hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - Installere skriverstativtilbehør

Installere skriverstativtilbehør
Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer det valgfrie skriverstativet til HP LaserJet Enterprise M607, M608 og M609-skriverne.
 1. Ta skriverstativet ut av esken, og fjern emballasjen. Bekreft at innholdet samsvarer med denne illustrasjonen:
    merknad:
  HP anbefaler at emballasjen resirkuleres når det er mulig.
  Figur : Innhold i esken
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå AV skriveren.
  Figur : Slå av skriveren
 3. Koble fra strømkabelen og USB- eller nettverkskabelen.
  Figur : Koble fra ledningene
 4. Plasser skriverstativet på gulvet der skriveren skal stå og sett så på låsene på hjulene å hindre at stativet ruller.
  Figur : Lås hjulene
 5. Plasser papirmatertilbehørskuffen(e) på skriverstativet og sett så skriveren oppå tilbehørskuffen(e). Bruk justeringspinnene for å posisjonere skuffene og skriveren. Lukk sperren på høyre side av hver tilbehørskuff for å låse den.
    merknad:
  HP anbefaler at to personer flytter skriveren for å plassere den på tilbehørskuffen(e).
  Figur : Plasser tilbehørskuffene og skriveren på stativet
 6. Skru på stabiliseringsføttene nederst på skriverstativet til de hviler på gulvet og støtter skriveren.
    merknad:
  Stabiliseringsføttene bør legge nok trykk på gulvet til å hindre at skriveren ruller.
  Figur : Skru på stabiliseringsføttene for å støtte skriveren
    forsiktig:
  Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen.
  Ikke bruk papirstativet som trappetrinn.
  Hold hendene unna papirskuffene når de lukkes.
  Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.
 7. Koble til igjen strømkabelen og USB- eller nettverkskabelen.
  Figur : Koble til kablene igjen
 8. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
  Figur : Slå på skriveren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...