hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung laserskrivere - Easy Eco-driver

merknad:
 • Easy Eco-driveren er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av skrivermodell eller de valgfrie produktene som er installert. (Se under programvare i skriverens brukerhåndbok for å se hvilke programvarealternativer som er tilgjengelige.)
 • Easy Eco-driveren er bare tilgjengelig for brukere av Windows OS.
Bruk Easy Eco-driveren for å benytte deg av økonomifunksjoner for å spare papir og toner, før du begynner å skrive ut.
Med Easy Eco-driveren kan du utføre enkel redigering, slik som å fjerne bilder og tekst, endre skrifttype og mer.
Hvis du vil starte Easy Eco-driveren hver gang du skriver ut, går du til Printer Properties (Skriveregenskaper) > fanen Basic (Grunnleggende) > og markerer avmerkingsboksen for Start Easy Eco Driver before printing job (Start Easy Eco-driveren før utskriftsjobb).

Bruke Easy Eco-driveren

 1. Åpne et dokument du vil skrive ut.
 2. Åpne vinduet utskriftspreferanser.
 3. Fra fanen Favorites (Favoritter), velger duEco Printing Preview (Forhåndsvisning av økonomisk utskrift).
 4. Klikk på OK > Skriv ut.
  Et forhåndsvisningsvindu vises.
 5. Velg alternativene du vil bruke på dokumentet.
  En forhåndsvisning av de brukte dokumentalternativene vises.
 6. Klikk på Skriv ut.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...