hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Sende en vanlig faks fra datamaskinen

Du kan sende et dokument på datamaskinen som en faks, uten å skrive ut en kopi og fakse den fra skriveren.
  merknad:
Fakser som sendes fra datamaskinen med denne metoden, bruker skriverens faksforbindelse, ikke Internett-forbindelsen eller datamaskinens modem. Du må derfor passe på at skriveren er koblet til en telefonlinje som virker, og at faksfunksjonen er konfigurert og virker riktig.
Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du installere skriverprogramvaren ved hjelp av installeringsprogrammet fra www.support.hp.com.
Slik sender du en vanlig faks fra datamaskinen (Windows)
 1. Åpne dokumentet på datamaskinen som du vil fakse.
 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut.
 3. Fra Navn-listen velger du skriveren som har “faks” i navnet.
 4. Hvis du vil endre innstillinger (som Papirretning, Siderekkefølge, Sider per ark), klikker du på knappen som åpner Egenskaper-dialogboksen.
  Denne knappen kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriveregenskaper, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet.
 5. Når du har endret eventuelle innstillinger, klikker du på OK.
 6. Klikk på Utskrift eller OK.
 7. Gjør følgende:
  1. Angi faksnummeret og annen informasjon til mottakeren.
  2. Endre ytterligere innstillinger for faksen (for eksempel å sende dokumentet som en svart eller fargefaks).
  3. Klikk på Send faks.
  Skriveren begynner å slå faksnummeret og fakser dokumentet.
Slik sender du en vanlig faks fra datamaskinen (OS X)
 1. Åpne dokumentet på datamaskinen som du vil fakse.
 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut.
 3. Velg skriveren som har “(Faks)” i navnet.
 4. Velg Faksinformasjon fra pop up-menyen.
    merknad:
  Hvis pop up-menyen ikke vises, klikk på Vis-triangelet ved siden av Skrivervalg.
 5. Oppgi faksnummeret og annen informasjon i boksene som vises.
    merknad:
  Hvis du vil sende en fargefaks, velger du Faksalternativer i pop up-menyen, og klikker deretter på Farge.
 6. Velg eventuelle andre faksalternativer du vil bruke, og klikk deretter på Faks for å begynne å slå faksnummeret og fakse dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...