hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-multifunksjonslaserskrivere  -  Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus

Dette dokumentet viser hvordan du mottar fakser ved hjelp av DRPD-modus.
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere skriveren til å motta fakser ved hjelp av DRPD-modus.
 1. Slå på skriveren.
 2. Trykk på Fax-knappen (Faks) på kontrollpanelet.
 3. Trykk på Menu-knappen (Meny) på kontrollpanelet.
 4. Bruk venstre og høyre pilknapp til å velge Fax Setup (Fakskonfigurasjon), og trykk deretter på OK.
 5. Bruk venstre og høyre pilknapp til å velge Receiving (Mottak), og trykk deretter på OK.
 6. Naviger til DRPD-modus, og trykk deretter på Waiting Ring (Venter ringemønster).
 7. Ring faksnummeret ditt fra et annet telefonnummer.
  merknad:
  Ikke svar når skriveren begynner å ringe. Det må ringes flere ganger for at skriveren skal lære mønsteret.
 8. Når det er fullført, vises Completed DRPD Setup (DRPD-oppsett fullført) på kontrollpanelet.
  merknad:
  Error DRPD ring (Feil ved DRPD-oppringing) vises hvis DRPD-konfigurasjonen mislykkes. Hvis dette skjer, slår du skriveren av og deretter på igjen. Gjenta trinnene ovenfor for å konfigurere DRPD-modus.
 9. Trykk på Stopp/Fjern-knappen for å avslutte, eller trykk på OK når DRPD vises for å gå gjennom konfigurasjonen igjen.
  merknad:
  DRPD må konfigureres igjen hvis skriveren tildeles et nytt faksnummeret eller en annen telefonlinje kobles til.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...