hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung flerfunksjons laserskrivere - skanneproblemer

Tilstand
Anbefalt løsning
Skanneren fungerer ikke.
 • Påse at du legger originalen som skal skannes med forsiden ned mot skannerglasset, eller forsiden opp i dokumentmateren (se brukerveiledningen om å laste originaldokumenter i skriveren).
 • Det er kanskje ikke nok tilgjengelig minne til å romme dokumentet du ønsker å skanne. Prøv funksjonen Prescan (Forhåndsskanning) fra Scan Programs (Skanneprogrammer), for å se om det fungerer. Prøv å senke skanneoppløsningen.
 • Bekreft at skriverkabelen er koblet til på riktig måte.
 • Kontroller at skriverkabelen ikke er defekt. Bytte skriverkabelen med en godkjent kabel. Hvis nødvendig, kan du bytte skriverkabelen.
 • Kontroller at skanneren er riktig konfigurert. Kontroller skanneinnstillingene i programmet du ønsker å bruke, for å bekrefte at skannejobben sendes til riktig port (for eksempel USB001).
Enheten skanner veldig sakte.
 • Kontroller at skriveren skriver ut mottatt data. I så fall må du skanne dokumentet når mottatte data er skrevet ut.
 • Grafikk skannes tregere enn tekst.
 • Kommunikasjonshastigheten sakker ned i skannemodus, grunnet de store mengdene minne som kreves for å analysere og gjengi det skannede bildet. Still datamaskinen til ECP skrivermodus gjennom BIOS-innstillinger. Denne handlingen vil hjelpe til å øke hastigheten. For mer informasjon om hvordan du stiller inn BIOS, se datamaskinens brukerveiledning.
Denne meldingen vises på skjermen:
 • Enheten kan ikke konfigureres til maskinvare-modusen du ønsker.
 • Porten brukes av et annet program.
 • Porten er deaktivert.
 • Skanneren er opptatt med å motta eller skrive ut data. Prøv igjen når den gjeldende utskriftsjobben er fullført.
 • Ugyldig referanse.
 • Skanning mislyktes.
 • Det kan være at en kopi- eller utskriftjobb som pågår. Prøv på nytt når jobben er fullført.
 • Den valgte porten er allerede i bruk. Start datamaskinen på nytt og prøv igjen.
 • Skriverkabelen kan være tilkoblet feil, eller strømmen kan være av.
 • Skannerdriveren er ikke installert, eller så er ikke driftsmiljøet konfigurert riktig.
 • Kontroller at skriveren er tilkoblet og at skriveren er On (På). Start deretter datamaskinen på nytt.
 • USB-kabelen kan være tilkoblet feil, eller strømmen kan være av.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...