hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - En trådløs skriver kan ikke koble til et nettverk eller skriverens IP-adresse endres ofte på en Windows- eller Mac-maskin

Hvis en skriver ikke kan koble til hjemmenettverket eller IP-adressen til skriveren endres ofte, kan du se om en av de følgende løsningene løser problemet.
 • Kontroller tilkoblingen til skriveren, ruteren og datamaskinen.
  1. Kontroller at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen.
  2. Kontroller at den trådløse ruteren slått på og koblet til Internett.
   • Plasser ruteren nærmere skriveren slik at det er nettverkstilkobling (trådløst signal) mellom ruteren og skriveren.
    merknad:
    Samsung-skrivere støtter bare en trådløs ruter som har et nettverksfrekvenssignal på 2,4 GHz.
   • Kontroller om skriveren er koblet til den trådløse ruteren.
    1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
     Du finner skriverens IP-adresse (format ##.##.##.##) ved å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.
     Du finner instruksjoner for å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport ved å se skriverens brukerveiledning.
     Figur : IP-adressen til skriveren i en nettleser
     Figur : Nettverkskonfigurasjonssiden for ulike skrivermodeller
    2. Hvis skriveren viser nettsiden SyncThru Web Service, er skriveren koblet til nettverket.
     Du finner instruksjoner ved å se delen om konfigurasjon av kablet eller trådløst nettverk i skriverens brukerveiledning.
     Figur : SyncThru Web Service
  3. Kontroller om datamaskinen eller mobilenheter har tilgang til nettverket og har Internett-tilgang.
  4. Kontroller om du mottar et Wi-Fi-signal med en annen Wi-Fi-enhet på samme sted som skriveren din når du er koblet til det trådløse nettverket.
   Du tester Wi-Fi-signalet ved å koble en smarttelefon eller et nettbrett til det trådløse nettverket på samme sted som skriveren og teste Wi-Fi-signalet. Hvis Wi-Fi-signalet ikke er godt, har heller ikke skriveren din noen god forbindelse.
  5. Slå av eventuelle Wi-Fi-enheter som er koblet til det trådløse nettverket midlertidig.
   En IP-adresse på 169.254.xxx.xxx indikerer at ruteren ikke kan tilordne en gyldig IP-adresse til skriveren siden for mange enheter er koblet til ruteren samtidig.
   Hvis du ikke kan koble til nettverket, kan du se brukerveiledningen for den trådløse ruteren før du fortsetter til neste trinn.
  6. Slå skriveren av og deretter på igjen.
  7. Start ruteren på nytt.
  8. Kontrollere om skriveren er koblet til den trådløse ruteren (eller en kablet tilkobling til nettverket).
 • Tilordne en statisk IP-adresse.
  Hvis en skriver er tildelt en IP-adresse ved hjelp av DHCP-metoden for å koble til en ruter, kan du tilordne en statisk IP-adresse til skriveren.
  • En IP-adresse som er tilordnet ved hjelp av DHCP-metoden, kan føre til at skriveren kobler seg fra ruteren når den slås av og deretter på igjen. Det kan også gjøre at ruteren endrer IP-adressen til skriveren med jevne mellomrom.
   Du finner instruksjoner for å tilordne en statisk IP-adresse ved å se Veiledning for feilsøking og gå til Slik tilordner du en statisk IP-adresse til skriveren i Nettverk-delen.
   Du kan konfigurere en IP-adresse manuelt ved hjelp av SetIP-verktøyet.
  • Du finner informasjon om å bruke Set IP-verktøyet ved å se Veiledning for feilsøking og gå til Slik endrer du IP-informasjonen til en skriver ved hjelp av Samsung Set IP i Windows i Nettverk-delen.
   merknad:
   Problemer med nettverkstilkoblingen oppstår når en skriver er tildelt en IP-adresse på 169.254.xxx.xxx i stedet for en IP-adresse på 192.168.xxx.xxx.
   En IP-adresse på 169.254.xxx.xxx indikerer at en skriver ikke er koblet til et nettverk, at den har mistet tilkoblingen til nettverket, eller at nettverket ikke har noen DHCP-server. Hvis denne IP-adressen ble tilknyttet skriveren manuelt, er det kanskje ikke et problem med skriveren. Dette er ikke et problem med skriveren, men et symptom.
   De fleste nye skrivere viser en IP-adresse på 192.0.0.192 før den er koblet til nettverket.
Hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd alle løsningene, tar du kontakt med Internett-leverandøren (ISP) for å få hjelp med ruteren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...