avstår fra alt ansvar for skader eller tap av data forårsaket av misbruk eller maskinfeil.
 • Klikk på Help (Hjelp)-knappen fra startskjermen eller Quick Menu (Hurtigmeny)-knappen , og klikk deretter på alternativet som du vil lære mer om.

Kommandotaster

Når en fil er valgt, vises følgende menyalternativer:
 • Print (Skriv ut): Skriv ut filer direkte.
 • Send: Send filer til Fax (Faks), Email (E-post), Server, Box eller USB.
 • Delete (Slett): Slett mapper og filer.
Tabellen nedenfor viser navn og beskrivelse av knappene som er knyttet til Box.
Knapp
Navn
Beskrivelse
Quick Menu (Hurtigmeny)
Åpne hurtigmeny.
Søk
Søke etter ønsket meny eller app.
Visningsmodus
Velg visningstype.
Min programmer
Vis listen over mine programmer.
Undermeny (overflyt av handlinger)
Åpne undermenyen.
 • Select All (Velg alle): Velg alle mapper og filer.
 • Print Options (Alternativer for utskrift): Angi alternativer for utskrift.
 • Create folder (Opprett mappe): Opprett ny mappe.
 • Rename (Gi nytt navn): Gi nytt navn til mappe eller fil.
 • Delete (Slett): Slett mapper og filer.
 • Copy (Kopi): Kopier mapper og filer.
 • Move (Flytt): Flytt mapper eller filer til andre lagringssteder.
 • Clear Browsing Info (Tøm nettleserinformasjon): Tøm nettleserinformasjon.
 • Detail (Detaljer): Vis detaljert informasjon om en mappe eller fil.
 • Filing Policy (Retningslinjer for arkivering): Velg retningslinjer for arkivering.
 • Format: Formatering av filer eller data.

Lager

Tabellen nedenfor beskriver lagringsfunksjonene i Box.
Knapp
Navn
Beskrivelse
Videresend
Administrere videresendt data.
Utskrift
Administrer lagrede utskriftsdata.
Send
Administrer lagrede sendedata.
Nedlasting
Administrer lagrede nedlastingsdata.
USB
Bruk USB-minne.

Jobbfremgang

Denne menyen vises når maskinen behandler en jobb.
 • Detail (Detaljer): Trykk på denne knappen for å se jobbens status, type, og tid.
 • Preview Area (Forhåndsvisningsområde): Lar deg se en forhåndsvisning av dokumentet som blir lagret. Bildet i forhåndsvisningsområdet viser gjeldende sendeinnstillinger, for eksempel filens retning og størrelse.

Bruke Box

For å bruke Box-funksjonen, trykk på Box fra startskjermen eller Apps (Apper).

Bruke flermerking

merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Print (Skriv ut) og Send-lagring.
Trykk og hold en mappe eller fil, og endre så flermerkingsmodus.

Opprette privat mappe

merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Download (Last ned) og USB-lagring.
 • Public (Offentlig): Alle brukere har tilgang til filene.
 • Private (Privat): Angi et passord for å hindre uautorisert tilgang til en fil.
 1. Velg lagringstype (Print (Skriv ut) eller Send) der du ønsker å opprette mappen.
 2. Trykk > Create folder (Opprett mappe).
 3. Angi mappenavn og velg Set as Private (Angi som privat), og trykk deretter på OK.
 4. Angi den aktuelle informasjonen i feltene ID, Password (Passord) og Confirm Password (Bekreft passordet). Trykk deretter på OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...