hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Forstå statuslampene

Fargen på statuslampen indikerer skriverens status.
merknad:
  • Noen lamper er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell eller land.
  • For å løse problemet, kan du se på feilmeldingen og instruksjonene i avsnittet for feilsøking.
  • Feilen kan løses med retningslinjer fra datamaskinens Samsung skriverstatusen programvindu.
Kontakt HP kundestøtte hvis problemet vedvarer.

Statuslamper

Status
Beskrivelse
Status
Av
Skriveren er frakoblet.
Skriveren er i strømsparemodus.
Grønn
Blinker
Når bakbelysningen blinker, mottar eller skriver skriveren ut data.
Skriveren er slått på og kan brukes.
Oransje
Det har oppstått fastkjørt papir, se Fjerne fastkjørte originaldokumenter og Fjerne fastkjørt papir.
Rød
Blinker
En mindre feil har oppstått og skriveren venter på at feilen skal løses. Kontroller meldingen på skjermen. Når problemet er løst, aktiveres skriveren. For noen modeller som ikke støtter skjerm på kontrollpanelet, gjelder ikke denne funksjonen.
Lavt nivå av toner igjen i tonerkassetten. Nær beregnet levetid for tonerkassett. Klargjør bytting av en ny tonerkassett. Øke utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren, se Omfordele toner.
En tonerkassett er nær beregnet levetida. Det anbefales å bytte ut tonerkassetten, se Skifte ut tonerkassetten.
Det er tomt for papir i skuffen. Legg papir i skuffen.
Skriveren har stoppet på grunn av en alvorlig feil. Kontroller meldingen på skjermen, se Forstå skjermmeldinger.
En bildebehandlingsenhet er nær beregnet levetidb. Det anbefales å bytte ut tonerkassetten, se Skifte ut bildebehandlingsenheten.
Trådløst
Blå
Blinker
Skriveren kobler til et trådløst nettverk.
Skriveren er koblet til et trådløst nettverk, se Oppsett av trådløst nettverk.
Av
Skriveren er koblet fra et trådløst nettverk.
Strøm/Oppvarming
Blå
Skriveren er i strømsparemodus.
Av
Skriveren er i klar-modus, eller skriverens strøm er slått av.
Eco
Grønn
Eco-modus er på, se Eco-utskrift.
Av
Eco-modus er av.
a. Beregnet levetid for tonerkassett betyr forventet eller beregnet tonerkassett levetid. Dette indikerer gjennomsnittlig kapasitet for utskrifter og er utviklet i samsvar med ISO/IEC 19752. Antall sider kan påvirkes av bruksmiljø, utskriftsintervall, grafikk, medietype og mediestørrelse. Det kan være toner igjen i kassetten selv når den røde lampen lyser og skriveren har stoppet å skrive ut.
b. Når bildebehandlingsenheten har nådd slutten av levetiden, vil skriveren stoppe utskrift. I slike tilfeller, avgjør om du vil stoppe eller fortsette utskrift fra SyncThru™Web Service (Innstillinger > Skriverinnstillinger > System > Oppsett > Rekvisitahåndtering > Bildebehandlingsenhet stopp) eller Samsung Enkel utskriftsbehandling (Enhetsinnstillinger > System > Rekvisitabehandling > Bildebehandlingsenhet stopp). Hvis dette alternativet slås av og utskrift fortsetter kan det føre til skader på enhetens system.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...