hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - Legge i originaler

Bruk skannerglasset eller dobbeltskann dokumentmateren (DSDF) for å laste en original for å kopiere, skanne og sende en faks.

På skannerglasset

Kontroller at det er ikke er noen originaler i DSDF. Hvis det oppdages en original i DSDF, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.

Forbereding av originaldokumenter

 • Ikke legg i papir som er mindre enn 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 tommer) eller større enn 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 1. Åpne DSDF.
  Figur : Åpne
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
  Figur : Papirjustering
 3. Lukk DSDF.
merknad:
 • Hvis DSDF er åpen under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
 • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
 • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løft DSDF til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukk lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm (1 tomme), start kopieringen med lokket åpent.
  forsiktig:
 • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Skader kan oppstå.
 • Ikke legg hendene på skannerglasset når du lukker DSDF. DSDF kan falle ned på hendene dine og føre til skader.
 • Ikke se på lyset fra i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I den omvendte automatiske dokumentmateren (DSDF)

Forbereding av originaldokumenter

 • Ikke legg i papir som er mindre enn 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 tommer) eller større enn 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).
 • DSDF kan automatisk oppdage originaler i størrelsene A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF og Statement SEF.
 • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
  • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
  • Belagt papir
  • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
  • Krøllet eller skrukket papir
  • Krøllete eller rullet papir
  • Revet papir
 • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
 • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
 • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
 • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.
Ved hjelp av DSDF kan opptil 100 papirark (80 g/m2, 20 lb. bond) lastes for én jobb.
 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift
 2. Legg originalene i DSDF med forsiden opp. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg i med forsiden opp
 3. Juster dokumentbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner
  merknad:
  Støv på DSDF-glasset kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...