hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - Problem med papir og fastkjørt papir

Når en skriver med en LCD- eller berøringsskjerm har fastkjørt papir, vises en feilkode. Dette betyr at første trinn av feilsøkingen av fastkjørt papir er å fastslå hvilken feilkode for fastkjørt papir skriveren viser. Dette sier hvor i skriveren papiret har kjørt seg fast. Se listen over feilkoder på slutten av dette dokumentet.
merknad:
Feil papirvekt eller papirtype er den vanligste årsaken til fastkjørt papir. Når du fjerner fastkjørt papir og det umiddelbare problemet er løst, må du kontrollere at papirtypen er riktig for å unngå at papiret kjører seg fast igjen. Kontroller det følgende:
 • At utskriftsmediet (papirtypen) som brukes, oppfyller skriverens spesifikasjoner for utskriftsmedier. Disse spesifikasjonen for utskriftsmedier finner du i brukerhåndboken. Hvis du vil finne ut hvilke papirtyper skriveren støtter, kan du søke i brukerhåndboken etter spesifikasjoner for utskriftsmedier. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du søker i brukerhåndboken, kan du se Slik finner du ut hvilke papirtyper skriveren din støtter.
 • Papirtypen er angitt riktig på skriveren.
merknad:
Hvis informasjonen i følgende liste ikke løser papirstoppen eller skriveren rapporterer om fastkjørt papir når det ikke er papir i den, er det andre årsaker som for eksempel skadde sensorer eller problemer med logikkortet. I så fall kan du gå til support.hp.com for ytterligere støtte.
Emneliste:
 • Fastkjørt papir i skuffen (Papirstopp 0)
 • Fastkjørt papir i skuffen (Papirstopp 1)
 • Fastkjørt papir i skuffen (Papirstopp 2)
 • Dokumentstopp eller fastkjørt papir
 • Fastkjørt papir ved tosidig utskrift
 • En side er for stor
 • Tomt for papir
 • Feil papir i skuffen
 • Papiret mitt har smeltet inne i skriveren
 • "M2-1317” – Papirfeil
 • Tomt for papir i den manuelle materen eller flerfunksjonsmateren
 • Papiret mates feil
 • Papiret mates ikke ordentlig
 • Sensor for full utskuff
 • Papirvekt forklart
Hvis skriveren fortsatt viser feilen etter at du har fullført de foregående trinnene, kan du gå til support.hp.com for å få hjelp.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...