hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Forstå skjermmeldingene

Meldingene vises på kontrollpanelet får å angi skriverstatus eller -feil. Se tabellen nedenfor for å forstå meldingene og hva de betyr, og deretter fikse problemet, hvis nødvendig.
  merknad:
  • Løs feilen med veiledning fra datamaskinens programvindu for skriverstatus, se Bruke Samsung Printer Status.
  • Hvis meldingen ikke vises i tabellen, start skriveren på nytt, og prøv å skrive ut jobben på nytt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med:
  • Søk etter innholdet i skjermmeldingen på støttesiden.
  • Enkelt meldinger vises kanskje ikke på skjermbildet, avhengig av alternativer eller modeller.
  • [feilnummer]: Indikerer feilnummer.
  • [skufftype]: Indikerer skuffnummer.
Feilmeldinger relatert til papirstopp
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Papirstopp. Fjern fastkjørt papir.
Originaldokumentet som ble lastet inn, har kjørt seg fast i dokumentmateren.
Fjern fastkjørt papir, se Fjerne fastkjørt originaldokument.
Fastkjørt papir i skuffen.
Det er fastkjørt papir ved papirmateren.
Fjern fastkjørt papir, se I skuff.
Fastkjørt papir i manuell mater.
Det er fastkjørt papir i den manuelle materen.
Fjern fastkjørt papir, se I manuell skuff.
Papirstopp inne i skriveren.
Det er papirstopp i skriveren.
Fjern papirstopp, se Inne i skriveren.
Papirstopp ved utmatingen.
Det er fastkjørt papir ved utmatingen.
Fjern fastkjørt papir, se Ved utmateren.
Papirstopp nederst i dupleks.
Det er fastkjørt papir ved dupleks.
Fjern fastkjørt papir, se I dupleksenheten.
Papirstopp øverst i dupleks.
Tonerrelaterte meldinger
  forsiktig:
Samsung anbefaler ikke bruk av tonerkassetter som ikke er ekte Samsung, slik som etterfylt eller bearbeidet toner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten til tonerkassetter som ikke er ekte Samsung. Service eller reparasjon som resultat av bruk av ikke-ekte Samsung-tonerkassetter, dekkes ikke under skriverens garanti.
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Installer toner.
En tonerkassett er ikke satt i.
Sett inn en tonerkassett.
Ikke kompatibel tonerkassett.
Den installerte tonerkassetten er feil kassett for skriveren.
Installer en ekte Samsung-tonerkassett laget for skriveren.
Klargjør den nye kassetten.
Lavt nivå av toner igjen i den indikerte tonerkassetten. Nær beregnet levetid for tonerkassett.
Klargjør en ny tonerkassett for bytte. Øke utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren, se Omfordele toner.
Bytt til ny vogn.
Tonerkassetten er nær beregnet levetida.
Velg Stop (Stopp) eller Continue (Fortsett) som vises på kontrollpanelet. Velger du Stop (Stopp) avslutter skriveren utskriften, og gjør ikke mer før du bytter kassetten. Velger du Continue (Fortsett), fortsetter skriveren å skrive ut, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres.
For best utskriftskvalitet bytter du tonerkassetten når denne meldingen vises. Brukes en tonerkassett videre etter denne meldingen, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten, se Bytte tonerkassetten.
Tonerkassetten er nådd beregnet levetida.
Hvis skriveren stopper, bytt ut tonerkassetten. Se Bytte ut tonerkassetten.
a. Beregnet levetid for tonerkassett betyr forventet eller beregnet levetid for tonerkassett. Dette indikerer gjennomsnittlig utskriftskapasitet, og er utviklet i samsvar med ISO/IEC 19752. Se Tilgjengelig rekvisita. Antall sider kan påvirkes av bruksmiljø, prosentandelen for bildeområde, utskriftsintervall, medier og mediestørrelse. Det kan være toner igjen i kassetten, selv når bytt kassett vises og skriveren har stoppet å skrive ut.
Meldinger relatert til bildebehandlingsenhet
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Installer bildebehandlingsenhet.
Bildebehandlingsenhet er ikke installert.
Installer en bildebehandlingsenhet.
Ugyldig bildebehandlingsenhet.
Den installerte bildebehandlingsenheten er feil for skriveren.
Installer en ekte Samsung-bildebehandlingsenhet laget for skriveren.
Klargjør ny bildebehandlingsenhet.
Bildebehandlingsenheten er nær beregnet levetid. Bytt bildebehandlingsenheten så snart som mulig.
Klargjør en ny bildebehandlingsenhet for bytte, se Bytte bildebehandlingsenhet.
Bytt bildebehandlingsenhet.
Bildebehandlingsenheten har nådd beregnet levetid.
Klargjør en ny bildebehandlingsenhet for bytte, se Bytte bildebehandlingsenhet.
Skuffrelaterte meldinger
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Utskuff full. Fjern papir.
Utskuffen er full.
Fjern papir fra utskuffen, så skriveren kan fortsette med utskriften.
Tomt for papir i [skufftype].
Det er tomt for papir i skuffen eller den manuell dokumentmateren.
Legg papir i skuffen, se Legge papir i skuffen.
Feil papir i skuffen.
Papirstørrelse som er spesifisert i skriveregenskaper, samsvarer ikke med papiret som legges i.
Legg i ønsket papirstørrelse.
Feil papir i manuell mating.
Nettverksrelaterte meldinger
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Nettverksproblem: IP-konflikt.
IP-adressen for nettverket du har angitt, brukes av noen andre.
Sjekk IP-adressen og tilbakestill den hvis nødvendig, se Avansert veiledning.
Diverse meldinger
Melding
Betydning
Anbefalte løsninger
Skannerens deksel er åpent.
Dokumentmaterdekselet er ikke ordentlig låst.
Lukk dekselet til det klikker på plass.
Feil [feilnummer]. Slå av og på.
Skriverenheten kan ikke styres.
Start strømmen på nytt, og prøv å skrive ut igjen. Kontakt HP kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Minne fullt. Fjern jobb.
Minnet er fullt.
Skrive ut eller fjern den mottatte faksjobben i Secure Receive (Sikkert mottak), se Advanced Guide (Avansert brukerveiledning).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...