hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - Feilmeldingen Door Open (Dekselet er åpent)

  forsiktig:
Slå av skriveren, og koble den fra strømuttaket før du utfører vedlikehold som krever at du åpner skriveren.
Feilmeldingen Door Open (Dekselet er åpent) vises på skriveren når front- eller bakdekselet på skriveren ikke er ordentlig lukket.
merknad:
Ikke alle skrivermodeller har et bakdeksel.
Gjør følgende for å prøve å løse feilmeldingen Door Open (Dekselet er åpent):
  1. Åpne frontdekselet, og lukk det godt.
    Figur : Skrivermodeller med frontdeksler: Åpne og lukk dekselet godt
    Figur : Skrivermodeller med frontdeksler: Åpne og lukk dekselet godt
  2. Åpne bakdekselet, og lukk det godt.
    Figur : Skrivermodeller med bakdeksler: Åpne og lukk dekselet godt
    Figur : Skrivermodeller med bakdeksler: Åpne og lukk dekselet godt
Hvis feilmeldingen Door Open (Dekselet er åpent) vedvarer etter at du har kontrollert alle deksler, trenger skriveren vedlikehold. Gå til https://support.hp.com for å få hjelp med skrivervedlikehold.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...