hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)

Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)

Disse instruksjonene gjelder forskjellige utskriftmaterialene som følger:
 • Vanlig papir
 • Brevhode eller forhåndstrykte skjemaer
 • Konvolutter
 • Bilder
 • Brosjyrer
 • Etiketter
Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)
 1. Legg støttet utskriftsmateriale i riktig skuff.
  Du finner mer informasjon i Legge i medier.
 2. Åpne Fil-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut.
 3. Kontroller at skriveren er valgt.
 4. Klikk på knappen som åpner Egenskaper-dialogboksen.
  Denne knappen kan hete Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriveregenskaper, Skriver eller Innstillinger, avhengig av programmet.
 5. Angi utskriftsalternativene for papiret. Følgende tabell beskriver kategoriene og valgene som kan være tilgjengelige i programvaren din:
  Tabulator
  Beskrivelse
  Utskriftssnarveier
  En utskriftssnarvei lagrer innstillingsverdier som passer for en bestemt type jobb, slik at du kan angi alle alternativene med ett klikk.
  Denne kategorien viser gjeldene utskriftssnarveier og følgende innstillinger som papirtype, papirkilde og farge eller gråtoner.
  Papir/kvalitet
  Denne kategorien inneholder innstillinger som definerer type utskriftsjobb. For eksempel krever utskrift på konvolutter en annen størrelse, kilde og type papir enn utskrift på vanlig papir.
  Du kan velge blant følgende alternativer:
  • Papirstørrelse: Inkluderer Letter, Konvolutt #10, and Japansk konvolutt Chou #3.
  • Papirkilde: Inkluderer automatisk valg av skriver, manuell mater, skuff 1 og skuff 2.
  • Paper type (Papirtype): Inkluderer vanlig, brevhode, forhåndstrykt, konvolutt, HP avanserte fotopapir, HP matt brosjyre 180 g og etiketter.
   merknad:
   Hvis Alternativ Brevhodemodus (ALM) er på, og du skriver ut på brevhode, forhåndstrykt eller forhåndshullet skjemaer, velg brevhode, forhåndstrykt eller forhåndshullet som papirtype. Du finner mer informasjon i Slik legger du i brevhoder.
  • Spesialsider: Inkluderer for- og baksider, blanke sider og forhåndstrykte sider.
  • Utskriftskvalitet: Inkluderer Presentasjon (for jobber av høy kvalitet) og Profesjonell (for hverdagsjobber).
   merknad:
   Du kan ikke skrive ut på konvolutter eller etiketter i generell kontormodus.
  Effekter
  Denne kategorien inneholder innstillinger som midlertidig påvirker utskriftsjobbens presentasjon:
  • Størrelsesalternativer: Inkluderer faktisk størrelse, prosentandel av faktisk størrelse eller skalert til en spesifikk mediestørrelse som Letter eller konvolutt #10.
  • Vannmerker: Inkluderer konfidensielt og utkast.
  Etterbehandling
  Denne kategorien inneholder innstillinger som påvirker produktet av utskriftsjobben:
  • Skriv ut på begge sider: Skriv ut på én side eller på begge sider. Når dette alternativet er valgt, blir flere alternativer tilgjengelige:
   • Avhengig av papirretning kan du snu sidene for kortsideinnbinding (for eksempel kalendere) eller langsideinnbinding (for eksempel for bøker).
   • For hefteoppsett kan du skrive ut uten, eller med plass for binding på venstre eller høyre side.
  • Sider per ark: Skriv ut mer enn en side per ark med mulighet for kant rundt hver side.
  • Sideretning: Inkluderer portrett og landskap.
  Utskrift
  Bare tilgjengelig for modeller med en stifte‑/stableenhet og denne kategorien inneholder innstillinger for stifting av en utskriftsjobb:
  • Ingen: Ingen stifter.
  • En stift venstre: Stiften er plassert i øvre, venstre hjørne av arket.
  • En stift høyre: Stiften er plassert i øvre, høyre hjørne av arket.
  • Utskuff – Automatisk valgt: Skriveren sender utskriftene til den øverste skuffen for stifting. Alle andre jobber sendes til den nedre skuffen.
  • Utskuff – Øvre skuff: Skriveren sender jobber som støtter stifting til den øverste skuffen; de trenger ikke stiftes. Alle andre jobber sendes til den nedre skuffen.
  Jobblagring
  Denne kategorien velger innstillinger for utskrift fra lagret jobb fra kontrollpanelet. Kun en innstilling er beskrevet her:
  • Av (standard): Skriver ut en jobb uten å lagre den på skriveren.
  Hvis du vil vite mer om nettverksinnstillingene kan du se Skrive ut fra jobblagring.
  Farge
  Denne kategorien inneholder innstillinger for å skrive ut i farge eller gråtoner:
  • Skriv ut i gråtoner: Skriv ut i kun svart eller i CMYK-gråtone av høy kvalitet (som bruker fargepatroner i tillegg til den sorte patronen)
  • Fargetemaer: Disse valgene bestemmer hvordan farger gjengis. De inkluderer forskjellige rød-grønn-blå-temaer som i standard, foto eller levende. Du finner mer informasjon i Slik justerer eller administrerer du farger.
  Avansert
  Denne kategorien inneholder innstillinger som du kan bruke eller bytte sjeldent:
  • Eksemplarer: Velg antall kopier, og om de skal sorteres.
  • Omvendt siderekkefølge: Skriver ut fra siste til første side av jobben.
  • Skriv ut all tekst som sort: Hjelper med å reduserer bruk av fargepatroner.
  • HP EasyColor: Hvis du bruker HP PCL 6-skriverdriveren for Windows, velger du dette alternativet for å automatisk forbedre dokumenter med blandet innhold som skrives ut fra Microsoft Office-programmer. HP EasyColor-teknologien forbedrer hele bildet på en gang, i stedet for å dele det opp i flere biter, noe som resulterer i forbedret fargekonsistens, skarpere detaljer og raskere utskrift.
  • Blekkinnstillinger: Bruk glidebryterne for å velge tørketid, metningsgrad og spredning av sort farge for utskriftsjobben. Du finner mer informasjon i Slik justerer eller administrerer du farger.
 6. Trykk på OK for å returnere til dialogboksen Egenskaper.
 7. Trykk på OK og deretter Utskrift eller trykk på OK i utskriftsdialogboksen.
  merknad:
  Etter utskrift, fjern spesial-utskriftsmateriale, som konvolutter eller fotopapir, fra produktet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...