hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP DeskJet 2600-skrivere - E4-feilkode vises (papirstopp)

Dette dokumentet gjelder for HP DeskJet 2620, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2652, 2655, DeskJet Ink Advantage 2675, 2676, 2677 og 2678 All-in-One-skrivere.
Under en utskriftsjobb stopper skriveren mating av papir, en E4-feilmelding vises og Fortsett-lampen blinker. Dette indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.
merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.
"E4" vises og Fortsett-lampen blinker

Videooversikt

Trinn 1: Se etter fastkjørt papir

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
Du trenger en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
  forsiktig:
Fjern alt papir eller fremmedlegemer fra innskuffen før du fjerner papir eller fremmedlegemer fra andre områder i skriveren. Det kan oppstå skade på skriveren hvis papirskuffen ikke fjernes først.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt

Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
 1. Slå på skriveren.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren.
  Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 5. Koble strømledningen fra strømkilden eller stikkontakten.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatings mekanismen uten risiko for elektriske støt.
 6. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 7. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 8. Fjern løst papir eller hindringer du finner.
 9. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og deretter til høyre side.
 10. Lukk blekkpatrondekselet.
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
 11. Koble strømledningen til strømkilden eller stikkontakten igjen.
 12. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 3: Bruk et automatisert verktøy for å rengjøre papirvalsene

Rengjør skriverens papirvalser med et automatisk verktøy.
 1. Slå på skriveren.
 2. Fjern alt papir fra innskuffen.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen, trykk på Avbryt-knappen tre ganger, trykk på Start kopiering i farger-knappen syv ganger, og slipp deretter av/på-knappen.
  Skriveren lager litt lyd i ca. ett minutt. Vent til skriveren slutter å lage lyd før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Bruk automatiserte verktøy for å rengjøre blekkflekker

Rengjøring av blekkflekker kan bidra til å fjerne papirstopp og optimalisere utskriftskvaliteten.
 1. Slå på skriveren.
 2. Legg papir i innskuffen.
 3. Trykk på og hold inne av/på-knappen, trykk på Avbryt-knappen tre ganger, trykk på Start kopiering i farger-knappen åtte ganger, og slipp deretter av/på-knappen.
  Skriveren mater ut én side sakte. Skriveren kan lage litt lyd i ca. ett minutt. Vent til siden er skrevet ut før du fjerner den.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Rengjør papirrullene inne i skriveren manuelt

Støv, papirfibre og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen og alle andre kabler.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatingsmekanismen uten risiko for elektriske støt.
 2. Løft innskuffen.
   Løfte innskuffen
 3. Løft og fjern dekselet på innskuffen.
 4. Se ned gjennom den åpne innskuffen til du finner de grå papirmatevalsene. Det kan hende at du trenger en lommelykt for å lyse opp området.
  Papirmatevalser
 5. Fukt en lang bomullspinne med flaskevann eller destillert vann, og klem overflødig vann ut av kluten.
 6. Press bomullspinnen mot valsene, og drei dem deretter oppover med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.
 7. Senk innskuffedekselet.
 8. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).
 9. Koble til strømledningen igjen og andre kabler, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 6: Tilbakestill skriveren

Noen ganger vises det en melding om papirstopp, selv om det ikke er fastkjørt papir i skriveren (falsk papirstopp). Tilbakestill skriveren, for å prøve å fjerne feilen med falsk papirstopp, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
  merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
 9. Vent til skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 7: Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...