hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - Slik installerer du en skriverdriver via en USB-tilkobling i Windows

Installasjonsprogrammet for Samsung-skriveren er et nettbasert installasjonsprogram som vil laste ned og installere skriverdrivere og programvare som kreves for Samsung-skrivere.
Hvis du ikke har installert skriverdriveren ennå, går du til Programvare- og drivernedlastinger. og angir modellnummeret skriveren i søkeboksen for å laste ned den nyeste driveren.
Følg denne fremgangsmåten for å installere skriverdriveren via USB.
 1. Hvis du ikke har installert skriverdriveren ennå, går du til Programvare- og drivernedlastinger. og angir modellnummeret skriveren i søkeboksen for å laste ned den nyeste driveren.
 2. Merk av for boksen ved siden av Jeg har sett gjennom og godtar installasjonsavtalen, og klikk deretter på Neste.
  Figur : Eksempel på å godta installasjonsavtalen
  Bilde som viser hvor du kan velge å godta installasjonsavtalen
 3. Velg USB connection (USB-tilkobling), og klikk deretter på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på å velge USB-tilkoblingstypen
  Bilde som viser valg av USB-tilkobling
 4. Installasjonsprogrammet søker etter alle skrivere som er tilkoblet via USB.
  merknad:
  Hvis du får feilmeldingen No Printer Found (Fant ingen skriver), kan du prøve disse trinnene og deretter klikke på Search (Søk) igjen:
  • Kontroller at USB-kabelen er satt helt inn i på baksiden av skriveren og deretter koblet til en fungerende USB-port på datamaskinen.
  • Prøv en annen USB-kabel, og kontroller at kabelen er kortere enn 6 fot (ca. 1,8 meter).
  • Kontroller at skriveren er slått på.
 5. Velg komponentene som skal oppdateres, og klikk deretter på Next (Neste).
  Figur : Eksempel på å velge komponenter som skal installeres
  Bilde som viser valg av programvaren som skal installeres
 6. En fremdriftslinje viser komponentene som blir installert. Klikk på Next (Neste) når linjen er helt fylt.
  Figur : Eksempel på fremdriftslinjen for installasjon av programvarekomponenter
  Bilde som viser fremdriftslinjen for installasjon av programvarekomponenter
 7. Konfigurasjonen er fullført. Velg Print a test page (Skriv ut en testside) for å kontrollere at tilkoblingen er vellykket, og klikk deretter på Finish (Ferdig) for å lukke veiviseren.
  Figur : Eksempel på fullført konfigurasjon
  Bilde som utskrift av en testside for å teste tilkoblingen
  merknad:
  Hvis det er merket av for Start Easy Eco Driver before printing job (Start Easy Eco-driveren før du skriver ut jobben), vil Easy Eco-driverprogramvaren før hver utskriftsjobb vise en forhåndsvisning av hva du skriver ut, og gi deg muligheten til å justere toner-/papiralternativer.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...