hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Innstillinger for faksmottak

Sette opp videresending av faks
Du kan sette opp ditt produkt til å videresende innkommende fakser til et annet faksnummer. Når faksen ankommer ditt produkt, blir den lagret i minnet. Produket ringer deretter faksnumret du har spesifisert, og sender faksen. Hvis produktet ikke kan videresende en faks på grunn av feil (for eksempel hvis faksnummer er opptatt) og gjentatt gjenoppringning mislykkes, vil produktet skrive ut faksen.
Hvis produktet går tom for minne mens det mottar en faks, vil det terminere innkommende faks og kun videresende sider og deler av sider som har blitt lagret i minnet.
Når funksjon for videresending av faks er i bruk, må produktet (og ikke datamaskinen) kunne motta faksene og svarmodues må settes til Automatisk.
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Videresending av Faks, og trykk deretter på På(Skriv ut og Videresend) eller På (Videresend).
 5. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret, og trykk deretter på Ferdig.
Blokker eller opphev blokkering av faksnummer
  merknad:
Faksblokkering støttes bare når oppringer-ID-funksjonen støttes.
Hvis du ikke ønsker å motta fakser fra spesifikke personer eller bedrifter, kan du blokkere opptil 100 faksnumre ved å bruke kontrollpanelet. Når du blokkerer et faksnummer, og noen fra dette nummeret sender deg en faks, indikerer kontrollpanelskjermen at nummeret er blokkert, faksen skrives ikke ut, og blir ikke lagret i minnet. Fakser fra blokkerte faksnumre vises i faksens aktivitetslogg som “forkastet”. Du kan oppheve blokkerte faksnumre individuelt eller alle samtidig.
  merknad:
Senderen av en blokkert faks vil ikke få beskjed om at faksen mislyktes.
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Søppelfaksblokkering og trykk deretter på (Legg til kontakt).
 5. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret du ønsker å blokkere, og trykk på Legg til.
Angi antall ringesignaler før svar
Når svarmodus er satt til Automatisk, vil produktets innstillinger for ringesignaler før svar bestemme antall ganger telefonen ringer før produktet svarer et innkommende anrop.
Hvis produktet er koblet til en telefonlinje som mottar både faks- og telefonanrop (en delt linje), og som også har en telefonsvarer, kan det hende at du må justere innstillingen for antall ringesignaler før svar. Antall ringesignaler før svar for produktet må være høyere enn antall ringesignaler før svar for telefonsvareren. Det gjør at telefonsvareren kan svare på et innkommende anrop og ta opp en melding hvis det er et taleanrop. Når telefonsvareren svarer på anropet, lytter produktet til anropet og svarer automatisk hvis den oppdager fakstoner.
Standardinnstilling for ringesignaler før svar er fem for alle land/regioner.
Bruk følgende tabell for å bestemme antall ringesignaler før svar:
Telefonlinjetype
Anbefalt innstilling for ringesignaler før svar
Dedikert fakslinje (som mottar kun faksanrop)
Satt til et antall ringesignaler innenfor spekter som vises på kontrollpanelskjermen. (Det minimale og maksimale antall ringesignaler varierer fra land til land/region til region.)
En linje med to separate nummer og en ringemønstertjeneste
Ett eller to ring. (Hvis du har en svarer eller en datamaskinsvarer for det andre telefonnummeret, sørg for at produktet er satt til et høyere antall ringesignaler eller svarersystemet. (Bruk også funksjonen for karakteristisk ringesignal for å høre forskjell på stemme- og faksanrop.)
Delt linje (som mottar både faks- og stemmeanrop) med kun en telefon koblet til
Fem ring eller flere.
Delt linje (som mottar både faks- og stemmeanrop) med en svarer eller datamaskinsvarer koblet til
To ring mer enn svarer eller datamaskinsvarer.
For å angi antall ringesignaler før svar
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Antall ringesignaler før svar.
 5. Angi antall ringesignaler og trykk deretter Ferdig.
Angi karakteristisk ringesignal
Tjenester for ringemønster eller karakteristisk ringesignal er tilgjengelig gjennom enkelte lokale telefonselskaper. Tjenesten lar seg ha mer enn ett telefonnummer på en enkel linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, slik at du kan svare på stemmeanrop og produktet kan svare på faksanrop.
Om du abonnerer på en ringemønstertjeneste med et telefonselkap, må du sette produktet til å svare riktig ringemønster. Ikke alle land/regioner støtter unike ringemønstre. Kontakt telefonselskapet for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig i ditt land/region.
  merknad:
Hvis du ikke har en ringemønstertjeneste og du forandrer ringemønsterinnstillinger til noe annet en standardinnstillingen (Alle Standard Ringemønstre), kan produktet bli ute av stand til å motta fakser.
Innstillinger er som følger:
 • Ringemønsterdeteksjon: Slå produktets funksjon for ringemønsterdeteksjon av eller på
 • Alle Standard Ringemønstre: Produktet svarer på alle anrop som kommer gjennom telefonlinjen.
 • Enkelt: Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med enkeltring.
 • Dobbelt: Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med dobbeltring.
 • Trippel: Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med trippelring.
 • Dobbelt og Trippel: Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med dobbelt- eller trippelring.
For å angi karakteristisk ringesignal
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Karakteristisk ringesignal, trykk på Ja, og trykk så på navnet på alternativet.
Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser
Standardinnstillingen for autoreduksjon av innkommende fakser er .
Hvis du har aktivert alternativet for å stemple mottatte fakser, vil du kanskje også slå på autoreduksjon. Da forminsker størrelsen på innkommende fakser noe, slik at sidestempelet ikke fører til at faksen går over to sider.
  merknad:
Sørg for at standard papirstørrelse er kompatibel med størrelse på papir i skuff.
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Automatisk Reduksjon, og skru den på.
Angi fakslydvolumet
Kontroller volumet på fakslydene fra kontrollpanelet.
Angi stempelmottatte fakser
Produktet skriver ut sender-ID øverst på hver mottatt faks. Du kan også stemple innkommende faks med din egen fakstoppinformasjon for å bekrefte dato og tid for mottak av faks. Standard fabrikkinnstillinger for stempelmottatte fakser er Av.
  merknad:
 • Dette alternativet er kun mottatt fakser som skriver ut av produket.
 • Ved å skru på stempelmottattinnstillingen, kan du øke sidestørrelse, som kan føre til at produktet skriver ut en ekstra side.
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Oppsett).
 3. Trykk på Faksoppsett og deretter Innstillinger.
 4. Trykk på Stempel, og skru denne av eller på.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...