hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen

Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen

Når du sender en faks med overvåket oppringing, kan du høre summetonene, telefonmeldingene og andre lyder gjennom høyttalerne på skriveren. Det gjør at du kan svare på meldinger mens du ringer, og også kontrollere oppringingen.
merknad:
Kontroller at volumet er slått på, slik at du hører summetonen.
merknad:
Hvis du bruker et telefonkort og ikke oppgir PIN-koden raskt nok, kan skriveren begynne å sende fakstoner for raskt slik at PIN-koden ikke blir gjenkjent av telefonkorttjenesten. Hvis dette skjer, opprett en telefonlistekontakt for å lagre PIN-koden til telefonkortet.
Sende en faks ved hjelp av overvåket oppringing
 1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
  Hvis du vil vite mer, kan du se Last inn skanneren eller Legg papir i dokumentmateren.
 2. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 3. Trykk på Send Nå-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
 4. For faks i farger må du klikke på Innstillinger og deretter Farge/svart og Send fargefaks.
 5. Berør Send.
 6. Når du hører summetonen, angir du nummeret ved hjelp av tastaturet på skriverens kontrollpanel.
 7. Følg alle instruksjoner som gis.
  merknad:
  Hvis du bruker et telefonkort til å sende en faks og du har lagret kortets PIN-kode som en telefonlistekontakt, berører du (Telefonbok) når du blir bedt om å taste inn PIN-koden, for å velge telefonlistekontakten der PIN-koden er lagret.
  Faksen sendes når mottakermaskinen svarer.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...