hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserskrivere - konfigurere maskinen som standardmaskin

Gjør følgende for å angi skriveren som standardskriver, avhengig av operativsystemet du kjører på datamaskinen.
1
Klikk på Windows Start-menyen.
  • For Windows 8: fra Charms (Perlene) velger du Search (Søk) > Settings (Innstillinger).
2
For Windows XP Service Pack 3/Server 2003: velg Printer and Faxes (Skrivere og telefakser).
  • For Windows Server 2008/Vista: Velg Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware and Sound (Maskinvare og lyd) > Printers (Skrivere).
  • For Windows Server 2008 R2: Velg Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware > Devices and Printers (Enheter og skrivere).
  • For Windows 7/8: Velg Control Panel (Kontrollpanel) > Devices and Printers (Enheter og skrivere).
  • For Windows 10 / Windows Server 2016: Fra oppgavelinjen, angi i Devices and Printers (Enheter og skrivere) i Search (Søk)-inndatapanelet. Trykk deretter på Enter-tasten.
    ELLER
    Fra Start ()-ikonet, velg Settings (Innstillinger) > Devices (Enheter) > Printers & Scanners (Skrivere og skannere) > Devices and Printers (Enheter og skrivere).
merknad:
Høyreklikk på Start ()-ikonet, så du kan velge Control Panel (Kontrollpanel) > Devices and Printers (Enheter og skrivere).
3
Velg skriveren.
4
Høyreklikk på skriveren og velg Set as Default Printer (Angi som standardskriver).
merknad:
For Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, hvis Set as Default Printer (Angi som standardskriver) har en ▶, kan du velge andre skriverdrivere koblet til den valgte skriveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...