hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

En "Papirstopp ved vogn"-feil vises for HP OfficeJet 4630 og HP DeskJet Ink Advantage 4640 e-All-in-One-skriverserien

Problem

En Papirstopp ved vogn-feilmelding vises på skriverens kontrollpanel. Vognen, som blekkpatronene er plassert i, stanser skriveren. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Det kan også hende at du opplever følgende:
 • Skriveren skriver ikke ut.
 • Utskriftsjobben stopper uventet.
Viktig: Følg disse løsningene i den rekkefølgen de er vist, for å løse problemet.

Løsning 1: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at vognen kan bevege seg fritt langs hele skriveren.

Trinn 1: Kontroller vognbanen for hindringer

 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren hvis den ikke er allerede på.
 2. Finn sporene på venstre og høyre side av skriveren.
  Figur : Finn sporene på skriverens sider
  Bilde: Finn sporene på skriverens sider
 3. Skyv fingrene dine i de to sporene og løft deretter forsiktig for å åpne blekkpatrondekselet. Vognen beveger seg til blekkpatronområdet. Vent til vognen er inaktiv og er stille før du fortsetter.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
    advarsel:
  For å unngå risiko for elektrisk støt, må du trekke ut strømledningen før du flytter vognen med hånden og tilbakestiller papirmatemekanismen.
 5. Kontroller for og fjern eventuelt løst papir eller fremmedlegemer som kan hindre bevegelse av vognen.
  merknad:
  Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skriveren. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Stikk hånden inn i patrontilgangsområdet, og flytt vognen manuelt.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern løst papir eller objekter som du finner.
 8. Kontroller at vognen kan bevege seg fritt langs hele skriveren, ved å skyve vognen forsiktig til venstre og deretter til høyre.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 10. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 11. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
 12. Trykk OK for å fjerne eventuelle meldinger på skriverens kontrollpanel.

Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport

Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 1. På skriverens kontrollpanel, trykk på ned-piltasten () for å velge Verktøy og trykk deretter på OK.
 2. Trykk på pil ned () for å velge Skriv ut skriverstatusrapport, og trykk deretter på OK. Skriveren skriver ut testsiden.
  Figur : Eksempel på en skriverstatusrapport
  Bilde: Eksempel på en skriverstatusrapport
 • Hvis disse trinnene løste problemet og testsiden ble skrevet ut, kan du avslutte feilsøkingen.
 • Hvis disse trinnene ikke løste problemet, eller testsiden ikke ble skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt

Feilaktig plassering eller montering av blekkpatronene kan føre til at vognen stanser. Følg denne fremgangsmåten for å ta ut og sette inn blekkpatronene igjen.

Trinn 1: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt

 1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Finn sporene på venstre og høyre side av skriveren.
  Figur : Finn sporene på skriverens sider
  Bilde: Finn sporene på skriverens sider.
 3. Skyv fingrene dine i de to sporene og løft deretter forsiktig for å åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
 4. Løft lokket på blekkpatronsporet for å ta ut blekkpatronen, og skyv lokket forsiktig tilbake til den stopper.
 5. Trykk på patronen for å fjerne den fra sporet.
   Figur : Ta ut blekkpatronen
   Bilde: Ta ut blekkpatronen
  1. Løft lokket
  2. Skyv dekselet på igjen
  3. Trykk på blekkpatronen
    forsiktig:
  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Ikke berør kontaktene eller blekkdysene
  Bilde: Ikke berør kontaktene eller blekkdysene.
 6. Fjern eventuell beskyttelsestape som fortsatt befinner seg på dysene.
  Figur : Fjern eventuell beskyttelsestape
  Bilde: Fjern eventuell beskyttelsestape.
    forsiktig:
  Ikke forsøk å ta av den kobberfargede, elektriske stripen!
 7. Hold blekkpatronen slik at den skrår litt oppover med kontaktene på blekkpatronen vendt mot baksiden av skriveren og skyv deretter blekkpatronen inn i det tomme sporet. Lukk deretter lokket på sporet for blekkpatronen for å feste patronen på plass.
  merknad:
  Sett fargepatronen i det venstre sporet. Sett den svarte blekkpatronen i det høyre sporet.
   Figur : Sett inn blekkpatronen
   Bilde: Sett inn blekkpatronen.
  1. Sett inn blekkpatronen
  2. Lukk lokket
  3. Fargepatronen sitter til venstre, og den svarte blekkpatronen sitter til høyre
 8. Gjenta denne fremgangsmåten for å ta ut og deretter sette inn de andre blekkpatronene.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukk blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet.

Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport

Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis disse trinnene løste problemet og testsiden ble skrevet ut, kan du avslutte feilsøkingen.
 • Hvis disse trinnene ikke løste problemet, eller testsiden ikke ble skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 3: Koble skriveren direkte til en stikkontakt

Følg disse trinnene for å koble skriveren direkte til en stikkontakt, og skriv deretter ut en testside.

Trinn 1: Koble skriveren direkte til en stikkontakt

 1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
 3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
 4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Slå på skriveren.

Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport

Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis disse trinnene løste problemet og testsiden ble skrevet ut, kan du avslutte feilsøkingen.
 • Hvis disse trinnene ikke løste problemet, eller testsiden ikke ble skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 4: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...