hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - problemer med utskriftskvalitet

Hvis innsiden av skriveren er skitten, eller papir er lagt i på feil måte, kan det føre til redusert utskriftskvalitet.
Se tabellen nedenfor, for å fjerne problemet som er beskrevet.
Tilstand
Anbefalte løsninger
Lys eller falmet utskrift
 • Hvis det vises vertikale hvite streker eller falmede området på siden, er tonerforsyningen lav. Installere en ny tonerkassett (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Papiret tilfredsstiller kanskje ikke papirkravene – det kan være for fuktig eller grovt.
 • Hvis hele siden er lys, kan oppløsningen være stilt for lavt eller toneren er i sparemodus. Juster oppløsningen for utskrift, og slå sparemodus for toner Off (Av). Se skriverdriverens hjelpeskjermbilde.
 • En kombinasjon av problemer med falming og blekkflekker kan indikere at tonerkassetten må rengjøres. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
 • Overflaten av LSU-delen, inne i skriveren, kan være skitten. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ta kontakt med en servicerepresentant.
Den øverste halvdelen av arket er skrevet ut lysere enn resten av siden
Toneren fester seg kanskje ikke helt til denne typen papir.
 • Endre utskriftsalternativet og prøv igjen. Gå til Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger), klikk på fanen Paper (Papir) , og angi deretter papirtypen til Recycled (Resirkulert) (se "Åpne utskriftsinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok).
Tonerprikker
 • Papiret tilfredsstiller kanskje ikke kravene – det kan være for fuktig eller grovt.
 • Overføringsvalsen kan være skitten. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
 • Papirbanen trenger kanskje rengjøring (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ta kontakt med en servicerepresentant.
Tomme sider
Hvis det oppstår tilfeldige falmede områder, for det meste runde, på siden:
 • Et enkelt papirark kan være defekt. Prøv å skrive ut jobben på nytt.
 • Papiret har ujevnt fuktighetsinnhold eller fuktige flekker på overflaten. Prøv et annet merke papir.
 • Papiret er dårlig. Produksjonsprosesser kan føre til at noen deler av arket avviser toner. Prøv en annen type eller merke papir.
 • Endre utskriftsalternativet og prøv igjen. Gå til Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger), klikk på fanen Paper (Papir) , og angi deretter type til Thick (Tykt) eller Thicker (Tykkere) (se "Åpne skriverinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ta kontakt med en servicerepresentant.
Hvite flekker
Hvis hvite flekker vises på siden:
 • Papiret er for grovt og mye skitt fra papiret faller på komponenter inne i skriveren, slik at overføringsvalsen kan være skitten. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
 • Papirbanen må kanskje rengjøres. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ta kontakt med en servicerepresentant.
Loddrette striper
Hvis svarte vertikale streker vises på siden:
 • Overflaten (trommeldelen) av bildebehandlingsenheten, inne i skriveren, har trolig riper. Fjern bildebehandlingsenheten og installer en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis hvite vertikale streker vises på siden:
 • Overflaten av LSU-delen, inne i skriveren, kan være skitten. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis vertikale streker vises på siden:
 • Overflaten av skannerglasset, og det hvite arket, kan være skittent (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ta kontakt med en servicerepresentant.
Svart eller farget bakgrunn
Hvis mengden bakgrunnsskygge blir uakseptabel:
 • Bytt til et lettere papir.
 • Kontroller miljøforholdene: svært tørre forhold eller høy luftfuktighet (over 80 % relativ luftfuktighet), kan øke mengden av bakgrunnsskygge.
 • Ta ut den gamle tonerkassetten og installer en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Distribuer toneren grundig på nytt (se "Redistribuering av toner" i skriverens brukerhåndbok).
 • Bytt bildeoverføringsbeltet hvis det har nådd slutten av levetiden. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Tonerflekker
 • Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
 • Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
 • Ta ut tonerkassetten og installer en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, bør du fjerne bildebehandlingsenheten og installere en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Bytt bildeoverføringsbeltet hvis det har nådd slutten av levetiden. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Loddrette gjentakende feil
Hvis merker vises gjentatte ganger på den utskrevne siden ved jevne mellomrom:
 • Deler inne i skriveren kan ha toner seg. Hvis feilen oppstår på baksiden av siden, vil problemet sannsynligvis løse seg selv etter at du har skrevet ut noen flere sider.
 • Hvis problemet vedvarer, kan tonerkassetten være skadet. Ta ut tonerkassetten og installer en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, kan bildebehandlingsenheten være skadet. Hvis et gjentakende merke oppstår på siden, kan du kjøre et rengjøringsark gjennom flere ganger for å rengjøre bildebehandlingsenheten. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok). Hvis du fremdeles har samme problem, bør du fjerne bildebehandlingsenheten og installere en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, kan sammenstillingsenheten være skadet. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Bakgrunnspredning
Bakgrunnspredning kommer av at biter av toner blir tilfeldig distribuert på den utskrevne siden.
 • Papir kan være for fuktig. Prøv å bytte til en annen pakke papir. Papirpakker må ikke åpnes før nødvendig, for å unngå at de absorberer for mye fuktighet.
 • Hvis bakgrunnspredning oppstår på en konvolutt, kan du endre utskriftsoppsettet for å unngå utskrift over områder som har overlappende sømmer på baksiden. Utskrift på sømmer kan forårsake problemer.
  Eller velg Thick (Tykt) fra vinduet Printing Preferences (Skriverinnstillinger) (se "Åpne skriverinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis bakgrunnspredning dekker hele overflaten av en utskrevet side, kan du justere utskriftsoppløsningen gjennom programvaren din eller i Printing Preferences (Skriverinnstillinger) (se "Åpne skriverinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok). Kontrollere at riktig papirtype er valgt For eksempel: Hvis Thicker Paper (Tykkere papir) er valgt, men du faktisk bruker Plain Paper (Vanlig papir), kan det oppstå en overbelastning som forårsaker dette utskriftskvalitetproblemet.
 • Hvis du bruker en ny tonerkassett, bør du distribuere toneren på nytt først (se "Redistribuere toner" i skriverens brukerhåndbok).
Tonerpartikler vises rundt fete tegn eller bilder
Toneren fester seg kanskje ikke helt til denne typen papir.
 • Endre utskriftsalternativet og prøv igjen. Gå til Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger), klikk på fanen Paper (Papir) , og angi deretter papirtypen til Recycled (Resirkulert) (se "Åpne utskriftsinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok).
 • Kontrollere at riktig papirtype er valgt For eksempel: Hvis Thicker Paper (Tykkere papir) er valgt, men du faktisk bruker Plain Paper (Vanlig papir), kan det oppstå en overbelastning som forårsaker dette utskriftskvalitetproblemet.
Misformede tegn
 • Hvis tegn er misformede og produserer hule bilder, kan det være at papiret som brukes er for glatt. Prøv andre typer papir
Sideforskyvning
 • Kontroller at papiret er lastet i riktig.
 • Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
 • Kontroller at skinnene ikke er for stramme eller løse mot papirbunken.
Krølle eller bølge
 • Kontroller at papiret er lastet i riktig.
 • Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høy temperatur og luftfuktighet kan føre til at papiret krøller seg.
 • Snu papirbunken i papirskuffen. Prøv også å dreie papiret 180 grader i skuffen.
Bretter eller folder
 • Kontroller at papiret er lastet i riktig.
 • Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
 • Snu papirbunken i papirskuffen. Prøv også å dreie papiret 180 grader i skuffen.
Baksiden av utskriftene er skitten
 • Sjekk for tonerlekkasje. Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
Helt fargede eller svarte sider
 • Toneren er kanskje ikke riktig installert. Fjern kassetten og setter den tilbake.
 • Tonerkassetten kan være ødelagt. Ta ut tonerkassetten og installer en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, er kanskje bildebehandlingsenheten ikke riktig installert. Fjern bildebehandlingsenheten og sett den tilbake.
 • Hvis problemet vedvarer, kan bildebehandlingsenheten være defekt. Fjern bildebehandlingsenheten og installer en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Skriveren kan trenge reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Løs toner
 • Kontroller papirtype, -tykkelse og -kvalitet.
 • Rengjør innsiden av skriveren (se "Rengjøre skriveren" i skriverens brukerhåndbok).
 • Ta ut tonerkassetten og installer så en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, bør du fjerne bildebehandlingsenheten og så installere en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, kan skriveren trenge reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Hull i tegn
Hull i tegn er hvite områder i deler av tegn som skal være helt svarte:
 • Du skriver kanskje ut på feil side av papiret. Ta ut papiret og snu det.
 • Papiret tilfredsstiller kanskje ikke papirkravene.
Vannrette stripes
Ved horisontalt justerte svarte striper eller flekker:
 • Toneren er kanskje installert feil. Fjern kassetten og setter den tilbake.
 • Tonerkassetten kan være ødelagt. Ta ut tonerkassetten og installer en ny (se "Bytte tonerkassetten" i skriverens brukerhåndbok).
 • Hvis problemet vedvarer, er kanskje bildebehandlingsenheten installert feil. Fjern bildebehandlingsenheten og sett den tilbake.
 • Hvis problemet vedvarer, kan bildebehandlingsenheten være defekt. Fjern bildebehandlingsenheten og installer en ny (se "Skifte bildebehandlingsenheten" i skriverens brukerhåndbok).
Hvis disse trinnene ikke løser problemet, kan skriveren trenge reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.
Krøll
Hvis det utskrevne papiret er krøllet, eller hvis papiret ikke mates inn i skriveren:
 • Snu papirbunken i papirskuffen. Prøv også å dreie papiret 180 grader i skuffen.
 • Endre skriverens papiralternativ og prøv igjen. Gå til Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger), klikk på fanen Paper (Papir), og angi deretter papirtypen til Thin (Tynt) (se "Åpne utskriftsinnstillinger" i skriverens brukerhåndbok).
 • Et ukjent bilde vises gjentatte ganger på noen få ark
 • Løs toner
 • Lys utskrift eller kontaminering oppstår
Skriveren brukes sannsynligvis ved en høyde på 1000 meter (3,281 fot) over havet eller høyere.
Høyden kan påvirke utskriftskvaliteten, for eksempel løs toner eller lyse bilder. Endre høydeinnstillingen for skriveren din (se "Høydejustering" i skriverens brukerhåndbok).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...