hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - Legge papir i skuff 2 og 550-arks skuffene

Legge papir i skuff 2 og 550-arks skuffene
Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 2 og i de valgfrie 550-arks skuffene. Disse skuffene kan ta opptil 550 ark med papir på 75 g/m2.
  merknad:
Du legger papir i 550-arks skuffene på samme måte som i skuff 2. Bare skuff 2 vises her.
  forsiktig:
Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen.
 1. Åpne skuffen.
    merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirbreddeskinnene før du legger i papir, ved å klemme på de blå justeringslåsene og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster papirbreddeskinnen
 3. Juster papirlengdeskinnen ved å klemme på justeringslåsen og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster papirlengdeskinnene
 4. Legg papir i skuffen. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunken lett, men ikke bøyer den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir retning på papiret, kan du se Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene.
    merknad:
  Ikke juster papirskinnene tett inntil papirbunken. Juster dem til hakkene eller markeringene i skuffen.
    merknad:
  Juster papirskinnene til riktig størrelse og ikke legg for mye papir i skuffen for å hindre fastkjørt papir. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
  Figur : Legg i papir
 5. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 6. Konfigurasjonsmeldingen for skuffene vises på skriverens kontrollpanel.
 7. Velg OK-knappen for å godta størrelsen og typen som er registrert, eller velg Endre-knappen for å velge en annen papirstørrelse eller -type.
  For papir med egendefinert størrelse angir du X- og Y-målene for papiret når meldingen vises på skriverens kontrollpanel.
  Figur : X- og Y-mål
 8. Velg riktig størrelse og type, og trykk deretter på knappen OK.
Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene
Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Slik legger du i papir
Brevhode eller forhåndstrykt
Stående
Ensidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, dobbelt japansk postkort, rotert (dobbelt postkort (JIS))
Forsiden opp
Øverste del av arket til venstre i skuffen
Liggende
Ensidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, dobbelt japansk postkort, rotert (dobbelt postkort (JIS))
Forsiden opp
Øverste del av arket mot baksiden av skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Forsiden ned
Øverste del av arket mot baksiden av skuffen
Hullark
Stående eller liggende
1-sidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, dobbelt japansk postkort, rotert (dobbelt postkort (JIS))
Hull mot baksiden av skuffen
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Hull mot baksiden av skuffen
Bruk alternativ brevhodemodus
Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.
Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Kopier/skriv ut eller Skriv ut
  • Administrer skuffer
  • Alternativ brevhodemodus
 3. Velg for å aktivere alternativt brevhodemodus.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...