hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Bruke rapporter

Du kan konfigurere skriveren til å skrive ut feilrapporter og bekreftelsesrapporter automatisk for hver faks du sender og mottar. Du kan også skrive ut systemrapporter manuelt når du trenger dem. disse rapportene gir nyttig informasjon om skriveren.
Som standard er skriveren konfigurert for å skrive ut en rapport bare hvis det er et problem med sending eller mottak av en faks. En bekreftelsesmelding som angir om faksen ble sendt, vises kort på kontrollpanelskjermen etter hver transaksjon.
  merknad:
 • Hvis rapportene ikke er lesbare, kan du sjekke de beregnede blekknivåene fra kontrollpanelet eller HP-programvaren. Du finner mer informasjon i Kontrollere de beregnede blekknivåene.
 • Varsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag, for å kunne planlegge. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå potensielle utskriftsforsinkelser. Det er ikke nødvendig å bytte ut patronene før du ser en melding om det.
 • Kontroller at patronene er i god stand og at de er riktig installert.
Denne delen inneholder følgende emner:
Skrive ut faksbekreftelsesrapporter
Du kan skrive ut en bekreftelsesrapport når en faks sendes, mottas eller begge deler. Standardinnstillingen er På (fakssending). Når funksjonen er slått av, vises en bekreftelsesmelding kort på kontrollpanelet etter at hver faks er sendt eller mottatt.
Slik aktiverer du faksbekreftelse
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Rapporter, og trykk deretter på Faksbekreftelse.
 4. Berør for å velge ett av disse alternativene:
  Innstilling
  Beskrivelse
  Av
  Skriver ikke ut en faksbekreftelsesrapport når du sender og mottar fakser. Dette er standardinnstillingen.
  Ved fakssending
  Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du sender.
  Ved faksmottak
  Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du mottar.
  På (fakssending og faksmottak)
  Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du sender og mottar.
Slik tar du med et bilde av faksen på rapporten
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Rapporter, og trykk deretter på Faksbekreftelse.
 4. Trykk på Ved fakssending for å kun inkludere bilder av sendte fakser i rapporten, eller trykk på På (fakssending og faksmottak) for å inkludere bilder og både sendte og mottatte fakser.
 5. Trykk på Faksbekreftelse med bilde.
Skrive ut faksfeilrapporter
Du kan konfigurere skriveren slik at den automatisk skriver ut en rapport når det oppstår feil under sending eller mottak.
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Rapporter og deretter Faksfeilrapport.
 4. Berør for å velge ett av følgende:
  Innstilling
  Beskrivelse
  Ved fakssending
  Skrives ut hvis en overføringsfeil oppstår. Dette er standardinnstillingen.
  Ved faksmottak
  Skrives ut hvis en mottaksfeil oppstår.
  På (fakssending og faksmottak)
  Skrives ut hvis det oppstår en feil med faksen.
  Av
  Skriver ikke ut noen faksfeilrapporter.
Skrive ut og vise faksloggen
Du kan skrive ut en logg over fakser som er mottatt og sendt av skriveren.
 1. Åpne instrumentbordet til kontrollpanelet (sveip instrumentbord-kategorien nedover fra toppen av skjermen eller berør båndet øverst på startskjermbildet).
 2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på (Faks).
 3. Trykk på Fakslogger, og gjør ett av følgende:
  • For sendte fakser, trykk på Logger for Sendte Fakser.
  • For mottatte fakser, trykk på Logger for Mottatte Fakser.
 4. Trykk på Utskriftslogg for å starte utskriften.
Tømme faksloggen
Når faksloggen tømmes, slettes samtidig alle faksene som er lagret i minnet.
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Verktøy og deretter Logger/Minne.
Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring
Siste faksoverføringsrapport viser detaljer om den siste fakstransaksjonen. Detaljene inkluderer faksnummer, antall sider og faksstatus.
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Rapporter, og trykk deretter på Skriv ut faksrapporter.
 4. Trykk på Siste transaksjonslogg.
 5. Trykk på Skriv ut for å starte utskriften.
Skrive ut en rapport for oppringer-ID
Du kan skrive ut en liste over Anroper-ID-faksnumre.
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. Trykk på Rapporter, og trykk deretter på Skriv ut faksrapporter.
 4. Trykk på Anrops-ID-rapport, og deretter på Skriv ut.
Vise anropshistorikken
Du kan vise en liste over anrop fra skriveren.
  merknad:
Du kan ikke skrive ut anropsloggen.
 1. På kontrollpanelet trykker du på Faks-ikonet.
 2. Trykk på Faksoppsett-ikonet på skjermen.
 3. På tastaturet trykker du på ikonet Telefonliste og deretter trykker du (Fakshistorikk).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...