hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet 8702, 8710-skrivere - "Papirstopp ved vogn"-feil

Dette dokumentet gjelder for HP OfficeJet 8702, og OfficeJet Pro 8710, 8715, 8718 og 8719 All-in-One-skrivere.
Vognen, som holder blekkpatronene, kjører seg fast i skriveren, og en feilmelding for Papirstopp ved vogn vises på kontrollpanelet. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Trinn 1: Fjern fastkjørt papir fra skriveren
Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
  merknad:
Du trenger kanskje en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.
Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt
Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
  merknad:
Du trenger kanskje en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren og trekk for å åpne blekkpatrondekselet.
  Vognen beveger seg til tilgangsområdet for blekkpatron.
   Figur : Åpne blekkpatrondekselet
   Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
  1. Plasseringen av sporet til blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 5. Koble strømledningen fra strømkilden eller stikkontakten.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatings mekanismen uten risiko for elektriske støt.
 6. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 7. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 8. Fjern løst papir eller hindringer som du finner.
 9. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og skyv den deretter til høyre side.
 10. Lukk blekkpatrondekselet.
 11. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 12. Koble strømledningen til strømkilden eller stikkontakten igjen.
 13. Slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 3: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn igjen
Feilaktig plassering eller montering av blekkpatronene kan føre til at skriveren varsler om papirstopp ved vognen. For å kontrollere at blekkpatronene er riktig installert, fjern og sett inn igjen blekkpatronene, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå på skriveren.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren, og trekk fremover for å åpne blekkpatrondekselet.
  Vognen flytter seg til venstre side av skriveren.
   Figur : Åpne blekkpatrondekselet
   Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
  1. Plasseringen av sporet til blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Sørg for at bokstaven på blekkpatronen tilsvarer bokstaven på vognsporet.
  Figur : Riktig installerte blekkpatroner
  Bilde: Riktig installerte blekkpatroner.
 5. Skyv inn på forsiden av blekkpatronen for å løsne den, og trekk den mot deg for å fjerne den fra sporet.
  Figur : Fjerne blekkpatronen fra sporet
  Bilde: Fjern blekkpatronen fra sporet.
 6. Sett forsiktig blekkpatronen tilbake i sporet, og trykk den deretter forsiktig fremover til den klikker på plass.
    forsiktig:
  Ikke løft sperrehåndtaket på vognen når du skal sette inn blekkpatronene.
  Figur : Sett blekkpatronen inn i sporet
  Bilde: Sett blekkpatronen i det fargekodede sporet.
 7. Gjenta disse trinnene for den andre blekkpatronene.
 8. Lukk blekkpatrondekselet.
  Figur : Lukke blekkpatrondekselet
  Bilde: Lukk blekkpatrondekselet
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 4: Fjern skrivehodet og inspiser deretter vognbanen
Fjern skrivehodet, og kontroller deretter vognrommet der skrivehodet er plassert.
  merknad:
Du trenger kanskje en lommelykt for å fullføre noen av disse trinnene.
Figur : Lommelykt
Bilde: Lommelykt
 1. Slå på skriveren.
 2. Plasser fingrene i sporet på venstre side av skriveren, og trekk fremover for å åpne blekkpatrondekselet.
  Vognen flytter seg til venstre side av skriveren.
   Figur : Åpne blekkpatrondekselet
   Bilde: Åpne blekkpatrondekselet
  1. Plasseringen av sporet til blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Løft sperrehåndtaket på vognen.
  Figur : Løft sperrehåndtaket på vognen
  Bilde: Løft sperrehåndtaket på vognen
 5. Hold i sidene av skrivehodet og løft skrivehodet, trekk det deretter mot deg for å fjerne det.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
    merknad:
  Ikke ta blekkpatronene ut av skriverhodet. Det er trygt å ta ut skriverhodet fra vognen sammen med alle blekkpatronene.
  Figur : Fjern skriverhodet
  Bilde: Fjern skriverhodet
   Figur : Dyser og elektriske kontakter
   Bilde: Dyser og elektriske kontakter
  1. Dyser
  2. Elektriske kontakter
 6. Legg skriverhodet (med blekkpatronene satt inn) opp ned på et rent papirark.
    forsiktig:
  Ikke la skriverhodet ligge utenfor skriveren over lengre tid. Det kan føre til skade på skriverhodet eller skriveren.
  Figur : Skriverhodet opp ned på et rent papirark
  Bilde: Skriverhodet opp ned på et rent papirark.
 7. Se etter hindringer i skriverhoderommet i skriveren, og fjern dem. Ved behov kan du bruke en lommelykt for å se etter eventuelle hindringer.
  Figur : Se etter fastkjørt papir i vognbanen
  Bilde: Se etter fastkjørt papir i vognbanen
Trinn 5: Sett inn skriverhodet, og senk deretter sperren på vognen
Etter at du har bekreftet at det ikke er noen hindringer, installer skrivehodet på nytt.
 1. Ta tak i sidene på skriverhodet og legg det på siden med høyre side opp, slik at dysene er vendt nedover og de elektriske kontaktene er vendt bort fra deg.
 2. Sett skriverhodet inn i vognen foran på skriveren, og sørg for at de elektriske kontaktene er vendt mot innsiden av skriveren. Skriverhodet føres ned og inn i vognen.
    forsiktig:
  Området rundt dysen på undersiden av skriverhodet er skjørt! Kontroller at undersiden av skriverhodet ikke slår eller gnir mot skriveren. Ikke berør dysene eller de elektriske kontaktene. Hvis du berører disse områdene, kan dette føre til elektriske feil eller problemer med utskriftskvalitet.
  Figur : Sett inn skriverhodet
  Bilde: Sett inn skriverhodet.
 3. Rist lett på skriverhodet til venstre og høyre for å sørge for at skriverhodet plasseres godt i vognen.
 4. Senk vognsperren forsiktig for å feste skriverhodet.
  Figur : Senk vognsperren
  Bilde: Senk vognsperren.
 5. Kontroller at vognsperren er nede.
   Figur : Vognsperrens posisjoner
   Bilde: Vognsperrens posisjoner.
  1. Vognsperren er oppe
  2. Vognsperren er nede
 6. Lukk blekkpatrondekselet.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på av/på-knappen for å skru den på.
    merknad:
  Skriveren kan gå gjennom en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
 1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
 3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
 4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Slå på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Trinn 7: Tilbakestill skriveren
Å tilbakestille skriveren kan fjerne papirstopp ved vogn-feil.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
    merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
  Skriveren kan gjennomgå en oppvarmingsperiode. Lampene på skriveren kan blinke, og det kan hende at vognen beveger seg.
 9. Vent til oppvarmingen er fullført og skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...