hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Løs nettverksproblemer

Sjekk følgende punkter for å bekrefte at produktet kommuniserer med nettverket. Før du begynner, skriv ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet og finn produktets IP-adresse som er oppført på denne siden.

Dårlig fysisk tilkobling

 1. Kontroller at produktet er koblet til riktig Ethernet-port ved hjelp av riktig kabel.
 2. Kontroller at kabelen er koblet ordentlig til.
 3. Se på Ethernet-porten på baksiden av produktet og kontroller at den gule aktivitetslampen og den grønne linjestatuslampen er aktiv.
 4. Hvis problemet vedvarer, kan du forsøke en annen kabel eller port på nettverksruteren, svitsjen eller huben.

Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet

 1. På datamaskinen åpner du Skriveregenskaper og klikker på Porter-fanen. Kontroller at den gjeldende IP-adressen til produktet er valgt. IP-adressen til produktet finnes på produktets konfigurasjonsside eller via kontrollpanelet.
 2. Hvis du installerte produktet ved hjelp av en HP standard TCP / IP-port, velger du boksen merket Skriv alltid ut på denne skriveren, selv om IP-adressen endres.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du installerte produktet ved å bruke Microsofts standard TCP / IP-port, bruker du vertsnavnet i stedet for IP-adressen.
  • Hvis du installerte produktet fra www.support.hp.com kan du vise eller endre produktets IP-adresse ved å gjøre følgende:
   1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i Åpne HP Skriverassistent.
   2. Klikk på kategorien Verktøy.
   3. Klikk på Oppdater IP-adresse for å åpne et verktøy som rapporterer den kjente ("forrige") IP-adresse for produktet og lar deg endre IP-adressen, hvis nødvendig.
 4. Hvis IP-adressen er riktig, sletter du produktoppføringen fra listen over installerte skrivere og legger den til på nytt.

Datamaskinen klarer ikke kommunisere med produktet

 1. Test nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen:
  1. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. For Windows, klikk på Start, klikk på Kjør, og skriv deretter cmd.
  2. Skriv ping etterfulgt av IP-adressen for ditt produkt.
  3. Hvis vinduet viser tid for tur-retur, betyr det at nettverket og enheten fungerer.
 2. Hvis ping-kommandoen mislykkes, kontrollerer du at nettverksruteren, huber eller svitsjer er på og deretter at nettverksinnstillingene, produktet og datamaskinen alle er konfigurert for det samme nettverket.

Produktet bruker feil kobling og dupleks for nettverket

HP anbefaler at du lar denne innstillingen være i automatisk modus (standardinnstillingen). Hvis du forandrer disse innstillingene, må du også forandre dem for nettverket ditt.

Nye programvareprogrammer kan forårsake kompatibilitetsproblemer

Kontroller at alle nye programvarer er installert riktig, og at de bruker riktig skriverdriver.

Datamaskinen eller arbeidsstasjonen kan være satt opp feil

 1. Kontroller nettverksdriverne, skriverdrivere, og nettverksomdirigering.
 2. Kontroller at operativsystemet er konfigurert riktig..

Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

 1. Se over konfigurasjonsside for å sjekke status på nettverksprotokoll. Aktiver hvis nødvendig.
 2. Rekonfigurer nettverksinnstillinger hvis nødvendig.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...