solution Contentsolution Content

Samsung-laserskrivere - Slik kobler du manuelt til en nettverkstilkoblet skriver trådløst i Mac OS X

Lær hvordan du manuelt kobler til en nettverkstilkoblet skriver trådløst i Mac OS X.
merknad:
Vi anbefaler at du laster ned de nyeste skriver- og skannerdriverne for skriveren.
Hvis du ikke har installert skriverdriveren ennå, gå til Software and Driver Downloads (Programvare og Drivere – nedlasting), og angi skriverens modellnummer i søkeboksen for å laste ned skriverdriveren og Easy Printer Manager.
For å manuelt koble til en nettverkstilkoblet skriver, følg de aktuelle trinnene.
 1. Koble USB-kabelen til skriverens USB-port, og den andre enden av USB-kabelen til Mac-maskinen.
 2. Når tilkoblingen er fullført, start trådløst oppsett ved å kjøre programmet Wireless Setting (Trådløse innstillinger).
  merknad:
  Du kan laste ned EasyWirelessSetup_Mac application, eller gå til gå til Software and Driver Downloads (Programvare og Drivere – nedlasting) og angi skriverens modellnummer søkeboksen for å laste ned EasyWireless Setup.
  Figur : Eksempel på EasyWireless Setup trådløse innstillinger
  Bilde viser EasyWireless/innstillinger
 3. Klikk på Open (Åpne) for å la Wireless Setting-programmet kjøre trådløst.
  Figur : Eksempel på å åpne Wireless Setting-programmet
 4. Hovedskjermbildet for installeringen viser hovedsiden for Samsung Easy Wireless Setup. Klikk på Next (Neste) for å starte konfigureringen.
  Figur : Eksempel på hovedsiden for Samsung Easy Wireless Setup, og klikke på Next (Neste)
  Bildet viser hovedsiden for Samsung Easy Wireless Setup.
 5. Kontroller at skriveren er slått på og at USB-kabelen er tilkoblet skriveren og Mac-maskinen.
  Figur : Eksempel på påminnelse om å slå på skriveren, og deretter klikke på Next (Neste)
  Bildet viser en påminnelse om å slå på skriveren, og deretter klikke på Next (Neste)
 6. Velg metoden for trådløs konfigurasjon. For første konfigurasjon av en skriver som ikke er koblet til nettverket, velg Using a USB cable Ved hjelp av en USB-kabel). Klikk deretter på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på å velge metode for trådløs konfigurering
  Bildet viser valg av metode for trådløst oppsett for Mac-maskiner
 7. Koble skriveren til Mac-maskinen midlertidig, hvis du ikke har gjort det allerede, og klikk deretter på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på midlertidig tilkobling mellom enhetene med USB-kabel
  Bildet viser en illustrasjon av at datamaskinen og skriveren er tilkoblet med en USB-kabel
 8. Installasjonsveiviseren søker etter alle tilkoblede enheter og innhenter trådløs informasjon.
  • Hvis skriveren ikke blir funnet, vises dialogboksen A Printer Not Found (Skriver ikke funnet). Kontroller USB-tilkoblingen mellom skriveren og Mac-maskinen. Klikk deretter på Neste i dialogboksen A Printer Not Found (Skriver ikke funnet). Prøv en annen USB-kabel hvis du har en tilgjengelig.
  • Hvis skriveren fortsatt ikke blir funnet, kommer dialogboksen A Printer Not Found (Skriver ikke funnet) tilbake. Du må kontrollere at skriveren er slått på og er klar til å skrive ut. Klikk deretter på Next (Neste) i dialogboksen Printers Not Found (Skrivere ikke funnet).
  Figur : Eksempel på å kontrollere enheten
  Bildet viser tilkoblingen mellom datamaskinen og skriveren
 9. Klikk på Advanced Settings (Avanserte innstillinger) for å angi informasjonen for det trådløse nettverket.
  Figur : Eksempel på søk etter trådløst nettverk
  Bilde av søk etter trådløst nettverk
 10. Angi all nettverksinformasjonen i den angitte boksen. Klikk deretter på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på å endre innstillinger for trådløst nettverk
  Bildet viser å angi navn for trådløst nettverk
  merknad:
  WEP-nettverksnøkkelen skal være 5 eller 13 ASCII tegn eller 10 eller 26 heksadesimaltegn, WPA personlig nettverksnøkkel skal være mellom 8 og 63 alfanumeriske tegn.
  Hvis du ikke kjenner nettverksnøkkelen, ta kontakt med nettverksadministratoren.
  Figur : Eksempel på nedtonet Next (Neste)
  Bildet viser nedtonet Next (Neste)Hvis Next (Neste) er nedtonet, er ikke all nødvendig informasjon angitt. Den må angis.
 11. Skriveren prøver å koble til det valgte trådløse nettverket.
  Figur : Eksempel på å koble til trådløst nettverk
  Bildet viser fremdriftslinjen ved forsøk på trådløs tilkobling
 12. Wi-Fi Direct-informasjon vises. Hvis du ønsker at Wi-Fi Direct aktiveres, kontroller at boksen er markert. Skriv deretter ned passordet. Når valgt, klikk på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på Wi-Fi Direct-innstillinger
  Bildet viser Wi-Fi Direct-innstillinger
 13. En melding vises, som sier at tilkoblingen er fullført. Klikk på Next (Neste) for å fortsette.
  Figur : Eksempel på at konfigurasjon av trådløst nettverket er fullført
  Bildet viser at konfigurasjon av trådløst nettverket er fullført
 14. En annen melding bekrefter trådløs konfigurasjon, og bedt om å kontrollere at USB-kabelen er frakoblet. Klikk på Next (Neste) for å fortsette.
  Figur : Eksempel på at konfigurasjon av trådløst nettverk er fullført, og at USB-kabelen er frakoblet
  Bilde av at konfigurasjon av trådløst nettverk er fullført, og at USB-kabelen er frakoblet
 15. Konfigurasjonen er fullført. Gå til Print and Scan (Utskrift og skanning) i System Preferences (Systeminnstillinger) for å se skriveren.
  Figur : Eksempel på Print and Scan (Utskrift og skanning)
  Bildet viser skjermbildet Print and Scan (Utskrift og skanning)


Ytterligere muligheter for støtte